Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

РОЗДІЛ I. СТАНДАРТИ (IAS ТА IFRS)

ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ 1)

Мета і сфера застосування

 • 1.1. Основне призначення даного стандарту полягає в тому, щоб дати основу для подання фінансової звітності загального призначення, що забезпечує можливість її зіставлення. Даний стандарт встановлює:
  • • загальні правила для подання інформації;
  • • інструкцію щодо структурування звітності;
  • • мінімальні вимоги до змісту звітності;
  • • інструкції щодо відповідності МСФЗ;
  • • інструкції щодо можливих відхилень від МСФЗ.
 • 1.2. Даний стандарт використовується для представлення всіх фінансових звітів загального призначення, підготовлених і поданих відповідно до міжнародних стандартів, в призначення яких не входить розкриття конкретної інформації, підібраною за специфічними запитами користувачів.

Порядок обліку

Призначення фінансової звітності

Фінансова звітність - структуроване уявлення фінансового стану та операцій, проведених компанією.

1.3. Фінансова звітність повинна подавати інформацію про фінансове становище компанії, фінансові результати її діяльності та рух грошових коштів. Дана інформація повинна бути корисною для її використання в процесі прийняття економічних рішень.

Відповідальність за фінансову звітність

1.4. Рада директорів і правління або інший орган, що управляє компанії є відповідальними за підготовку і подання фінансової звітності.

Складові фінансової звітності

 • 1.5. Повний пакет фінансових звітів слід включити в себе:
  • • бухгалтерський баланс;
  • • звіт про прибутки і збитки;
  • • звіт про зміни в капіталі;
  • • звіт про рух грошових коштів;
  • • облікову політику та примітки.

Бажано, щоб компанії представляли і іншу фінансову і нефінансову інформацію, що не входить в обов'язковий перелік: пояснення, висновок аудитора і ін.

Загальні правила подання фінансової звітності

Керівники повинні брати до уваги всі викладені нижче загальні правила для представлення своїх фінансових звітів.

достовірне подання

1.6. Цього можна досягти завдяки використанню МСФЗ. Відхилення від стандартів дозволяються тільки в тому випадку, коли застосування останніх може привести до викривлення фінансової звітності.

відповідність МСФЗ

 • 1.7. Складена за міжнародними стандартами звітність повинна відповідати таким критеріям:
  • • містити вказівку на факт відповідності МСФЗ;
  • • задовольняти всім вимогам кожного зі стандартів;
  • • розкриття не є виправданням для неналежного порядку обліку;
  • • мати вказівки на факт дострокового застосування МСФЗ;
  • • включати детальні вказівки на будь-яке відхилення від МСФЗ, вироблене для достовірного і правдивого розкриття інформації.

Облікова політика

Облікова політика - конкретні принципи, основи, умови, правила та практика, прийняті компанією для підготовки та подання фінансової звітності.

1.8. Застосовувана облікова політика повинна відповідати вимогам МСФЗ. Компанія має право самостійно розробляти надійні методи тільки при відсутності відповідних МСФЗ.

Наступні два допущення є основні допущення фінансової звітності.

Допущення про безперервність діяльності

1.9. Якщо ймовірність того, що компанія буде ліквідована або припинить свої операції, відсутній, уявлення фінансових звітів повинно бути засновано на припущенні про безперервність її діяльності. Якщо ж дане припущення не є основою для подання фінансового звіту, необхідно вказати на цей факт і його причину. Будь-які неясності, пов'язані з цим припущенням, повинні бути розкриті.

Метод нарахування

1.10. Метод нарахування використовується для представлення всіх видів звітів, за винятком звіту про рух грошових коштів.

Послідовність подання

1.11. Подання статей та їх класифікація повинні зберігатися від одного звітного періоду до іншого, крім тих випадків, коли зміни можуть підвищити якість подання або потрібні відповідно до МСФЗ.

Істотність і агрегування

1.12. Несуттєві статті аналогічних характеру і призначення допускається представляти агрегованих. Істотні статті представляти агрегованих не можна.

Взаємозалік

1.13. Активи і пасиви можуть бути взаємно зараховані тільки в тому випадку, коли це допускається МСФЗ. Взаємозалік допускається для несуттєвих величин прибутку, збитків і витрат, що виникають в результаті подібних операцій і подій.

Порівняльна інформація

 • 1.14. Необхідно вказати такі відомості:
  • • при розкритті - числову інформацію попереднього періоду;
  • • відповідну оглядову і описову інформацію;
  • • при зміні класифікації статей порівняльні показники перегруповуються, тобто вказуються їх характер, величина та причина.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук