Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

ДОГОВОРИ ПІДРЯДУ (МСФЗ 11)

Мета і сфера застосування

Договір підряду - контракт, який передбачає будівництво об'єкта або групи об'єктів.

 • 6.1. Даний стандарт визначає порядок обліку доходів та витрат за договорами підряду, акцентуючи особливу увагу:
  • • на належному відповідно виручки за договором і пов'язаним з ним цінами;
  • • розподіл доходів та витрат за обліковими періодами, в яких були проведені роботи. Договори підряду, за яким дати підписання і виконання виявляються в різних облікових періодах, передбачають надання послуг, руйнування або відновлення активів та відновлення довкілля.

Порядок обліку

Договір з фіксованою ціною - договір підряду, в якому обумовлена фіксована ціна контракту, що є предметом договору про ковзають цінах в залежності від витрат. Договір "витрати плюс" - договір підряду, за яким обумовлені витрати за контрактом плюс відсоток цих витрат або фіксована винагорода.

Типи договорів підряду

 • 6.2. Розрізняють два типи договорів підряду: з фіксованою ціною і "витрати плюс".
 • 6.3. Принципи розглянутого стандарту зазвичай застосовуються до кожного договору окремо, що може являти собою конкретний контракт на спорудження:
  • • активів (наприклад, мосту);
  • • комбінації активів, тісно пов'язаних між собою або незалежних один від іншого по відношенню до їх конструкції, технології і функцій (наприклад, заводи з виробництва спеціалізованої продукції).

Об'єднання і поділ договорів підряду

Претензія - сума, яку підрядник прагне отримати із замовника в якості відшкодування витрат, які не включені в ціну контракту.

 • 6.4. Групу договорів слід розглядати як один договір підряду, якщо дотримуються наступні умови:
  • • в переговорах така група обговорювалася як єдиний пакет;
  • • група договорів є фактично єдиним проектом із загальною нормою прибутку;
  • • договори виконуються одночасно або послідовно без перерв.
 • 6.5. Як окремі потрібно розглядати такі договори:
  • • договір на ряд активів, якщо по кожному активу були представлені окремі пропозиції;
  • • договір на додатковий актив, побудований за замовленням клієнта, який не був частиною первинного договору.

Виручка

 • 6.6. Дохід від контракту включає в себе:
  • • спочатку узгоджену за договором суму;
  • • зміни, претензії та заохочувальні платежі, якщо є ймовірність того, що вони будуть реалізовані, і якщо вони піддаються достовірній оцінці.

Заохочувальні виплати - додаткові суми, що виплачуються підрядникові, якщо встановлені стандарти робіт були дотримані або перевищені.

Зміни (збільшення, зменшення) доходу можуть виникнути внаслідок відхилень.

Відхилення - вказівка, дане замовником підряднику на зміну діапазону робіт, що виконуються за договором.

Витрати

 • 6.7. Витрати за договором підряду складаються:
  • • з безпосередніх витрат за договором (наприклад, матеріали, амортизація основних засобів, оренда машин, претензії третіх сторін);
  • • загальних витрат за контрактом (наприклад, страхування, накладні витрати будівництва);
  • • витрат, які за умовами договору відшкодовуються замовником (наприклад, адміністративні витрати, витрати на дослідження і розробку). Витрати, які не відносяться до діяльності підрядника в рамках договору, не включаються до витрат за договором підряду (наприклад, витрати на реалізацію та інші витрати, відшкодування яких не передбачено за договором підряду).

Визнання доходів та витрат

 • 6.8. Якщо результат договору підряду можна надійно оцінити, виручка і витрати (прибуток) повинні визнаватися за стадії завершення (в міру готовності). Способи визначення стадії завершення включають в себе:
  • • визначення частки понесених витрат у загальних розрахункових витратах;
  • • інспекцію виконаної роботи;
  • • фізичну стадію завершення.
 • 6.9. Дохід від контракту розраховується на основі обсягу роботи, виконаної протягом облікового періоду. Пов'язані з виконаною роботою витрати за контрактом визнаються і співвідносяться з доходом з метою визначення прибутку за договором за період.
 • 6.10. Якщо кінцевий результат контракту не можна оцінити достовірно (наприклад, на ранніх стадіях договору):
  • • виручка визнається в тій мірі, в якій ймовірно відшкодування витрат за договором;
  • • визнаються понесені за договором витрати.
 • 6.11. Якщо має місце перевищення загальних витрат за договором над загальним виторгом за договором, очікуваний збиток повинен бути визнаний негайно.

Розкриття інформації

Облікова політика

 • • Методи, які використовуються для визнання виручки.
 • • Методи, які використовуються для визначення стадії завершеності роботи.

Звіт про прибутки і збитки

• Сума виручки за договором, яка визнана.

Бухгалтерський баланс та примітки

 • • Сума отриманої передоплати.
 • • Сума утриманих коштів.
 • • Незавершені договори на основі витрат до дати + прибуток або витрати до дати - збитки.
 • • Загальна дебіторська заборгованість клієнтів (активи).
 • • Загальна кредиторська заборгованість клієнтам (зобов'язання).
 • • Умовні збитки і умовна прибуток (наприклад, претензії).
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук