ДОГОВОРИ ПІДРЯДУ (МСФЗ 11)

Мета і сфера застосування

Договір підряду - контракт, який передбачає будівництво об'єкта або групи об'єктів.

 • 6.1. Даний стандарт визначає порядок обліку доходів та витрат за договорами підряду, акцентуючи особливу увагу:
  • • на належному відповідно виручки за договором і пов'язаним з ним цінами;
  • • розподіл доходів та витрат за обліковими періодами, в яких були проведені роботи. Договори підряду, за яким дати підписання і виконання виявляються в різних облікових періодах, передбачають надання послуг, руйнування або відновлення активів та відновлення довкілля.

Порядок обліку

Договір з фіксованою ціною - договір підряду, в якому обумовлена фіксована ціна контракту, що є предметом договору про ковзають цінах в залежності від витрат. Договір "витрати плюс" - договір підряду, за яким обумовлені витрати за контрактом плюс відсоток цих витрат або фіксована винагорода.

Типи договорів підряду

 • 6.2. Розрізняють два типи договорів підряду: з фіксованою ціною і "витрати плюс".
 • 6.3. Принципи розглянутого стандарту зазвичай застосовуються до кожного договору окремо, що може являти собою конкретний контракт на спорудження:
  • • активів (наприклад, мосту);
  • • комбінації активів, тісно пов'язаних між собою або незалежних один від іншого по відношенню до їх конструкції, технології і функцій (наприклад, заводи з виробництва спеціалізованої продукції).

Об'єднання і поділ договорів підряду

Претензія - сума, яку підрядник прагне отримати із замовника в якості відшкодування витрат, які не включені в ціну контракту.

 • 6.4. Групу договорів слід розглядати як один договір підряду, якщо дотримуються наступні умови:
  • • в переговорах така група обговорювалася як єдиний пакет;
  • • група договорів є фактично єдиним проектом із загальною нормою прибутку;
  • • договори виконуються одночасно або послідовно без перерв.
 • 6.5. Як окремі потрібно розглядати такі договори:
  • • договір на ряд активів, якщо по кожному активу були представлені окремі пропозиції;
  • • договір на додатковий актив, побудований за замовленням клієнта, який не був частиною первинного договору.

Виручка

 • 6.6. Дохід від контракту включає в себе:
  • • спочатку узгоджену за договором суму;
  • • зміни, претензії та заохочувальні платежі, якщо є ймовірність того, що вони будуть реалізовані, і якщо вони піддаються достовірній оцінці.

Заохочувальні виплати - додаткові суми, що виплачуються підрядникові, якщо встановлені стандарти робіт були дотримані або перевищені.

Зміни (збільшення, зменшення) доходу можуть виникнути внаслідок відхилень.

Відхилення - вказівка, дане замовником підряднику на зміну діапазону робіт, що виконуються за договором.

Витрати

 • 6.7. Витрати за договором підряду складаються:
  • • з безпосередніх витрат за договором (наприклад, матеріали, амортизація основних засобів, оренда машин, претензії третіх сторін);
  • • загальних витрат за контрактом (наприклад, страхування, накладні витрати будівництва);
  • • витрат, які за умовами договору відшкодовуються замовником (наприклад, адміністративні витрати, витрати на дослідження і розробку). Витрати, які не відносяться до діяльності підрядника в рамках договору, не включаються до витрат за договором підряду (наприклад, витрати на реалізацію та інші витрати, відшкодування яких не передбачено за договором підряду).

Визнання доходів та витрат

 • 6.8. Якщо результат договору підряду можна надійно оцінити, виручка і витрати (прибуток) повинні визнаватися за стадії завершення (в міру готовності). Способи визначення стадії завершення включають в себе:
  • • визначення частки понесених витрат у загальних розрахункових витратах;
  • • інспекцію виконаної роботи;
  • • фізичну стадію завершення.
 • 6.9. Дохід від контракту розраховується на основі обсягу роботи, виконаної протягом облікового періоду. Пов'язані з виконаною роботою витрати за контрактом визнаються і співвідносяться з доходом з метою визначення прибутку за договором за період.
 • 6.10. Якщо кінцевий результат контракту не можна оцінити достовірно (наприклад, на ранніх стадіях договору):
  • • виручка визнається в тій мірі, в якій ймовірно відшкодування витрат за договором;
  • • визнаються понесені за договором витрати.
 • 6.11. Якщо має місце перевищення загальних витрат за договором над загальним виторгом за договором, очікуваний збиток повинен бути визнаний негайно.

Розкриття інформації

Облікова політика

 • • Методи, які використовуються для визнання виручки.
 • • Методи, які використовуються для визначення стадії завершеності роботи.

Звіт про прибутки і збитки

• Сума виручки за договором, яка визнана.

Бухгалтерський баланс та примітки

 • • Сума отриманої передоплати.
 • • Сума утриманих коштів.
 • • Незавершені договори на основі витрат до дати + прибуток або витрати до дати - збитки.
 • • Загальна дебіторська заборгованість клієнтів (активи).
 • • Загальна кредиторська заборгованість клієнтам (зобов'язання).
 • • Умовні збитки і умовна прибуток (наприклад, претензії).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >