Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

Зведена фінансова звітність

 • 18.5. Облік асоційованих компаній зазвичай проводиться за допомогою зведеної фінансової звітності відповідно до методу обліку по пайовій участі. Метод обліку за собівартістю застосовується:
  • • коли інвестиція купується і утримується з метою реалізації в найближчому майбутньому або
  • • коли діють жорсткі довгострокові обмеження.

Окремі форми фінансової звітності інвестора

18.6. В окремо що накопичується фінансової звітності інвестор веде фінансовий облік асоційованої компанії, застосовуючи метод, який використовується у зведеній фінансовій звітності, або за собівартістю, або за переоціненим сумами в якості довгострокових інвестицій (див. МСФЗ 25).

Застосування методу обліку по пайовій участі

 • 18.7. При застосуванні методу обліку по пайовій участі необхідно дотримуватися таких принципів:
  • • облік участі ведеться з тієї дати, з якої об'єкт капіталовкладення почне відповідати визначенню асоційованої компанії;
  • • облік участі припиняється, коли:
   • - Інвестор втрачає значний вплив, однак зберігає повністю або частково інвестицію;
   • - Асоційована компанія діє в умовах жорстких довгострокових обмежень, які значно підривають її можливості перераховувати кошти;
  • • порядок обліку багато в чому схожий з процедурами відомості, такими як:
  • - Виключення нереалізованих прибутків (збитків) від операцій між інвестором і об'єктом капіталовкладення;
  • - Визначення і вказівка частки в закупівельній ціні, що припадає на ділову репутацію;
  • - Амортизація ділової репутації;
  • - Коригування з урахуванням амортизації активів, що амортизуються на основі справедливої вартості;
  • - Коригування з урахуванням ефекту перехресного володіння;
  • - Використання єдиної облікової політики;
  • • для обліку використовується остання фінансова звітність асоційованої компанії;
  • • якщо дати в звітності розрізняються, потрібно провести коригування по визначним подіям після звітної дати асоційованої компанії;
  • • інвестор розраховує свою частку в прибутках і збитках після проведення коригування з урахуванням кумулятивних дивідендів за привілейованими акціями і незалежно від того, були дивіденди оголошені чи ні;
  • • інвестор визнає збитки асоційованої компанії до тих пір, поки інвестиції не будуть зведені до нуля. Подальші збитки зараховуються лише в розмірі даних інвестором гарантій;
  • • балансова вартість зменшується на суму постійного зниження вартості інвестицій за кожним видом інвестицій в окремо.

Податки на прибуток

18.8. Податки на прибуток враховуються відповідно до МСФЗ 12.

Розкриття інформації

 • 18.9. Необхідно розкрити наступну інформацію.
 • 1. Облікова політика (метод, який використовується для ведення обліку):
  • • в асоційованих компаніях;
  • • ділова репутація і негативна ділова репутація;
  • • амортизаційний період ділової репутації.
 • 2. Звіт про прибутки і збитки та примітки.

Частка інвестора:

 • • в прибутках і збитках за звітний період;
 • • в результатах надзвичайних обставин;
 • • в результатах попереднього звітного періоду.
 • 3. Бухгалтерський баланс та примітки:
  • • інвестиції в асоційовану компанію або компанії повинні бути представлені окремою статтею в бухгалтерському балансі і враховані як довгострокові;
  • • необхідно дати відповідний перелік і опис суттєвих асоційованих компаній, включаючи:
   • - Повне фірмове найменування;
   • - види діяльності;
   • - Частку володіння або права голосу (якщо вона відрізняється від частки володіння);
  • • якщо інвестор не уявляє зведену фінансову звітність і не веде облік інвестицій за методом участі, то при розкритті інформації слід вказати результат, який був би отриманий при використанні методу участі;
  • • якщо асоційовані компанії використовують іншу облікову політику, ніж інвестор, то цей факт повинен бути розкритий.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук