ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, КОДЕКСИ

Етика, мораль і професійні цінності

Поняття етики складається із сукупності норм, що регулюють особисте та професійна поведінка людей. Як правило, ці норми розробляються для конкретного суспільства з метою захисту різних категорій громадян, об'єднань, груп.

Етика (від грец. "Характер, звичай") - філософське дослідження моралі і моральності.

Мораль (від лат. Moralitas - загальноприйняті традиції, негласні правила) - прийняті в суспільстві уявлення про хороше і погане, правильне і неправильне, добро і зло, а також сукупність норм поведінки, що випливають з цих уявлень. Етика являє собою науку про мораль.

Моральність - це внутрішня установка індивіда діяти згідно зі своєю совістю і вільної волі. За великим рахунком моральність розглядається як синонім моралі.

Вивчення ціннісних орієнтацій людини має не тільки пізнавальне значення, а й дозволяє придбати великий практичний досвід.

Цінності - це:

  • - Бажаний стан громадських зв'язків;
  • - Критерії оцінки подій і явищ;
  • - Сенс цілеспрямованої діяльності;
  • - Регулятор суспільних взаємодій.

Таким чином, знання відповідних цінностей дозволяє як людині, так і суспільству осмислити виникають ситуації, пізнати і оцінити цілісність об'єктивних подій, а отже, прийняти оптимальне в даному конкретному випадку рішення з метою регуляції поведінки людини.

Професійна моральність - це загальнолюдські принципи моралі стосовно умов діяльності конкретної професії.

Загальнолюдські цінності відносяться, як правило, до конкретного суспільству і формуються у людини під впливом сформованих сімейних традицій і звичаїв, шкільних правил і установок, в процесі стихійної соціалізації.

Існування професійної моральності пов'язано з особливостями трудової діяльності людини (критерії та особливості праці, корпоративні напрямки і т.д.).

Фахівці тій чи іншій галузі виконують в організаціях однакові функціональні обов'язки. В результаті цієї діяльності ними виробляються певні моральні норми. Ці норми допомагають ефективно вирішити професійні завдання, а їх знання сприяє вдосконаленню особистості фахівця.

Професійні цінності - формуються в ході професійної освіти і практичної діяльності і являють собою похідні таких групових і організаційних цінностей, як загальнолюдські, національні, особисті.

Вони задовольняють одну з найважливіших потреб професійного співтовариства - потреба в консолідації для вирішення професійних завдань. Виняткова роль у задоволенні цієї потреби належить ідеалам.

Ідеал - еталон належного, головний оціночний критерій, що виражає вищу мету діяльності.

У професійній діяльності виділяють:

властиві етичної відповідальності характеристики перед професією. Наприклад, відстоювання інтересів професії, захист її гідності та цілісності, вдосконалення етичних правил, любов до своєї професії, сумлінне ставлення до справи, прояв творчості у виконанні професійних завдань, символіка, професійні ритуали;

- Етичні норми, спрямовані на самореалізацію, самоствердження і самовдосконалення особистості фахівця, досягнення високої кваліфікації у професійній діяльності.

Показником професіоналізму є високий рівень розвитку культури у відповідній сфері діяльності.

Наявність і функціонування професійних цінностей і ціннісних установок в конкретній галузі дозволяє її працівнику усвідомити багато професійних ситуації, пов'язані з його обов'язками, і співвіднести їх з діючою системою цінностей.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >