Застереження щодо загрози порушення фундаментальних моральних принципів

Якщо виявлені загрози значні, то необхідно вжити відповідні запобіжні заходи з метою усунення цих загроз чи зведенню їх до прийнятного рівня. Такого роду рішення повинно бути документально оформлено.

При прийнятті відповідних заходів професійний бухгалтер (аудитор) повинен самостійно винести судження про те, як найкращим чином реагувати на виявлену загрозу.

Необхідно зрозуміти, що є неприйнятним для третьої сторони, що має всю необхідну інформацію щодо суттєвості загроз і застосовуваних заходів обережності. При формуванні даного судження до уваги беруться такі чинники, як значимість загрози, характер завдання, коло можливих користувачів і структура управління фірмою.

Категорії запобіжних заходів, здатних усунути або послабити загрози до прийнятного рівня:

  • а) запобіжні заходи, передбачені професійними нормами, законами чи нормативними актами (табл. 5.6);
  • б) запобіжні заходи, обумовлені робочим середовищем: - публічно практикуючого професійного бухгалтера (аудитора) (рис. 5.3, табл. 5.7);
  • в) професійного бухгалтера, який працює в організації (рис. 5.4).

Таблиця 5.6.

Запобіжні заходи, передбачені

професійними нормами, законами та нормативними актами

Запобіжні заходи, передбачені професійними нормами, законами та нормативними актами

Обов'язкові вимоги до освіти, професійної підготовки та досвіду

Постійне підвищення професійної кваліфікації

Професійні регламентують нормативні документи

Ухвалення керівництва з корпоративного поведінки

Встановлення професійних стандартів діяльності

Контроль з боку наглядових органів за якістю роботи професійних бухгалтерів, дотриманням встановлених етичних норм

Наявність заходів дисциплінарного впливу

Зовнішні перевірки юридично уповноваженими третіми особами звітів, документів, повідомлень та іншої інформації, підготовлених професійним бухгалтером

Запобіжні заходи бухгалтера (аудитора), обумовлені робочим середовищем, розрізняються залежно від конкретних обставин. Їх класифікують: на загальні, які стосуються діяльності організації (див. Рис. 5.3), і конкретні, пов'язані з завданням (табл. 5.7).

Обговорення етичних проблем з працівниками клієнта, уповноваженими приймати управлінські рішення, є однією з конкретних запобіжних заходів, що відносяться до завдання.

Залежно від характеру завдання публічно практикує професійний бухгалтер (аудитор) також може використовувати запобіжники, закладені в системах і процедурах клієнта.

Запобіжні заходи загального характеру, зумовлені робочим середовищем публічно практикуючого професійного бухгалтера (аудитора)

Мал. 5.3. Загальні запобіжні заходи, обумовлені робочим середовищем публічно практикуючого професійного бухгалтера (аудитора)

Однак для відомості загроз до прийнятного рівня покладатися виключно на такі заходи неможливо, так як всі ці запобіжні заходи носять поверхневий характер і не містять конкретних механізмів дії. Але вони дозволяють визначити перелік документів, які необхідно розробити і прийняти в організації або аудиторської компанії для підвищення якості роботи і зниження ризиків в процесі професійної діяльності бухгалтера (аудитора).

Таблиця 5.7.

Конкретні заходи обережності, обумовлені робочим середовищем публічно практикуючого професійного бухгалтера (аудитора)

Конкретні заходи, що відносяться до завданням

Заходи, що застосовуються клієнтом

Залучення інших професійних бухгалтерів (аудиторів) для перевірки виконаної роботи або отримання необхідних консультацій

Затвердження або схвалення призначення практикуючого бухгалтера (аудитора) для виконання завдання особами, що не входять до складу керівництва клієнта (наприклад, комітетом з аудиту)

Отримання консультацій від незалежної третьої сторони, наприклад, комітету з аудиту клієнта, саморегулівних організацій бухгалтерів (аудиторів)

Наявність у клієнта компетентних працівників, що володіють досвідом і повноваженнями для прийняття управлінських рішень

Обговорення етичних проблем з працівниками клієнта, уповноваженими приймати управлінські рішення

Застосування клієнтом при дорученні завдань, не пов'язаних з аудитом, внутрішніх процедур, що забезпечують об'єктивний вибір виконавця

Роз'яснення керівним працівникам клієнта характеру послуг, що надаються і розміру плати, що стягується

Наявність у клієнта корпоративної структури управління, що забезпечує належне спостереження та інформування про послуги фірми (аудиторської організації)

Залучення іншої фірми для виконання частини робіт за завданням

Виведення з перевірки членів робочої групи, фінансова зацікавленість яких у клієнта може створити загрозу незалежності фірми

Ротація керівного персоналу групи, відповідальної за завдання

Якщо передбачених запобіжних заходів недостатньо для усунення загрози незалежності або зведення її до прийнятного рівня або організація вирішує не відмовлятися від діяльності або інтересів, що створюють таку загрозу, єдиним виходом з такої ситуації може бути відмова від укладення договору на надання послуг.

Деякі запобіжні заходи можуть збільшити ймовірність виявлення або припинення неетичної поведінки. До таких заходів належать:

Запобіжні заходи, обумовлені робочим середовищем професійного бухгалтера, який працює в організації

Мал. 5.4 . Запобіжні заходи, обумовлені робочим середовищем професійного бухгалтера, який працює в організації

  • - Ефективна і широко висвітлюється система роботи зі скаргами та претензіями, керівництво якої здійснюється організацією-роботодавцем, професійними стандартами або регулюючими органами, що дозволяє колегам, роботодавцям і представникам громадськості привертати увагу до фактів непрофесійного або неетичної поведінки;
  • - Чітко визначена обов'язок за повідомленням про факти порушення етичних вимог.

У разі якщо склалася ситуація, коли професійний бухгалтер вважає, що неетичну поведінку інших осіб або вчинені ними неетичні дії в рамках організації триватимуть, йому слід розглянути питання про звернення за юридичною консультацією.

У крайніх обставин, коли всі доступні заходи обережності вичерпані, а загрозу не вдалося звести до прийнятного рівня, він зобов'язаний відмовитися від надання необхідних від нього професійних послуг або припинити їх надання, або, якщо необхідно, відмовитися від виконання своїх обов'язків перед клієнтом або перед організацією , в якій він працює.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >