Ухвалення на зберігання активів замовника послуг

Існують випадки, дозволені законодавством, коли публічно практикує професійний бухгалтер може прийняти на зберігання грошові кошти та інші активи замовника послуг.

При зберіганні таких активів він повинен дотримуватися всіх додаткових вимог законодавства, враховуючи при цьому можливість загрози порушення основних принципів етики. Наприклад, виникає загроза особистої зацікавленості, спрямована проти професійної поведінки або дотримання об'єктивності.

Публічно практикуючий професійний бухгалтер, якому довірені активи, що належать іншим особам, повинен:

  • а) зберігати такі активи окремо від особистих активів або активів організації;
  • б) використовувати такі активи виключно за призначенням;
  • в) в будь-який час бути готовим відзвітувати за ці активи і за будь-якої принесений ними дохід, дивіденди або отриманий прибуток перед будь-якими особами, уповноваженими зажадати такий звіт;
  • г) дотримуватися всіх вимог нормативних правових актів, що мають відношення до зберігання та обліку таких активів.

При прийнятті на зберігання активів замовника послуг, обов'язковою процедурою є отримання інформації щодо джерел походження таких активів і розгляд виникають в результаті такого зберігання, установлених нормативними правовими актами.

приклад

Активи були отримані від незаконної діяльності (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, корупція, комерційний підкуп).

Виникає загроза порушення основних принципів етики.

Рішення:

звернення за юридичною консультацією.

Соблюденіе принципу об'єктивності при всіх видах послуг

У роботі публічно практикуючого професійного бухгалтера завжди можуть виникнути загрози порушення принципу об'єктивності. Вони виникають в різних ситуаціях: наявність зацікавленості в замовника послуг або взаємовідносин з керівниками або працівниками замовника послуг. Загроза об'єктивності може виникнути в результаті близького споріднення, тісних ділових або особистих відносин.

Публічно практикуючий професійний бухгалтер повинен дотримуватися принцип незалежності від замовника послуг, якому він надає такі послуги. При цьому завдання необхідно виконувати неупереджено, без конфлікту інтересів або негативного впливу інших осіб, причому виконувати його так, щоб з боку не виникало сумніву в його об'єктивності.

Публічно практикуючий професійний бухгалтер повинен оцінити значимість будь-яких загроз порушення основних

принципів етики і при необхідності вжити заходів обережності для їх усунення або зведення їх до прийнятного рівня.

Запобіжні заходи:

виключення зі складу групи, яка виконує завдання;

  • • здійснення процедур нагляду;
  • • припинення фінансових або ділових відносин, які спричиняють загрозу;
  • • обговорення проблем з вищим керівництвом своєї організації;
  • • обговорення проблем з представниками власника або керівництвом замовника послуг.

Якщо запобіжні заходи не можуть усунути загрозу або звести її до прийнятного рівня, то необхідно відмовитися від участі у виконанні такого завдання або припинити його виконання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >