Послуги, пов'язані з інформаційними системами

Послуги, пов'язані з інформаційними системами, включають розробку або впровадження систем обладнання або програмного забезпечення. Такі системи можуть містити вихідні дані, бути частиною засобів контролю за фінансовою звітністю або формувати інформацію для значної частини облікових записів або фінансової звітності. Однак інформаційні системи можуть і не бути пов'язаними з обліковими записами, засобами контролю за фінансовою звітністю. Надання послуг, пов'язаних з інформаційними системами, може створювати загрозу самоконтролю в залежності від характеру послуг і інформаційних систем.

Не вважається, що загроза незалежності виникає при наданні наступних видів послуг, пов'язаних з інформаційними системами, за умови, що аудитор не приймає відповідальності за виконання функцій керівництва замовника аудиту:

  • а) розробка або впровадження інформаційних систем, не пов'язаних із засобами контролю за складанням фінансової звітності;
  • б) розробка або впровадження інформаційних систем, які не формують інформацію для значної частини облікових записів або фінансової звітності;
  • в) впровадження вже розробленої системи бухгалтерського обліку або програмного забезпечення для складання фінансової звітності, яка не розроблялася аудитором, але може бути нею адаптована відповідно до вимог замовника аудиту, і необхідна її адаптація не є значною;
  • г) оцінка і формування рекомендацій щодо інформаційної системи, розробленої, впровадженої або підтримуваної іншим постачальником послуг або самим замовником аудиту.

Замовникам аудиту, які є суспільно значущими господарюючими суб'єктами, аудитор не повинен надавати послуги, що включають розробку або впровадження інформаційних систем, які:

  • а) становлять значну частину коштів внутрішнього контролю за складанням бухгалтерської (фінансової) звітності;
  • б) формують інформацію, яка є значимою для облікових записів замовника або складання його бухгалтерської (фінансової) звітності, щодо якої аудитор буде висловлювати думку.

При наданні послуг замовнику аудиту, яка не є суспільно значущим господарюючим суб'єктом, може створюватися загроза самоконтролю.

При виникненні значної загрози самоконтролю надання таких послуг допускається тільки за умови прийняття запобіжних заходів, що забезпечують визнання замовником аудиту відповідальності за прийняття рішень щодо:

  • а) розробки та впровадження інформаційної системи;
  • б) даних, які ця система використовує або формує;
  • в) впровадження і моніторингу засобів контролю.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >