Послуги, пов'язані з корпоративними фінансами

Надання послуг, пов'язаних з корпоративними фінансами, може створювати загрози заступництва і самоконтролю. До таких послуг належать, зокрема, сприяння замовнику в розробці корпоративної стратегії, визначення можливих об'єктів інвестицій або придбання, консультації по операціях продажу та іншого відчуження, сприяння в угодах по залученню фінансування, надання консультацій по реструктуризації.

Надання таких послуг можливо при прийнятті запобіжних заходів, а саме: залучення для надання таких послуг працівників, які не є членами аудиторської групи.

У разі, коли результат консультації з корпоративних фінансів залежить від конкретного способу обліку тієї чи іншої господарської операції або її подання у фінансовій звітності, та при цьому:

  • а) аудитор має розумні підстави сумніватися в коректності такого способу обліку або подання відповідно до застосовних вимог складання фінансової звітності;
  • б) наслідки проходження консультації з корпоративного фінансування суттєво вплинуть на фінансову звітність, щодо якої аудиторська організація буде висловлювати думку, що виникла загроза самоконтролю виявиться настільки значущою, що ніякі запобіжні заходи не зможуть звести її до прийнятного рівня, і в такому випадку така послуга не повинна надаватися аудиторською організацією.

Надання послуг з корпоративних фінансів, включаючи консультування з просування акцій замовника аудиту на ринку, операціями з ними або з їх розміщенням, створює загрозу заступництва або самоконтролю настільки значиму, що ніякі запобіжні заходи не зможуть скоротити її до прийнятного рівня. Отже, аудитор не повинен надавати такі послуги замовнику аудиту.

Судовий розгляд між замовником аудиту та аудитором, існуюче або можливе

Загрози особистої зацікавленості і шантажу виникають в разі, коли має місце або можливо судовий розгляд між замовником аудиту та аудитором. Відносини між керівництвом замовника аудиту і членами аудиторської групи повинні характеризуватися абсолютною неупередженістю та відкритістю щодо всієї діяльності замовника. Якщо керівництво замовника аудиту і аудитор знаходяться в стані протистояння в результаті має місце або можливого судового розгляду, що впливає на рішення керівництва замовника повністю розкривати інформацію, виникають загрози особистої зацікавленості і шантажу. Значимість виникли загроз залежить від наступних факторів:

  • а) істотність судового розгляду;
  • б) чи має судовий розгляд відношення до попереднього аудиту.

Значимість таких загроз повинна бути оцінена, і при необхідності повинні бути прийняті запобіжні заходи для усунення загроз чи зведенню їх до прийнятного рівня. Прикладами таких запобіжних заходів є, зокрема:

  • а) в разі, коли в судовий розгляд залучений член аудиторської групи, - виключення його з аудиторської групи;
  • б) проведення третьою особою, що володіє необхідними професійними знаннями і кваліфікацією, перевірки результатів виконаної роботи.

Якщо такі запобіжні заходи не дозволяють звести загрози до прийнятного рівня, єдине можливе дію - припинення виконання або відхилення аудиторського завдання.

 
< Попер   ЗМІСТ