Навігація
Головна
 
Головна arrow Філософія arrow Історія, філософія і методологія психології та педагогіки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Психологічний час

В актуальності теми часу для психології не доводиться сумніватися. Досить згадати, що в психологічних експериментах рідко обходиться без вимірювання часу реакції випробуваних на різні подразники, а також інтервалів часу. Якщо задається швидкість зміни психологічних змінних, то знову доводиться звертатися до концепту часу. Те ж саме відноситься до різноманітних генетичним і історичним дослідженням. Що ж стосується розуміння дослідниками концепту часу, то воно залишає бажати багато кращого [1] . Повною мірою цей висновок відноситься і до проблеми психологічного часу в психології. Тут дослідники зустрічаються з наступним ускладненням. Незрозуміло, чи то час є фізичним феноменом, яке по-різному переживається, то чи поряд з фізичним часом є ще й особливий психологічний час, яке також може сприйматися за допомогою ментальних і мовних форм. Пануюча в психології тенденція полягає у відхиленні реальності від психологічного часу. Але в такому разі виникає наступна складність. Очевидно, що: а) психологічні феномени мінливі; б) тривалості фізичних процесів не є їх адекватним заходом, а отже, в) тимчасова хода психологічних явищ не отримує свого справжнього вираження. І це справжній парадокс. Нижче ми постараємося намітити шляхи її розв'язання, але спочатку необхідно звернутися до деяких вихідним концептів, так чи інакше роз'яснюють зміст концепту "час".

Найбільш очевидна обставина полягає в тому, що в експериментах за допомогою годинникових механізмів вимірюються тривалості, одиницями яких визнаються секунди. Саме тривалості присутні в рівняннях. Але що таке тривалість? Кількісна міра від зародження процесу до деякого досягнутого їм стану. Від чого вона залежить? На це питання найбільш впевнену відповідь дають фізики: час може уповільнювати або прискорювати свій хід в залежності від деяких динамічних чинників, перш за все, сил. Зрозуміло, ця відповідь стосується фізичних длительностям. Проте він проливає певне світло на всю проблему часу.

Наступний хитромудрий питання стосується правомірності називати сукупність тривалостей часом. На наш погляд, така акція здатна привести до плутанини. Створюється враження, що поряд з тривалістю до складу часу входить ще щось. Насправді ж весь світ часу - це тривалість процесів, і тільки.

Ще одне проблемне питання стосується сумнівів в існуванні часу. Часто міркують так: минулого вже немає, майбутнє ще не настало, тобто його теж немає, а сьогодення - це всього лише межа, яка відокремлює минуле від майбутнього. Обидва вони нереальні, а отже, не існує і сьогодення. Це міркування лише на перший погляд видається дотепним. За своєю суттю це є хибним. Всі процеси відносяться до трьох класів. Ті процеси, які почалися, але не закінчилися, називаються справжнім. Вимірювані тривалості є їх ознаками. Процеси, які закінчилися, відносяться до минулого. Процеси, які ще не почалися, складають майбутнє. Що ж стосується шкали часу, на якій межа між минулим і майбутнім позначається крапкою, то вона є штучним математичним концептом, який достатній для подання будь-яких тривалостей. Невірно зазначену математичну точку вважати справжнім.

На шкалі часу даний повинно зображуватися у вигляді деякого інтервалу.

Слід зазначити, що психологи подібно вченим іншої спеціалізації намагаються осмислити представлену в попередньому абзаці ситуацію. У зв'язку з цим особливу увагу привернула спроба засновника функціональної психології У. Джеймса. Розглядаючи свідомість як певний потік, він ввів уявлення про такого далекого сьогоденні (від англ, specious present) [2] - невеликому сприймається інтервалі часу. Правильніше було б говорити про тих найменших інтервалах часу, які розрізняє та чи інша людина.

Багато непорозумінь викликає незворотність ( "стріла") часу. Все тривалості реальних процесів наростають, вони не можуть спочатку зростати, а потім зменшуватися. Якщо знаходиться процес, який є незворотнім, то часто саме його роблять відповідальним за "стрілу" часу. Наприклад, широко поширене переконання, що відповідно до другого початку термодинаміки система рухається до стану рівноваги з найбільшою ймовірністю. І ось ця спрямованість процесів якраз і визначає незворотність фізичного часу. На наш погляд, це уявлення є помилковим. Незворотність тривалості має місце остільки, оскільки історія деякого явища не може піти назад. Маятник повторює свої рухи "туди - сюди", але тривалість його коливань неухильно зростає. Будь-який процес є незворотним, про що якраз і свідчить його тривалість.

Після зроблених роз'яснень з приводу природи фізичного часу пора звернутися безпосередньо до психологічного часу. Дві ці форми часу ні в якому разі не повинні ототожнюватися один з одним. Для початку зазначимо, що, звичайно ж, фізичний час сприймається суб'єктом по-різному. Про це витончено сказав С. Я. Маршак: "Ми знаємо: час широке. Воно залежить від того, якого роду вмістом ви наповнюєте його. Бувають у нього застої, але іноді воно тече ненавантажений, пусте, годин і днів марна рахунок. Нехай рівномірні проміжки, що розділяють наші добу, але, поклавши їх на ваги, знаходимо короткі хвилини і дуже довгі години ".

Психологічному сприйняттю фізичного часу присвячено безліч досліджень. Добре відомо, що воно залежить від численних особливостей тієї чи іншої особистості [3] . Безумовно, важко переоцінити актуальність знання про сприйняття фізичного часу. Але в методологічному відношенні більш цікавим є питання про насправді не психологічного сприйняття фізичного часу, а самого психологічного часу.

З різною оцінкою природних реалій люди зустрічаються на кожному кроці. Наприклад, хтось засмучується з приводу своєї надлишкової маси, яка вимірюється в кілограмах. Але ніхто не вважає, що на відміну від фізичної є ще й психологічна маса. Маса - категорія фізики. А щодо часу такої ясності немає. Психологічні явища не масивні, але вони процесуального. Резонно очікувати, що психологічним процесам притаманні особливі, не фізичні, а психологічні тривалості. Якщо це так, то вони повинні вимірюватися в особливих одиницях, не в секундах і роках. Але, як не дивно, психологи часто прагнуть фізичні одиниці часу вважати не тільки фізичними, а й психологічними характеристиками.

Вельми показово в цьому відношенні поняття психологічного віку [4] . Він визначається особистістю виходячи зі своєї самооцінки, тобто є її інтраіндивідуальний оцінкою. Так, дві 40-річні жінки можуть називати різні величини свого психологічного віку. Одна відчуває себе на 35, а інша - на 38 років. Важливо, що відмінність, що існує між ними, отримує не тільки якісну, але і кількісну оцінку, втім, в фізичних одиницях часу. До певної міри вони вважаються відносними. Про ідентичності особистості судять в першу чергу по тому, наскільки і в який бік відрізняється її психологічний вік від хронологічного. На відміну від хронологічного психологічний вік може не тільки зростати, але і зменшуватися (тобто відбувається відмова від незворотності часу). Психологічний вік вважається психологічноїхарактеристикою, але визначається в фізичних одиницях часу. Та ж методологія використовується, наприклад, при визначенні інтелектуального віку особистості, в тому числі його найближчої зони розвитку.

На наш погляд, психологічна еквілібристика з одиницями фізичного часу малопродуктивна. За своєю вихідною природі фізичні тривалості в принципі не здатні висловити специфіку психологічних явищ. Нижче ми запропонуємо спосіб уявлення не фізичних, а психологічних тривалостей.

У фізиці тривалості вимірюються годинами. Величини тривалості входять в рівняння руху, основний зміст яких визначається принципом найменшої дії. У психології немає годин, але їх відсутність не скасовує тимчасової характер психологічних процесів. Тривалості психічних процесів неможливо виміряти приладом, але вони, як ми вважаємо, піддаються оцінці. Припустимо, що, розглядаючи деякий психологічний процес, ви розбиваєте його на частини, кожній з яких властива деяка не фізична, а психологічна тривалість. Але як її оцінити? За ступенем актуальності щодо досягнення кінцевого цільового стану. Припустимо, що розглядаються психологічні віки людей. Завжди можна визначити, зокрема, використовуючи імовірнісні характеристики, ступінь вичерпання людиною своїх психологічних можливостей. Така оцінка якраз і буде психологічної тривалістю. Це саме тривалість, так як вона є актуальним ознакою руху. Фізичні тривалості є ознаками фізичних процесів, психологічні тривалості виступають в якості характеристик психологічних процесів. В обох випадках дослідники керуються деякими принципами. Що стосується одиниць виміру психологічного часу, то, зрозуміло, їм слід дати певне ім'я, наприклад, їх можна назвати джеймсами або Рубінштейнами, віддаючи належне видатним психологам, подчеркивавшим актуальність тимчасової проблематики в психології.

висновки

  • 1. У своїй життєдіяльності людина "навантажує" фізичні тривалості психологічним змістом, тобто розглядає їх як символів психологічних цінностей.
  • 2. Фізичні тривалості не є адекватними характеристиками психологічних процесів. Такими характеристиками можуть бути тільки психологічні тривалості.

  • [1] Канке В. А. Форми часу. 3-е изд. М .: Книжковий дім "Либроком", 2011 року.
  • [2] James W. Principles of Psychology - New York: Henry Holt, 1890. P. 609. Як вказував сам У. Джеймс, уявлення про уявній цьому ввів в 1882 р анонімний автор, яким виявився Е. Р. Келлі.
  • [3] Світ психології. Науково-методичний журнал. 2011. Т. 67. № 3. С. 3-195.
  • [4] Кроник А. А., Головаха Є. І. Психологічний вік особистості // Психологічний журнал. 1983. Т. 4. № 5. С. 57-65.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук