Міжнародний імідж

Поняття "імідж" (англ, image ) на російську мову перекладається як "образ". У вітчизняній соціології прийнято розділяти ці поняття. Під чином в широкому сенсі слова розуміється суб'єктивна картина світу чи його фрагментів, включаючи самого суб'єкта, інших людей, просторове оточення і тимчасову послідовність подій. Імідж - це логічно змодельована конструкція, інструмент спотворення негативного або позитивного образу і реальності. Об'єктом або носієм образу і іміджу можуть виступати як окрема особистість, товар, послуга, так і група людей, організація, регіон, держава та ін.

У міжнародних відносинах мирного часу, по суті, відбувається не стільки взаємодія реальних держав, скільки їх образів, які формуються під впливом ЗМІ, суб'єктивного сприйняття і історичного досвіду [1] . Це означає, що всі реальні дії держави фільтруються через призму сформованого у свідомості суб'єкта образу. Дана особливість зобов'язує сучасні держави розробляти імджевую політику, яка передбачає, з одного боку, освоєння символічного простору, з іншого - механізми ідентифікації - хто всередині , а хто зовні.

У структурі образу немає спеціальних механізмів впливу на суспільну свідомість, тоді як імідж служить інструментом досягнення саме цієї мети. У його конструкції використовуються ресурси образу (реальні якості об'єкта), стереотипізовані уявлення, а також непритаманні йому характеристики (бажані). Тому імідж являє собою вторинну інформаційну структуру.

Професор Дипломатичної академії МЗС РФ Ераст Олександрович Галумов в конструкції іміджу країни виділяє коректовувані і некорректіруемих компоненти.

Некорректіруемих чинники (умовно статичні):

 • - Природно-ресурсний потенціал;
 • - Національне і культурну спадщину;
 • - Геополітична приналежність і т.д.

Коректовувані чинники (умовно динамічні):

 • - Соціально-психологічні настрої в суспільстві;
 • - Форми суспільно-політичної інтеграції населення і т.д.

Коректовувані інституційні чинники (умовно динамічні):

 • - Стійкість економіки;
 • - Правовий простір країни і т.д. [2]

Дослідник підкреслює, що в масову свідомість

спочатку вноситься проекція політико-географічного образу, який представляє державу як певну територію світу в умовах якогось зовнішньополітичного оточення. Потім послідовно складаються пріродноресурсний, цивілізаційно-культурний, соціоментальний, виробничо-економічний і національно-ціннісний образи.

Вся сукупність зусиль по конструюванню іміджу в інформаційному просторі з'являється як операціонально системи, кожен елемент якої вступає у відносини взаємодії або взаємного заперечення з іншими компонентами, що в кінцевому підсумку продукує щось позитивне, або негативне уявлення про особистість, соціальної групи, організації, символі, країні в світовому політичному просторі. В силу того що ареною функціонального дії іміджу є медіапростір (вербальна комунікація, ЗМІ), найбільш продуктивною процедурою, що допомагає адекватно оцінити якість взаємин між інформаційними елементами іміджевої структури, стає компонентний аналіз (лінгвістична реконструкція іміджу).

Е. А. Баталов виділяє найбільш важливі функції міжнародного іміджу. Серед них:

 • - Функція формування громадської думки;
 • - Функція впливу на долі держави;
 • - Функція впливу на розвиток світових економічних відносин;
 • - Функція впливу на поведінку гравців на світовій арені.

Вихідним матеріалом для створює міжнародний імідж фахівця є офіційні документи, зовнішньополітичні доктрини, прес-релізи інформаційних служб президента, прем'єр-міністра, міністерства закордонних справ, а також виступи колишніх і діючих державних діячів. Помітну роль у формуванні іміджу країни відіграють аналітики і експерти, академічне співтовариство, відомі композитори, письменники, вчені, кінозірки, представники високої моди і т.д.

В даний час міжнародний імідж держави відіграє роль основної комунікаційної одиниці, покликаної сформувати в суспільній свідомості країн-партнерів певний очікуваний відгук. Тому конструювання іміджу є одним з важливих напрямків міжнародної діяльності.

Крім засобів масової інформації істотну роль в просуванні іміджу держави відіграють неформальні організації співвітчизників за кордоном, освітні і мовні центри, лобістські групи, театральні колективи і т.д.

Зміна основних уявлень громадськості у ставленні до державі можлива лише при різкій зміні ситуації в даній країні або надзвичайну подію: війні, державний переворот, терористичний акт державного масштабу і т.п. Чим менше людина має реальну інформацією про країну, тим більше стереотипізовані в його свідомості буде образ цієї держави. Як пише британський соціолог З. Бауман, чим далі відстоїть від нас якась точка континууму, тим більш узагальненим, типологізувати є уявлення про людей, визначених нею [3] .

Разом з тим в епоху глобальної відкритості уявлення про країни - позитивні чи негативні - специфічно характеризують розвиток міжнародних відносин.

Міжнародний бренд-імідж країни

Поряд з іміджмейкерства розвиток отримала діяльність по створенню ще однієї аналітичної конструкції - бренд-іміджу країни, - акумулюючої набір позитивних соціокультурних характеристик, споживчих очікувань і асоціацій.

Феномен бренду (від англ, brand - клеймо) має як теоретичне пояснення, так і соціальну цінність. Практика його створення пов'язана з суспільними відносинами великого середньовічного міста, в якому торгівля зайняла панівне становище по відношенню до продуктивної праці [4] . В сучасних умовах використання країнового бренду мотивоване бажанням конфігурувати культурні досягнення, прагненням зберегти свою національну ідентичність. Згідно визнаному в маркетинговому середовищі визначенням бренд - це набір якостей, пов'язаний з назвою, і його зримий символ, який посилює в свідомості цінність речей або явищ, пов'язаних з цим символом (Девід Аккер). Бренд-іміджами користуються багато країн світу, але найбільше поширення вони одержали в країнах Євросоюзу.

Особливістю брендингу є маркетингові та комунікаційні технології, розроблені комерційними організаціями для управління іміджем країни в міжнародному середовищі.

Відомий британський політичний консультант Саймон Анхольт і власник міжнародних рейтингів міст і країн ( Anholt-GfK Roper City Brands Index і Anholt-GJK Roper Nation Brands Index) розглядає бренд країни як якесь послання держави про самого себе, що транслюється по шести каналам комунікацій (рис. 4.2 ).

Схема будівництва імідж-бренду країни по С. Анхольт

Мал. 4.2. Схема будівництва імідж-бренду країни по С. Анхольт

 • [1] Росія в сучасній системі забезпечення глобальної стабільності: політика і сприйняття / Т. А. Алексєєва [и др.]; відп. ред. А. А. Кокошин. М., 2008. С. 179.
 • [2] Галумов Е. А. Основи PR. М., 2004. С. 215.
 • [3] Бауман З. Мислити соціологічно. М., 1996. С. 45.
 • [4] Теніс Ф. Спільність і суспільство. Основні поняття чистої соціології. СПб .: Володимир Даль, 2002. С. 371.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >