ЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕМПІРИЧНОГО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Ця глава дає уявлення про техніку проведення соціологічного аналізу міжнародних відносин, забезпечує оволодіння прийомами і методами їх дослідження. Вміти підібрати адекватні інструменти аналізу, включаючи дотримання процедури попередньої роботи і формулювати висновки у формі, що допускає їх перевірку, в поєднанні з постійним відточуванням техніки проведення емпіричного аналізу означає бути функціонально грамотним.

Для придбання цих якостей студент повинен буде:

знати

 • • структурну послідовність процедур авторського соціологічного дослідження;
 • • специфіку проведення вторинного аналізу соціологічних досліджень;

вміти

 • • здійснювати всі передбачені організацією соціологічного дослідження процедури аналізу;
 • • використовувати в соціологічному дослідженні дані теорії міжнародних відносин, політології, природничих наук і математики;

володіти

 • • логікою емпіричного аналізу міжнародних відносин;
 • • навичками роботи з науковою літературою і з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;
 • • навиком проведення професійного аналізу;
 • • здатністю вирішення прикладних завдань на робочому місці.

Емпіричний аналіз - це розробка і використання кількісних і якісних характеристик досліджуваного об'єкта або ситуації; застосування певних процедур і правил, що підсумовують зв'язок отриманих аналітичним шляхом знань про об'єкт чи ситуації. У свою чергу, метод - певний інструмент вилучення нового знання. У той же час в корпусі методів аналізу міжнародних процесів немає спеціально розроблених технік, які враховують специфіку об'єктів аналізу і міжнародної середовища. Тому знання представлених у другому розділі фундаментальних теорій, що пояснюють поведінку міжнародних акторів, є головною умовою проведення соціологічного аналізу об'єктів, що беруть участь в міжнародних процесах.

Процедури і правила дослідження не тільки допомагають логічно підсумувати отримані в результаті спостереження знання, а й прищеплюють уміння економити і дисциплінувати мислення. Вони являють собою механізм видобутку знання в формі програми дослідження.

Правила попередньої роботи

Правила підготовчої роботи до дослідження припускають знання відповідей на п'ять запитань:

 • На яке питання відповідає дослідження?
 • За допомогою якого методу може бути знайдена відповідь?
 • Які дані необхідно зібрати для відповіді?
 • Від кого або де ці дані можуть бути отримані?
 • Які процедури наукового аналізу необхідно дотримати для отримання валідних результатів?

Виконання всіх представлених тут дій означає, що попередній етап процесу дослідження закінчений і можна приступити до проектування програми дослідження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >