Психологія

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВА ПСИХОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ Соціокультурний самовизначення людини Психологія в системі наукового людинознавстваПитання і теми для обговорення, практичні і дослідницькі завданняПитання для обговоренняПрактична і дослідницька частинаПідготовка до дослідження Вступний етап - підготовка і організація дослідження Розробка програми: вибір проблеми, визначення предмета і об'єкта дослідження, постановка мети і виведення завдань Формулювання гіпотези Розробка інструментарію: підбір методик, визначення вибірки і ходу дослідження Планування методів обробки даних Польовий етап - проведення емпіричного дослідження Обробка емпіричних данихМетоди психологічних досліджень Методи опитування Метод спостереження Метод аналізу продуктів діяльності ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ЛЮДИНИ Людина як предмет пізнання Людина як суб'єкт пізнанняМислення і мова ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ Закономірності психічного розвитку людини і вікова періодизаціяВиникнення вікової психології та психології розвиткуФактори і рушійні сили розвитку Психологія раннього розвиткуПеріоди раннього дитинстваДитинствоРанній вік Психологія дошкільного дитинстваМолодший дошкільний вік (3-4 роки)Середній дошкільний вік (4-5 років)Старший дошкільний вік (5-7 років)Готовність до школи Психологія молодшого школяраСоціальна ситуація розвиткуГотовність і адаптація до школиФормування навчальної діяльностіРозвиток пізнавальних процесівВікова субкультура молодших школярів Психологія підліткового вікуПідліткові реакціїПочуття дорослостіВідносини з дорослимиПровідна діяльністьРозвиток особистостіРозвиток пізнавальної сфериВікова субкультура Психологія юнацького вікуСоціальна ситуація розвиткуПровідна діяльністьРозвиток особистостіРозвиток пізнавальних процесівРозвиток здібностей Психологія молодості і зрілостіМолодість або рання зрілістьКриза 30 років і проблема сенсу життяПсихологія зрілого вікуКриза середини життя ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Теоретичні та методологічні аспекти соціальної психологіїСтруктура соціальної психології: предмет, об'єкт, методи соціальної психологіїІсторія розвитку соціально-психологічних ідей Спілкування і взаємодіяОсновні поняття спілкування. Структура і функції спілкуванняТри сторони спілкування: комунікативна, інтерактивна і перцептивна сторони спілкуванняПрактична орієнтація в спілкуванні і взаємодії Соціальна психологія групГрупа як феномен соціальної психологіїПсихологія малої групиПсихологія великих соціальних групПсихологія натовпуПсихологія міжгрупових відносинКонфлікт Соціальна психологія особистостіОсобистість як предмет міждисциплінарної галузіСоціально-психологічні механізми соціалізаціїСоціалізація і інкультураціяСоціальна установка і аттітюдиЯ-концепція і соціальна ідентичність особистості ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТИ Основи психології освітиВід педагогічної психології до психології освітиПсихологічні основи суб'єктності освітиПсихологія дослідницької діяльності як основа розвитку суб'єктності освітиРозвиток обдарованості в освіті Психологія навчальної діяльності та вихованняСпіввідношення навчання і розвиткуДіяльнісний підхід в освітіТеорії розвивального навчанняПсихологічна сутність і структура навчальної діяльностіПсихологічні аспекти комп'ютеризації навчання Психологія вчителяСтруктура педагогічної діяльності
 
Наст >