Питання і теми для обговорення, практичні і дослідницькі завдання

Питання для обговорення

 • 1. Що таке культура як простір життєдіяльності людини?
 • 2. Яка роль культури в розвитку людини?
 • 3. У чому специфіка філогенезу, історіогенеза і онтогенезу людини?
 • 4. Людина як соціальна одиниця і унікальна індивідуальність - як співвідносяться ці феномени?
 • 5. Як співвідносяться в психології об'єкт, предмет і суб'єкт пізнання? Які проблеми і потенціали закладені в специфіці цього співвідношення?
 • 6. Які основні етапи розвитку психологічного знання можна виділити, і в чому їх специфіка?
 • 7. Яке місце займає психологія в системі наук і культурі?
 • 8. Як структурується психологія (напрямки, галузі, наукові школи і т.п.)?
 • 9. Як співвідносяться наукова, прикладна і практична психологія?

Практична і дослідницька частина

Практичні завдання в першому розділі суміщені з дослідними і передбачають освоєння основних методів психології. Освоєння основних методів здійснення психологічного дослідження - значуще питання, від успішності вирішення якого залежать результати вивчення конкретних проблем. Психологія досить непроста наука, як але своєю проблематикою, так і за методами дослідження. І тут справа не в тому, що методи складні, просто вони часто вельми варіативні і мають масу нюансів. Пропонована програма практичних занять спрямована на освоєння студентами принципів і методів організації та проведення психологічного дослідження.

Пропонуємо короткий опис форм, методів і можливих напрямків досліджень, припускаючи творче, вільне ставлення студентів до представленого матеріалу.

Кожне практичні завдання містить три частини:

 • 1) теоретичну (пояснення понять і принципів на трьох рівнях: визначення, пояснення, приклад);
 • 2) практичну (студенти пробують по індивідуально сформульованої теми побудувати програму або провести модельне дослідження, застосувати заданий метод) - у формі індивідуальної самостійної роботи;
 • 3) підсумкову (загальне обговорення особливостей проведення дослідження та його результатів) - у формі групового обговорення.

Представлені зовсім не всі методи психологічних досліджень і випущені тести, які можуть бути збудовані на основі тих чи інших принципів побудови методів дослідження. Також свідомо не представлені складніші методи психологічних досліджень, такі як експеримент і моделювання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >