Готовність до школи

У старшому дошкільному віці велика увага приділяється підготовці до школи, в результаті чого у дітей починають формуватися такі елементи навчальної діяльності, як уміння діяти за зразком, орієнтуватися на правило і на спосіб дії, удосконалюється тонка моторика руки, отримує подальший розвиток довільність пізнавальних психічних процесів.

До кінця дошкільного віку виникає готовність до шкільного навчання. Від того, наскільки були сформовані в дошкільному періоді необхідні передумови, буде залежати якість навчальної діяльності. Позначають наступні передумови.

  • 1. Загальний фізичний розвиток. Стан зору, слуху, моторики (особливо сформованість дрібних рухів кистей рук і пальців). Стан нервової системи (ступінь її збудливості і врівноваженості, сили і рухливості; порушення нервової діяльності, як і загального стану здоров'я, перш за все позначаються на працездатності, що може негативно вплинути не тільки на успішність, а й на ставлення учня до школи, навчання та спілкування з однолітками).
  • 2. Оволодіння чіткої, зв'язковий, граматично і фонетично правильною мовою, вміння здійснювати найпростіший звукобуквенний аналіз.
  • 3. Пізнавальна активність, бажання вчитися, інтерес до знань, допитливість.
  • 4. Розвиток довільної уваги і опосередкованого запам'ятовування. Уміння слухати мову, пояснення вчителя, дивитися і бачити, зосереджуватися на роботі. Згадувати те, що потрібно для розуміння нового, а також вміння пояснювати, робити висновки.
  • 5. Оволодіння достатнім обсягом знань і уявлень про навколишній світ: уявленнями про простір, уявленнями про час. Володіння елементарними рахунковими операціями.
  • 6. Комунікативна діяльність. Готовність до спільної з іншими дітьми роботі, співпраці, взаємодопомоги, вмінню підкорятися вимогам дорослих. На базі цих передумов в молодшому шкільному віці починається формування нових, необхідних для навчання якостей.

Так, поступово, з набуттям дитини в молодший шкільний вік, навчальна діяльність починає витісняти ігрову.

Криза семи років по Д. Б. Ельконін відноситься до кризи зміни відносин і пов'язаний з тим, що дитина виходить за межі сім'ї і фактично набуває свою першу соціальну роль - роль учня. Перебіг кризи залежить від того, наскільки дитина психологічно готова до школи, мотивований. У дітей, що дозріли для шкільного навчання, криза може пройти непомітно, дитина справляється з ситуацією, легко входить в систему шкільних взаємин. У дітей з низьким рівнем готовності до школи криза може проходити бурхливо - з капризами, страхами перед школою і вчителем. Все це посилює навантаження на нервову систему дитини, тому не готові до школи діти можуть страждати на безсоння або, навпаки, не можуть прокинутися вранці, у них болить голова, вони в цілому частіше хворіють.

Тому підготовці до школи в дошкільних установах, програмах дитячих садків приділяється значне місце. Адекватна підготовка до шкільного навчання значно пом'якшує для дитини перехід з дошкільного дитинства в початкову школу. Проблему готовності до школи ми продовжимо докладніше обговорювати в наступному параграфі, кажучи вже про молодшому шкільному віці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >