МЕТОДИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

  • • методи, що застосовуються при дослідженні політичних процесів;
  • • пізнавальні можливості і межі їх застосування в емпіричному дослідженні, їх гідності й обмеження;
  • • технологічні особливості використання кількісних і якісних методів;

вміти

  • • формулювати програму проведення емпіричного дослідження, його мета і завдання; проводити операционализацию основних понять;
  • • підбирати методику, відповідну поставленим завданням і предмету дослідження;
  • • обґрунтувати вибірку і відбір респондентів для польового етапу дослідження;

володіти

  • • навичками спілкування з респондентами і прийомами управління дискусії в якості модератора;
  • • основними прийомами обробки масиву отриманих емпіричних даних;
  • • навичками підготовки підсумкового звіту за результатами проведеного дослідження.

Проведення емпіричного соціологічного дослідження політичних процесів вимагає великої попередньої роботи. Дослідник повинен перш за все зрозуміти, що саме він хоче з'ясувати і яку мету ставить перед собою. Для цього вельми важливими є вивчення літератури з питання, засвоєння теоретико-методологічних основ аналізу даної проблеми, знайомство з результатами вже проведених соціологічних опитувань і їх концептуальної інтерпретацією, а також з емпіричними дослідженнями в суміжних з політичною соціологією областях.

Крім того, будь-який науковий проект по досягненню нових знань передбачає наявність надійної "маршрутної карти", що містить основні орієнтири, покажчики і загальний план її реалізації. Саме в такій ролі виступає програма соціологічного дослідження - універсальний проектний (рамковий) документ, що забезпечує доступність отриманої інформації і можливість її критичного осмислення. Саме на основі запропонованої мети, дослідницької стратегії і методів отримання інформації можна перевірити, повторити і, отже, підтвердити або спростувати отримані раніше дані. Таким чином, програма забезпечує реалізацію найважливіших принципів наукового пізнання: облік позицій можливо більшої кількості учасників дослідження, соизмеримость отриманих даних, тобто можливість зіставлення результатів, досягнутих різними дослідницькими колективами в різний час і навіть в різних країнах. Методологічною установкою проектування програми соціологічного дослідження виступає досягнення об'єктивності знання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >