Операції репо

Для короткострокового кредитування банки проводять операції з купівлі цінних паперів з умовою зворотного викупу - операції репо. Суть їх полягає в тому, що банк купує цінні папери за ціною нижче ринкової, щоб застрахуватися від можливого зниження курсу на фондовому ринку. Необхідною умовою такої угоди служить зобов'язання позичальника викупити цінні папери у визначений термін і за заздалегідь встановленою ціною, яка складається з ціни продажу і ринкової ставки відсотка. У світовій практиці забезпеченням угоди репо зазвичай служать державні ланцюгові папери, по можуть прийматися депозитні сертифікати, заставні та інші зобов'язання.

Банк Росії використовує операції репо з метою підтримки ліквідності комерційних банків, фондового ринку, а в кінцевому рахунку і економіки в цілому.

Надаючи великого значення розвитку операцій репо, Банк Росії розробив Положення від 11 січня 2002 № 176-П "Про порядок продажу Банком Росії державних цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу".

За даними Банку Росії, вкладення кредитних організацій в боргові зобов'язання за договорами зі зворотним продажем на 1 вересня 2007 р склали 145 273 млн руб., Що на 61,8% більше, ніж на початок року. Це свідчить про великий інтерес банків до операцій репо, оскільки вони дозволяють банкам управляти ліквідністю. Банки можуть пропонувати своїм клієнтам різні схеми репо: нічні (па 1 день), відкриті (термін точно не встановлено), термінові (більше 1 дня з фіксованим терміном).

Комерційні банки на ринку корпоративних цінних паперів

Боргові цінні папери широко поширені на сучасному фондовій ринку. Однак вони представляють частину цього ринку, іншу його частину складають акції.

В кінці минулого століття співвідношення між борговими паперами та акціями на світовому фондовому ринку було 3: 2. При цьому левову частку капіталізації (сукупна вартість всіх випущених акцій компаній) в цей період забезпечували США, Великобританія, Японія, Німеччина і Франція (75%). У цих умовах не припинялися дискусії з приводу операцій банків в акціями: чи варто дозволяти комерційним банкам купувати акції у власність, виробляти підписку на нові випуски (андеррайтинг), володіти фірмами, які спеціалізуються на операціях з акціями.

Практично існували дві моделі фондового ринку за ступенем участі на ньому комерційних банків: англосаксонська (основні представники - США і Великобританія), в якій були заборонені банкам інвестиції в акції, і німецька (основні представники - Німеччина і Швейцарія), де практично немає обмежень для комерційних банків на ринку акцій.

Закон Голосу-Стігола в США, який забороняв комерційним банкам операції з акціями, був прийнятий ще в 1933 р, в період Великої депресії, яка захопила і банківський сектор, і був продиктований прагненням забезпечити більш безпечне та ефективне використання активів банку. Крім того, були побоювання щодо надмірної концентрація фінансової могутності банків.

Однак така модель фондового ринку не витримала випробування часом, оскільки призвела до того, що банки втратили значних доходів, почали втрачати конкурентоспроможність по відношенню до національних фінансових інститутів та закордонним банкам. У зв'язку з цим заборони на участь комерційних банків США в операціях були скасовані.

Одночасно відсутність заборон на операції з акціями підприємств призвело до того, що, наприклад, в Німеччині склалася така ситуація: банки володіють значним капіталом підприємств; банки стають основним джерелом зовнішнього фінансування підприємств; па фондовому ринку країни панують банки. Німецька модель проявила велику стійкість і зіграла вирішальну роль в підйомі економіки після війни.

У російській економіці в 1996-1997 рр., Коли йшла активна приватизація, відбулося злиття банківського капіталу і промислових підприємств, що не властиво країнам з ринковою економікою. Масового характеру в ці роки набула скупка контрольних пакетів акцій. Кожен великий банк мав у власності велике промислове підприємство, орієнтоване в основному на експорт. Одночасно вітчизняні промислові монополії скупили більшу частину акцій комерційних банків, впливаючи в результаті на політику кредитних організацій. Негативну роль при цьому відігравало слабкий розвиток ринку акцій, і комерційні банки змушені були брати участь в корпоративному управлінні.

Після кризи серпня 1998 спостерігається значне зростання ринку акцій, і по мірі зміцнення банківського ланки збільшуються вкладення комерційними банками коштів в акції: їх частка в 2004 р склала 11,3% усіх вкладень в цінні папери. На 1 січня 2006 році ця частка становила 18%, у 2007 році на ту ж дату - 18,8, а на 1 вересня - 23%. В умовах фінансової кризи частка вкладень в акції комерційними банками значно знизилася: на 1 січня 2009 р склала 9,9%, на 1 січня 2010 р.- 12,2%.

Слід зазначити, що Банк Росії встановлює норматив використання власних коштів (капіталу) банку для придбання часток (акцій) інших юридичних осіб - Н12. Цей норматив регулює (обмежує) сукупний ризик вкладень банку в акції (частки) інших юридичних осіб та визначає максимальне відношення сум, інвестованих банком на придбання акцій (часток) інших юридичних осіб, до власних коштів (капіталу) банку.

Норматив 1112 розраховується за формулою

де Кш1 - інвестиції банку в частки (акції) інших юридичних осіб; К - власні кошти (капітал) байка.

У розрахунок нормативу Н12 включаються вкладення банку в акції (частки), що враховуються в інвестиційному портфелі, в частині акцій (часток) юридичних осіб, що купують у цілях отримання інвестиційного доходу, за винятком вкладень, що зменшують показник власних коштів (капіталу) банку, і вкладень, які становлять менше 5% статутного капітана організації, учасником (акціонером) якої є банк, зареєстрованого в установленому порядку на дату розрахунку власних коштів (капіталу) банку. Максимально допустимий числове значення нормативу Н12 встановлюється в розмірі 25% [1] .

  • [1] Інструкція Банку Росії № 110-І (в ред. Від 20.03.2006).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >