Позики під заставу векселів

Такі позики відрізняються від обліку векселів, оскільки в даному випадку власність на вексель банку не переуступается , він лише закладається векселедержателем на певний термін, а потім викуповується після погашення позики. До векселями, що приймається в заставу, пред'являються ті ж вимоги, що і до враховуються. Видача позик під заставу комерційних векселів може носити як разовий, так і постійний характер.

Ідея кредитування банками реального сектора економіки за допомогою векселів продиктована потребами виробничого сектора в ліквідних платіжних документах, які здатні забезпечити проведення розрахунків між підприємствами. Крім того, сама банківська система зазнає труднощів із забезпеченням ліквідності.

В ході кредитування реального сектора неминуче виникає проблема ефективного управління ризиками та підвищення ліквідності. Для усунення цих труднощів зарубіжні банки вдаються до сек'юритизації активів - трансформації наданих кредитів в ліквідні цінні папери, наприклад в облігації або векселі, що обертаються на вторинному ринку. Будь-який банк, проаналізувавши свій кредитний портфель, може виділити найбільш великих і надійних позичальників. Їх кредити переоформляються в векселі, і ці векселі (компаній-дебіторів) викуповуються банком в свій портфель, а потім розміщуються на відкритому ринку. Банк може також за домовленістю з позичальником і інвесторами проставляти свій аваль.

Таким чином, банки з допомогою векселів можуть надати своїм активам більшу диверсифікацію і надійність і розширити обсяги кредитування.

Інвестиційна політика банків

Вище керівництво банків і рада директорів визначають інвестиційну політику банку. При цьому чим вище ризики на ринку цінних паперів, тим більше вимог пред'являється до менеджера за якістю управління портфелем цінних паперів. Дана проблема особливо актуальна в умовах нестабільного ринку (як це має місце в сучасній Росії).

Розрізняють такі основні види інвестиційної стратегії банку: активну (агресивну), спрямовану на максимальне використання можливостей ринку, і пасивну (вичікувальну)

Активна модель управління портфелем цінних паперів передбачає ретельне відстеження і негайне придбання інструментів, що відповідають інвестиційній політиці формування портфеля, а також швидку зміну фондових інструментів, що входять в портфель, щоб зробити його більш ефективним. Цей метод вимагає значних фінансових витрат , так як він пов'язаний з необхідністю отримання інформації, широкої бази експертних оцінок, проведення самостійного фундаментального і технічного аналізу, прогнозування розвитку ринку цінних паперів. А це може дозволити собі великий банк, який має великий портфель цінних паперів і прагне до отримання максимального доходу па фондовому ринку.

Пасивна модель управління портфелем цінних паперів передбачає застосування диверсифікації і формування портфеля з наперед визначеним ступенем ризику і на тривалу перспективу. Для цього необхідні певні умови, а саме наявність різноманітних цінних паперів хорошої якості, стабільність фондового ринку та економіки в цілому.

Прикладом пасивної стратегії може бути "метод сходи". Суть його полягає в тому, що виділена інвестором сума на формування портфеля цінних паперів направляється рівними частками на придбання боргових інструментів з різними термінами обігу (наприклад, один, два, три, чотири роки і п'ять років). Після закінчення першого року гасяться боргові зобов'язання з терміном обігу в один рік, і отримана сума знову інвестується в боргові зобов'язання з терміном обігу п'ять років. Потім гасяться боргові зобов'язання з дворічним терміном обігу і знову купуються цінні папери з п'ятирічним терміном обігу. У підсумку в інвестиційному портфелі постійно перебувають цінні папери на п'ять років вперед.

Вважається, що максимальне скорочення ризику при формуванні портфеля можна досягти, якщо в портфелі знаходиться від 10 до 15 різних видів ланцюгових паперів. Однак на вітчизняному ринку лише державні цінні папери є одним з основних об'єктів портфельного інвестування, а ринок корпоративних цінних паперів не відрізняється різноманітністю і далеко не кожен інвестор може дозволити собі придбати ці цінні папери.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >