Міждержавний банк

Засновано в 1993 р на основі угоди, підписаної главами 10 держав - учасниць СНД. Це Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан і Україна. Засновниками банку виступають уряди і центральні банки названих країн. Вищим органом управління є рада банку, що складається з представників - по одному від кожної країни. Він призначає президента і його заступника, що відповідають за оперативне управління банком. Рішення ради банку приймаються кваліфікованою більшістю - 75% загального числа голосів. Його штаб-квартира розташована в Москві.

Статутний капітал банку при його установі склав 5 млрд руб. [1]

Частка кожного учасника була встановлена і повністю оплачена пропорційно обсягу взаємного товарообігу країн, зафіксованому в 1990 р Внесок РФ визначено в розмірі половини статутного капіталу. За рішенням ради банку розмір статутного капіталу може збільшуватися за рахунок частини невикористаної прибутку пропорційно початкового внеску кожної країни.

Функції цього банку такі:

 • • багатосторонні розрахунки між центральними банками країн-учасниць по торговим і іншим операціям;
 • • технічне та сезонне кредитування центральних банків в рамках багатосторонніх розрахунків;
 • • координація (в межах встановлених повноважень) грошово-кредитної політики країн-учасниць;
 • • управління емісією готівкових рублів і кредитної емісії центральними банками країн-учасниць;
 • • аналітична і рекомендаційна діяльність в межах своєї компетенції.

Банк виконує також функції спеціалізованого інституту Платіжного союзу СНД. З 1996 р, відповідно до домовленості між Вірменією, Білорусією, Киргизією, Молдовою, Російською Федерацією і Таджикистаном, він допущений на внутрішні фінансові ринки цих країн з правом проводити банківські операції та угоди. Банк визнаний міжнародною міжурядовою організацією, яка діє відповідно до норм міжнародного публічного характеру.

Європейський центральний банк

Почав функціонувати як керівний орган Європейської системи центральних банків початку 1999 р Банк очолюють рада керуючих і виконавча дирекція. До складу Ради входять керуючих центральними банками країн - учасниць зони євро. Виконавча дирекція представлена призначаються на 8 років без вдачі продовження терміну президентом банку, віце-президентом і 4 членами. Ними можуть бути тільки громадяни країн-учасниць.

Капітал банку належить центральним банкам країн зони євро. Квота кожної країни встановлюється відповідно до частки її населення в сукупної чисельності громадян ЄС і часткою в загальному обсязі ВВП. До 20% чистого прибутку щорічно поповнюють резервний фонд банку, а решта розподіляється між засновниками відповідно до розміру сплаченого капіталу.

Банк виконує наступні функції:

 • • формування і проведення грошово-кредитної і валютної політики;
 • • здійснення міжнародних валютних операцій;
 • • зберігання і управління офіційними резервами іноземної валюти;
 • • сприяння нормальному функціонуванню платіжних систем;
 • • координація діяльності центральних банків країн-учасниць, зокрема стандартизація використовуваних систем обліку і звітності.

Він проводить операції з цінними паперами в будь-яких валютах і операції з дорогоцінними металами на різних фінансових ринках, надає забезпечені кредити для регулювання клірингу та платежів як всередині ЄС, так і з іншими державами.

 • [1] 1 Фінансово-кредитний енциклопедичний словник / під ред. Л. Г. Грязнова. М .: Фінанси і статистика, 2002.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >