РОЗДІЛ I. ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО І ПЕРЕДУМОВА УПРАВЛІННЯ

Актуальність цієї роботи обумовлюється, перш за все, потребами теорії і практики відновлення російського суспільства. Найважливішою проблемою тут є подолання витратного характеру нашої економіки, соціальної діяльності в цілому. Сутність цієї проблеми полягає в тому, що до цих пір майже всі економічні, політичні, правові, моральні та інші стимули не враховували або погано враховували кінцеві результати діяльності людей. Це призвело до формування потужного і сталого механізму гальмування у розвитку Російської Федерації.

Набули поширення різного роду спотворені уявлення але найрізноманітніших питань соціальної діяльності, що породило безліч негативних явищ. Наприклад, абсолютизація значення трудової діяльності призвела до того, що гуманітарна (соціальна) сфера стала повсюдно недооцінювати. Перебільшення ролі матеріального виробництва зумовило приниження продуктивної праці багатьох груп інтелігенції. Догматичне визнання примату промисловості у взаєминах з сільським господарством привело до різкого відставання останнього. До сих пір немає репрезентативного критерію для визначення якості різних галузей соціальної діяльності, розрізнення фізичного і розумової праці та т.д.

Одним словом, завдання різнобічного дослідження соціальної діяльності та управління є однією з найважливіших в осмисленні процесів державного реформування. Поряд з економічними, політичними, соціально-психологічними та іншими аспектами величезне значення в даний час набуває вивчення соціологічних підстав теорії діяльності та управління.

Оскільки багато положень пропонованої теорії викликають деяке відторгнення у окремих соціологів, то для більш повної аргументації використовуються різні факти і приклади, усталені істини з соціальної психології і природознавства. Вони досить переконливо показують обгрунтованість висловлюваних узагальнень, які застосовуються і в соціології управління.

сутнісна характеристика ДІЯЛЬНОСТІ

Формування соціологічної науки про управління, природно, вимагає визначення ролі і місця даної теми в системі соціологічного знання. Як відомо, найбільш загальним джерелом руху і розвитку є, в кінцевому рахунку, взаємодія. Форм взаємодії сила-силенна, і провідну роль серед них відіграє єдність і боротьба протилежностей. Однак, що викликає взаємодія і, зокрема, боротьбу? Які зміни відбуваються всередині взаємодіючих предметів в структурі діалектичних протилежностей? Чому дані зміни мають, здебільшого, спрямований, тобто керований, характер? Які загальні носії спрямованих змін? Ці та інші аналогічні питання не отримали поки необхідної розробки в соціологічній науці, що багато в чому пояснюється недостатнім дослідженням діяльності та управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >