Документообіг в установах соціального захисту

Управлінська діяльність будь-якої організації, в тому числі і установ соціального захисту, базується на інформації. Інформація може передаватися усно, за допомогою паперових носіїв або електронних засобів. Велика частина інформації, використовуваної в управлінні, оформляється у вигляді документів, що необхідно для здійснення контролю виконання, вирішення спірних питань, аналізу та дослідження управління з метою підвищення його ефективності.

Компетентність в питаннях діловодства, наявність необхідних умінь і навичок в роботі з документами, розуміння їх ролі в системі управління - найважливіша ознака сучасної ділової культури і високого професіоналізму керівника.

Діловодство, документаційне забезпечення управління - галузь діяльності, що забезпечує документування і організацію роботи з документами. Діяльність будь-якої організації неможливо уявити без збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку і розповсюдження інформації. При цьому інформація найчастіше приймає фіксований, документальний характер. Власне, документування полягає в фіксації на папері або інших інформаційних носіях управлінських дій і включає всі операції з підготовки, складання, погодження, оформлення та виготовлення документа.

Відповідно до Держстандарту Р 51141-98 "Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення" діловодство - галузь діяльності, що забезпечує документування і організацію роботи з офіційними документами. Документообіг - рух документів в організації з моменту їх створення або отримання до завершення виконання або відправлення. Архівна справа - галузь діяльності, що забезпечує організацію зберігання і використання архівних документів.

Управління закладом соціального захисту вимагає створення багатьох видів документів. Так, колегіальна діяльність з управління установою фіксується в протоколах; одноосібна розпорядча діяльність - в наказах і розпорядженнях по основній діяльності та особовому складу; робота комісій - в актах; адміністративно-господарська діяльність - в договорах, контрактах і т.д. Значення документів в управлінській діяльності важко переоцінити, оскільки вони є основними носіями інформації, на базі якої приймаються рішення. Розвиток будь-якого соціального закладу потребує документального оформлення його діяльності відповідно до організаційно-правовими нормами та чинним законодавством. Прийняті керівником і його заступниками рішення фіксуються в певному порядку в конкретних формах документів. Від того, наскільки грамотно складений і оформлений документ, залежить вирішення питання, а від швидкості отримання і обробки інформації - своєчасність прийняття рішення.

Документообіг - це свого роду конвеєр з переробки документів, і цей конвеєр має свої етапи, на яких певними посадовими особами виконуються певні дії. Уявімо, що цей конвеєр зупинився або на якійсь ділянці стався збій. Які будуть наслідки? Паралізація основної діяльності організації. Щоб цього не сталося і конвеєр працював ефективніше, потрібен достатній рівень підготовки всіх, хто стоїть біля цього конвеєра. А участь в цьому процесі беруть всі співробітники: одні враховують, інші виконують.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >