Частота виконання ролей

За цією ознакою в результаті опитування 33 керівників були отримані результати, що знайшли відображення в табл. 16.

Таблиця 16

Найменування ролі керівника

частота виконання

епізодичне

періодичне

постійне

Р-адміністратор

3

3

27

Р-організатор

1

4

28

Р-психолог

7

13

13

Р-економіст

7

15

11

Р-мотиватор

6

15

12

Р-підприємець

12

11

10

Р-технолог

8

11

14

Р-маркетолог

18

10

5

Р-стратег

11

12

10

Р-інноватор

11

12

10

Р-юрист

20

10

3

P-регулювальник конфліктів

18

5

10

Р-виконавець команд "зверху"

8

11

14

Якщо підсумувати дві частоти - постійну і періодичну, - то розподіл ролей має такий вигляд (у порядку убування): організатор (32), адміністратор (30), психолог і мотиватор (по 26), економіст (26), технолог (мається на увазі порядок виконання робіт) та виконавець команд "зверху" (по 25), стратег і інноватор (по 22), підприємець (21), маркетолог і регулювальник конфліктів (15), юрист (13).

Перевага ролей. Далі керівники оцінили тринадцять запропонованих ролей за ознакою "подобаються найбільше". Згідно з отриманими результатами проведена угруповання ролей від "подобається найбільше" до "подобається найменше". Перевага ролей - це відношення керівника до свого рольового репертуару, що знаходить вираз у різних оцінках.

Перше місце зайняла роль організатора (19 чол.). На другому місці опинилися ролі інноватора (13), стратега (11) і технолога (10). На третьому місці - ролі мотиватора (9), адміністратора (8) і психолога (8). І, нарешті, до четвертої групи входять ролі економіста (4), юриста (4), підприємця (3), регулювальника конфліктів (3), виконавця команд "зверху" (2) і маркетолога (1).

Таким чином, керівникам подобаються функції, пов'язані з ролями організатора, інноватора, стратега і технолога. Виходить наступна ділова модель:

Визначаю перспективні і поточні цілі і завдання - організую їх виконання - при необхідності вдосконалюю роботу.

Сама ненависна роль маркетолога виявилася і найбільш вразливою, тобто по ній у керівників (на їхню думку) найменше було знань, навичок і умінь. Таким чином, чим менше рольова компетентність, тим сильніше страх виконання даної ролі.

Важкі ролі

У запропонованому самооценочная аркуші керівники також відзначили ролі, які даються їм з великими труднощами. Для систематизації ролей за цією ознакою введена наступна градація: найбільш важкі ролі; ролі середньої тяжкості; менш важкі ролі.

У підгрупі найбільш важких ролей виявилися ролі економіста (15), виконавця команд "зверху" (13), підприємця (12), юриста (11), маркетолога (10) і регулювальника конфліктів (9).

За оцінками керівників, труднощі цих ролей обумовлена розвинутою недостатністю економічної, підприємницької, юридичної, маркетингової та соціально-психологічної підготовки стосовно особливостей власної діяльності.

Підгрупу середньої складності склали ролі психолога (6), адміністратора (4), стратега (4), інноватора (4) і мотиватора (3).

Найменш важкими виявилися ролі організатора (1) і технолога (0).

Отримані дані виражають потреби опитаних керівників в певних знаннях, навичках і уміннях. При цьому потреби у кожного з них, незважаючи на однаковість профілю роботи, індивідуальні. Тому виникає природне запитання: "Яким чином вони можуть задовольнити ці потреби?" У зв'язку з цим представляється важливим вирішення таких проблем.

Перша - підготовка фахівцями особливого роду допомог, які умовно можна назвати літературою для самонавчання, або "заочний викладач". Це особливий рід навчальної літератури, що вимагає від творців знань, навичок і умінь в області так званої "дидактичної інформації".

Друга - можливість освоєння в зручній формі навчальних дисциплін або однієї дисципліни за вибором. Як показує практика, "навчальний маркетинг" в вузах знаходиться на "груповому рівні" і в основному орієнтований на комплекс навчальних дисциплін і учнів (як споживачів), об'єднаних в навчальні групи. Однак індивідуальне навчання знаходиться на нульовій позначці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >