СВОЄРІДНІСТЬ ПСИХОЛОГІЇ НАРОДІВ БЛИЖНЬОГО ЗАКОРДОНУ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

 • знати , що представляють собою національно-психологічні особливості українців та білорусів;
 • вміти правильно інтерпретувати специфіку психології народів Прибалтики та Середньої Азії;
 • володіти початковими навичками обліку психології народів Закавказзя.

В сьогоднішніх умовах можна по-різному оцінювати ситуацію розпаду колишнього Радянського Союзу, неоднозначно ставитися до отделившимся від нього суверенною тепер уже державам, будь то Латвія або Україна, Молдова, Грузія, Вірменія або республіки Середньої Азії. Однак багато представників цих народів живуть серед нас, в Росії, і ми постійно з ними спілкуємося, вирішуємо спільні проблеми, вступаємо в міжнаціональне взаємодія.

Ми обов'язково повинні знати всіх наших сусідів, представляти їх національну психологію і неодмінно враховувати її тепер вже і в міждержавних відносинах.

Українці і білоруси

Українці і білоруси - найдавніші слов'янські нації, колись становили з російськими єдине ціле, мають з ними багато спільного в психології і культурі.

Українці - слов'янський народ, що проживає досить компактно. На Україні в даний час проживає 73,6% корінного населення, 21,1% росіян, 1,8% євреїв, 0,8% білорусів, 0,6% молдаван. Решта 2,1% припадають на представників інших національностей.

Українцям притаманні працелюбність, наполегливість, інтерес до виконуваного справі, вміння показати себе і свою роботу, акуратність, старанність, життєрадісність, діловитість, самостійність. Вони пишаються своїми давніми традиціями боротьби проти іноземних загарбників, тими сторінками історії, коли українські воїни проявляли рішучість, непримиренність до ворогів, показували хорошу організованість, легкість в управлінні [1] .

Гроші втратив - нічого не втратив.

Друга втратив - багато втратив.

Дух втратив - все втратив.

Українське прислів'я

Українці рухливі і життєрадісні, хоча в спілкуванні з новими для них людьми, в незвичній обстановці можуть здаватися замкнутими. У цього народу добре розвинене почуття гумору. З усіх слов'ян українці найбільш музичні. Для сільських жителів характерна висока моральність. Відома любов українців до законності і порядку. Вони люблять природу, спілкування, колективну роботу [2] .

Українці в більшості своїй відрізняються старанністю, сумлінним виконанням своїх обов'язків. Вони беруть активну участь у громадському житті, легко адаптуються до різних умов побуту і діяльності в багатонаціональних колективах. У ділових відносинах українці грунтовні, розважливі, напористі. Вони завжди прагнуть відзначитися, намагаються бути в числі перших, що, загалом, не може не вітатися оточуючими, але іноді, трапляється, не подобається їх товаришам по службі іншої національності. Звичайно, таке буває, як правило, там, де загальні ділові інтереси не в пошані. Адже в порівнянні з працьовитим і виконавчим українцем більш видно ті, хто лінується і не горить бажанням проявляти активність. Українці сміливо йдуть на з'ясування відносин з недобросовісними людьми, чесно відстоюють свої особисті позиції і своє ставлення до справи [1] .

У той же час треба мати на увазі, що в деяких випадках українці проявляють необгрунтоване упертість, непоступливість, невміння йти на компроміс у взаємовідносинах. Окремим людям можуть бути властиві недовірливість, підозрілість, відособленість [4] .

Білоруси - третій за чисельністю слов'янський народ (9,5 млн осіб, з них 7,7 млн проживають в Республіці Білорусь).

Як назва народності слово "білоруси" має свої давні корені, хоча білоруська нація сформувалася остаточно досить пізно, в кінці XIX - початку XX ст. Процес цей проходив важко і многосложно.

Самобутність і своєрідна психологія білоруського народу - результат багатовікового розвитку.

Незліченна кількість разів доводилося йому братися за зброю, щоб відбити набіги ворогів. І після кожного нашестя завойовників починав він будувати життя майже заново - піднімаючи свою землю з розрухи, відроджуючи свій народ з попелу. З цієї причини завзятість є однією з найбільш характерних рис білорусів [5] .

І ще вони характеризуються великою працьовитістю, надійністю, скромністю і шанобливим ставленням до старших, а також витривалістю, невибагливістю в будь-яких умовах, вірністю в дружбі.

Спеціальні дослідження свідчать: більшості білорусів притаманні такі якості, як прагнення сумлінно ставитися до будь-якої справи, завзято домагатися поставлених цілей, діловитість, повагу до порядку, дисциплінованість, довірливе ставлення до людей, комунікабельність, ретельність, чесність, порядність, совісність. Будь-яка справа їм нс в тягар. Свої професійні обов'язки вони виконують ревно, з цієї причини білорус вступає в конфлікт з тими, хто працює недобросовісно, намагається перекласти відповідальність на чужі плечі [6] .

У багатонаціональних колективах білоруси показують у всьому приклад, привносять відповідальне ставлення до виконання дорученої справи. І хоча найчастіше білоруси небагатослівні, їх присутність завжди позитивно позначається на настрої людей у багатонаціональному колективі.

Особливо слід відзначити любов білорусів до техніки. Вони швидко і впевнено освоюють складні трудові спеціальності, проявляють розумну ініціативу в будь-якій справі, сміливо беруть на себе відповідальність, якщо цього вимагає обстановка, і завжди доводять розпочату справу до кінця [7] .

Схильності до утворення земляцьких і національних мікрогруп у великих трудових колективах представники цієї національності, як правило, не виявляють, так як цінують в людині перш за все його особисті якості, а фактор етнічної приналежності для них не має особливого значення.

Конфліктні ситуації за участю білорусів виникають досить рідко, так як вони беззлобно відносяться до жартів товаришів, не реагують на їх жартування. Розмовляють білоруси, як правило, по-російськи - і між собою, і з людьми інших національностей. Займаючи керівні пости, білоруси до виконання своїх обов'язків підходять дуже відповідально, виявляють рівну і рівну вимогливість до підлеглих, піклуються про них. Представників цього народу відрізняє терплячість в навчанні і вихованні своїх підлеглих інших національностей.

Білоруси - дуже горді люди. Їх гордість проявляється у ставленні до службових обов'язків, справі, товаришам. Саме почуття національної гордості не дозволяє їм байдуже пройти повз несправедливість, приниження людини і знущання над його гідністю.

Не місце прикрашає людину, а людина місце.

Білоруська прислів'я

Як показують дослідження, представники цієї національності більш замкнуті, ніж, наприклад, українці, виявляють стримане ставлення до нових знайомих, товаришів по службі до тих пір, поки не знають вони, в справі, але потім, у міру зближення, стають надійними товаришами і діловими партнерами [8 ][8] .

 • [1] Див .: Власова І. В. Указ. соч.
 • [2] Див .: Бузін В. С., Єгоров С. Б. Становлення та історичний розвиток етнічної спільності слов'ян. Владивосток, 2008.
 • [3] Див .: Власова І. В. Указ. соч.
 • [4] Див .: Бузін В. С., Єгоров С. Б. Указ. соч.
 • [5] Див .: Аверін І. Л. Білорусія моя. Мінськ, 2010 року.
 • [6] Див .: Яковенко І. Р. Особливості розвитку національної самосвідомості слов'ян (на прикладі українців): автореф. дис. ... Канд. психол. наук. К., 2003.
 • [7] Див .: Аверін І. А. Указ. соч.
 • [8] Див .: Ільясов Ф. Н. Українці: особливості формування національної самосвідомості. К., 2001..
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >