Виникнення і розвиток виконавчого провадження в Росії по Соборному укладенню 1649 року, до судової реформи 1864 року

У Уложенні 1649 р була передбачена черговість задоволення стягнень, якщо з одного боржника підлягало стягнути кілька вимог. Встановлення черговості та виконавчих імунітетів відображало пріоритети соціальної політики держави на конкретному етапі його розвитку. Борг іноземця з реформи 1649 мав перевагу перед стягненнями на користь росіян, казенні борги - перед стягненнями на користь приватних осіб.

Підставою виконавчого процесу до реформу 1864 р могли служити не тільки судові рішення, але й інші судові та нотаріальні акти, а в деяких випадках-навіть "приватні" і "домашні" документи. Порядок виконавчого провадження не був чітко врегульовано і залежав від місцевих особливостей і установ, що займаються виконавчою діяльністю.

Але вже в цей період виконавчий процес став проходити в більш-менш певному порядку, простежувалися наступні стадії виконавчого провадження:

  • - Збудження виконавчого провадження. Воно відбувалося шляхом подачі кредитором в поліцію або суд відповідного прохання про виконання;
  • - Підготовка до проведення виконавчих дій (вона називалася "прелюдією до стягнення"). На цій стадії присутствене місце посилало сповіщення боржнику про необхідність провести передбачений виконавчим актом платіж або відповісти суду у визначений термін. На порядку міг бути призначений день засідання, на якому будуть заслухані пояснення сторін з приводу вчинення виконавчих дій. На засіданні боржник опитували передусім про автентичності або підробленості акту, за яким слід було провадити стягнення. Після закінчення терміну на добровільне виконання або після засідання суд негайно виносив ухвалу про стягнення, повідомляючи про це поліції для виконання. Якщо в ході підготовчих дій у поліцію або суд надходили заперечення від боржника, суддя мав право зупинити стягнення, якщо визнає заперечення доведеними або визнає справу спірним. В інших випадках виконання переходило в наступну стадію, а боржнику надавалося право захищати свої інтереси загальним судовим порядком (від лат. Condictio sine causa);
  • - Примусове стягнення, що виражається в застосуванні до боржника арешту та інших примусових заходів виконання. До реформи 1864 р примусове виконання безперечних стягнень за договірними зобов'язаннями було віднесено до компетенції губернських правлінь, а згодом (з 1775 р) передано у відомство підпорядкованих їм поліцейських управлінь, стягнення ж по заставних могли проводитися і в судових місцях.

Описана структура стадійності була настільки ідеальною, що збереглася до нашого часу практично незмінною.

Що стосується торгових і вексельних спорів, віднесених до компетенції створених в 1821 р комерційних суден, то згідно зі Статутом судочинства в судах комерційних, підготовленому Сперанським і прийнятому Державною радою Російської імперії в 1832 р, виконання їх рішень відбувалося через поліцію. Комерційний суд не завідував виконанням своїх власних рішень, а лише видавав на їх основі виконавчі листи. Для посилення нагляду за приставами допускалося тільки в деяких випадках розгляд справ про виконання рішень, винесених комерційними судами, самими комерційними судами.

Прогресивні юристи XIX ст. (А. X. Хохряков, Н. І. Барковський та ін.) Негативно висловлювалися з приводу вилучення у деяких комерційних судів (зокрема, комерційних суден Варшавського судового округу) права контролювати виконання власних рішень за допомогою вирішення виниклих суперечок по їх виконанню. Негативну оцінку отримала і неможливість контролю комерційного суду за забезпеченням виконання і попередніми виконанням судових рішень виконавчими органами та посадовими особами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >