Предмет і система виконавчого права

Предметом правового регулювання виконавчого права виступають суспільні відносини, що складаються в процесі виконавчого провадження. Ще в 70-і рр. минулого століття було відмічено, що "предмет виконавчого законодавства не вміщається в рамки предмета цивільного процесуального законодавства, що сприяє" відчуженню "перший ... предмет правового регулювання у виконавчому провадженні лише незначно пов'язаний з судочинством" (М. К. Юков). Був зроблений висновок про комплексний характер галузі виконавчого права і неоднорідності виконавчих відносин. У сучасній правовій теорії саме виконавче провадження з тих же причин окремі правознавці позначають як "комплексне правове утворення" (В. А. Губанов).

У виконавчому провадженні мова йде лише про суспільні відносини і діях, підданих правової регламентації, тобто правовідносинах і діях, що є за своєю суттю юридичними фактами. У виконавчому процесі не можуть складатися неправові відносини, принаймні, для його суб'єктів мають значення лише ті зв'язки і дії, які передбачені законодавством, і в тому вигляді, в якому вони повинні бути зроблені. Крім того, предмет виконавчого права звужується і в тому сенсі, що регульовані правовідносини повинні володіти ознакою офіційності, тобто державної оформленою.

Слід зауважити, що проблема правовідносин є дискусійною як в рамках загальної теорії права, так і по окремих правових галузей, найчастіше в силу її значимості саме цю проблему вважають центральною (Н. А. Чечина). Однак акцент у дослідженні даного питання, як правило, не зовсім вдало робиться на самому правовідносинах як урегулированном правовому громадському відношенні, в той же час ключовою є проблема впливу права на відносини. У правовій системі координат даний стан можна було б відобразити у вигляді вектора, спрямованого від права як вихідної точки до відношення як об'єкту силового впливу.

Виконавче право є процесуальною галуззю права і, як будь процесуальна галузь права, характеризується тим, що регулює правовідносини в їх динаміці. Тому в предмет його регулювання входять не тільки юридичні зв'язки між учасниками правовідносин, а й процесуальна діяльність з реалізації цих зв'язків. Предмет правового регулювання виконавчого права досить складний. Його основу складає сукупність відносин, що складаються між органами примусового виконання, з одного боку, і стягувачем, боржником та іншими учасниками виконавчого провадження - з іншого. Вступом судового рішення законної сили процесуальні відносини учасників цивільного процесу з судом припиняються (М. А. Гурвич), але тут слід уточнити, що в багатьох випадках ці відносини не зникають безслідно, а перетворюються за допомогою порушення виконавчого провадження в процесуальні відносини нової якості - виконавчі .

Практично примусова реалізація юрисдикційних актів не є окремим, однорідним правовідносинами, а виступає як цілої системи певних виробництв по виконанню конкретних актів. Диференціація виконавчих процедур проводиться за різними ознаками залежно від:

  • - Виду (сутності) виконуваного акта;
  • - Зобов'язаного суб'єкта (громадяни, комерційні та некомерційні організації, органи законодавчої і виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи, іноземні юридичні та фізичні особи);
  • - Характеру дій, які повинні бути вчинені боржником;
  • - Системи юридичних дій, характерних для конкретного виду виконання (В. В. Ярков).

Проводять диференціацію відносин з примусового виконання та інші дослідники виконавчого провадження. Виділяють три форми примусового виконання, коли:

  • 1) вимоги, що містяться у виконавчому документі, здійснює за боржника інша особа (банк, роботодавець, але не судовий пристав-виконавець);
  • 2) зобов'язані дії можуть бути вчинені тільки боржником особисто, і судовий пристав-виконавець за допомогою санкцій домагається від боржника вчинення таких дій;
  • 3) "боржник при всьому своєму бажанні не зможе виконати особисто" вимоги виконавчого документа (як приклад наводиться судовий акт про арешт майна з метою забезпечення позову) (Д. М. Чечот).

Сама по собі наведена класифікація становить певний інтерес, але її недоліком є те, що вона не охоплює всі виконавчі правовідносини: за її межами залишається значний пласт виконавчих правовідносин, зокрема правовідносини, пов'язані з виконанням документів майнового характеру шляхом опису, арешту та реалізації майна боржника . Тим часом основну групу в досліджуваній області становлять правовідносини, в яких зміст обов'язки складається з позитивних, активних дій. Даний вид правовідносин відносять до другого юридичній типом, на відміну від першого типу правовідносин, у яких стан обов'язку полягає в позитивному поведінці, в утриманні від дій (С. С. Алексєєв).

Система виконавчого права (як і більшості інших галузей російського права) складається з двох частин: Загальної та Особливої. Загальна частина виконавчого права включає засадничі положення, інститути, що відносяться до всьому виконавчого провадження: завдання виконавчого провадження, принципи виконавчого провадження та гарантії їх реалізації, органи примусового виконання, осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні, і систему захисту їх прав, представництво, строки виконання юрисдикційних актів, витрати, пов'язані з виконавчим провадженням, відповідальність у виконавчому праві, загальні правила фіксації виконавчих дій і т.д.

Особливу частину виконавчого права становить сукупність норм, що регламентують рух, розвиток виконавчого провадження по стадіях від її порушення до закінчення, а також особливості реалізації різних виконавчих документів за окремими категоріями стягнень і щодо різних суб'єктів. У цій частині регулюється також виконання рішень іноземних судів та реалізація виконавчих документів, виданих в Російській Федерації, за її межами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >