Принципи виконавчого права

Поняття і значення принципів виконавчого права

Будь-яка галузь російського права має власні принципи, в яких виражається її специфіка і на підставі яких можна скласти загальне уявлення про даної галузі права.

Принципи виконавчого права являють собою виражені в правових нормах, що регулюють порядок виконавчого провадження в Російській Федерації, вихідні положення, що утворюють основу, каркас всієї галузі виконавчого права, її ключові початку та ідеї.

Принципи, відображаючи основні характеристики матричної системи та її природу, мають ті ж властивості і функції, що і саме право: вони вносять однаковість у відповідну систему юридичних норм.

Принципи надають єдність правового регулювання суспільних відносин, цементуючи всі компоненти юридичної надбудови і надаючи самостійне вплив на суспільні відносини. Без допомоги принципів неможливо уявити модель права або його окремої галузі, оскільки саме вони надають цілісність правовій системі починаючи з відповідності один одному окремих норм, через гармонізацію внутрішньогалузевих і міжгалузевих інститутів. Зв'язок же принципів між собою в цій моделі зумовлена насамперед тим, що всі вони є категоріями однієї галузі, ланками однієї правової системи, спрямовані на досягнення спільної мети спеціальними методами. Саме принципи дозволяють організувати правову систему, визначити природу права, основу його розвитку та функціонування.

Неможливість абсолютного законодавчого регулювання правовідносин будь сфери людської діяльності тягне за собою необхідність розробки загальних правил, критеріїв поведінки в певній системі, в нашому випадку - в системі виконавчих правовідносин.

В даний час в виконавчому праві прямо законодавчо закріплені принципи: законності, своєчасності вчинення виконавчих дій та застосування заходів примусового виконання; поваги честі та гідності громадянина; недоторканності мінімуму майна, необхідного для існування боржника-громадянина і членів його сім'ї; співвідносними обсягу вимог стягувача та заходів примусового виконання.

Тим часом в теорії виконавчого права тривають суперечки з питань кількісного та якісного складу принципів, сутності кожного з них та їх впливу один на одного і систему права. Приводом для полеміки є так звані доктринальні принципи, які не згадані в ст. 4 Федерального закону про виконавче провадження, а виводяться із загальних принципів виконавчого законодавства - диспозитивності, рівності, доступності, реальності надання юридичної допомоги тощо Що стосується закріплених принципів, то і тут залишається широке поле для наукових і практичних досліджень з питань суті кожного з них та їх впливу один на одного і виконавчі правовідносини, так як законодавець, Пойменована принципи, спеціально або через забудькуватість не став визначати ні їх зміст, ні значення. Крім ст. 4, жодна норма виконавчого законодавства не містить термін "принцип виконавчого провадження" або близькі йому за змістом.

У правовій дійсності можна говорити про існування наступних доктринальних принципів виконавчого права:

  • - Принципу рівності перед законом;
  • - Принципу державної мови виконавчого провадження;
  • - Принципу диспозитивності виконання для стягувача;
  • - Принципу справедливості задоволення вимог стягувачів.

Практичне значення принципів виконавчого права полягає в тому, що вони повинні гарантувати своєчасне, правильне і ефективне виконання юрисдикційних актів, захист прав учасників виконавчого провадження та показувати роль держави в регулюванні правовідносин, що входять в предмет виконавчого права.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >