Інформаційні системи управління ефективністю бізнесу

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВАВСТУП ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ Цілі і засоби Характеристика і зміст цільового управління Цілепокладання Целереалізаціі Шкалирование результатів вимірювань економічних процесів МАТЕМАТИЧНА БАЗА ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ БІЗНЕСУ Теоретичні основи зворотних обчислень Математичні основи для зворотних обчислень Методи зворотних обчислень Розрахунок планових значень показників ефективності в умовах визначеності Розрахунок на основі коефіцієнтів приросту кожного з аргументів Розрахунок па основі єдиного коефіцієнта приросту аргументів Приведення мережевих структур до ієрархічним Зворотні обчислення на відносних величинах Зворотні обчислення на многоаргументних функціях Процедура згортки / розгорткиЗастосування систем з багатьма рівняннямиЗастосування рівнянь вищих порядків Зворотні обчислення в умовах дефіциту ресурсів Зворотне шкалювання Розрахунок планових значень показників ефективності в умовах невизначеності Поняття невизначеності Зворотні обчислення в нечіткому середовищі ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ БІЗНЕСУ Цикли управління бізнесом Ключові показники ефективності бізнесу і їх збалансована системаЗбалансована система показників Концепція та мета створення інформаційних систем управління ефективністю бізнесуМета створення ВРМВРМ як концепціяВРМ-система як програмний інструмент впливу на економічні процеси Місце ВРМ-систем в архітектурі підприємства Функції інформаційних систем управління ефективністю бізнесу Моделювання системи збалансованих показників, стратегічної карти і бізнес-процесів Цільове короткострокове прогнозування Цільове короткострокове бюджетування Моніторинг діяльності підприємства Фінансово-економічний аналіз стану підприємства Структура інформаційної системи управління ефективністю бізнесу Технологія функціонування систем управління ефективністю бізнесу РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ БІЗНЕСУ Методика розрахунку планових ключових показників в середовищі MS Excel Методика створення інформаційної технології ВРМ в середовищі Business Studio Застосування технології ВРМ-системиЗвіти але цілямЗвіти за показниками
 
Наст >