Види відповідальності у виконавчому праві

У контексті викладеного вище видається актуальним питання видах відповідальності у виконавчому праві. Як правильно зазначається в теорії держави і права, юридична відповідальність не може здійснюватися взагалі (А. С. Шабуров), звідси і процесуальна відповідальність не абстрактна, а має явні або латентні прояви (І. М. Зайцев). Залежно від характеру негативного впливу на суб'єкта, зобов'язаного перетерпіти додаткове обтяження, вона підрозділяється на майнову та немайнову відповідальність.

Майнова відповідальність у виконавчому праві, що зрозуміло з назви, спрямована на примус особи нести негативні майнові наслідки і проявляється у вигляді стягнення штрафу, витрат на проведення виконавчих дій, компенсацій і виконавчого збору.

При використанні штрафний відповідальності особа карається за винна і протиправну поведінку, тим самим відновлюється і зміцнюється дисципліна, що одночасно служить превентивним сигналом для інших учасників виконавчого провадження.

В цілому цей вид відповідальності закріплений в гол. 15 Федерального закону про виконавче провадження, що дозволяє судового пристава-виконавця накладати штрафи на будь винну особу за ухилення від законних долженствований. При цьому в ст. 113 Федерального закону про виконавче провадження особливий акцент робиться саме на боржнику, який піддається штрафним заходам за невиконання містяться у виконавчому документі вимог немайнового характеру.

Самостійні штрафні санкції в законі зафіксовані для банків і кредитних організацій. Так, у разі невиконання у встановлені терміни виконавчого документа, що містить вимоги про стягнення грошових коштів з боржника, банком або іншою кредитною організацією, що здійснюють його обслуговування (за умови наявності коштів на рахунках), судовий пристав-виконавець на підставі ст. 28.2 КоАП складає протокол про адміністративне правопорушення. Після чого судовим приставом-виконавцем направляється до арбітражного суду за місцем знаходження банку або іншої кредитної організації підписане ним і засвідчений печаткою (штампом) підрозділу судових приставів заяву про притягнення зазначених установ до адміністративної відповідальності. До подаваемому до суду заяви додаються протокол про адміністративне правопорушення та необхідні документи, а також повідомлення про вручення їх копій банку або іншої кредитної організації (ст. 144 Федерального закону про виконавче провадження).

В інших випадках постанову судового пристава-виконавця про накладення штрафу, імперативно затверджуване старшим судовим приставом, виноситься без складання протоколу про адміністративне правопорушення та збудження окремої справи про адміністративне правопорушення. При незгоді з ним ухвала може бути оскаржена зацікавленими особами в судовому порядку.

Штрафну відповідальність потрібно відрізняти від стягнення штрафу, призначеного як покарання за вчинення злочину, який являє собою автономну процедуру, реалізовану судовим приставом-виконавцем за виданим судом виконавчим листом (гл. 12 Федерального закону про виконавче провадження). Крім того, не можна поєднувати і вже тим більше ототожнювати штрафну відповідальність і відповідальність у вигляді виконавчого збору. Так, практика виявила випадки, коли судові пристави-виконавці за фактом невиконання виконавчого документа у строк, встановлений для його добровільного виконання, порушували відносно боржника провадження в адміністративній справі з підстав ч. 1 ст. 19.5 КоАП, одночасно стягуючи виконавський збір. Однак, як роз'яснив Верховний Суд РФ в одному зі своїх постанов, об'єктивна сторона складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 19.5 КоАП, полягає у невиконанні у встановлений термін законного припису органу, що здійснює державний нагляд, про усунення порушень законодавства; вчинення судовими приставами виконавчих дій з примусового виконання судових актів, актів інших органів і посадових осіб (у тому числі податкових органів) не є наглядовою (контрольної) функцією. Отже, у судових приставів-виконавців немає законних підстав для порушення відносно боржників провадження у справі про адміністративне правопорушення через невиконання в добровільному порядку виконавчого документа (див. Постанову ЗС РФ від 14.01.2011 по справі № 39-АД-Ю-1) .

Разом з тим стягнення виконавчого збору надалі не нівелює можливість застосування заходів штрафний відповідальності (див. Постанову ЗС РФ від 18.02.2011 № 18-АД11-1). Так, за змістом ч. 2 ст. 105 Федерального закону про виконавче провадження при невиконанні боржником вимог, що містяться у виконавчому документі, без поважних причин у знову встановлений термін судовий пристав-виконавець застосовує до боржника штраф, передбачений ст. 17.15 КоАП, і визначає новий термін для виконання.

Відповідальність у вигляді витрат на проведення виконавчих дій слід охарактеризувати як неявну, оскільки стягувач і боржник, як правило, не усвідомлюють, що вони поряд з іншими видами відповідальності також зобов'язуються законом відшкодовувати грошові кошти, витрачені федеральним бюджетом та іншими особами, які беруть участь у виконавчому провадженні , на організацію та проведення виконавчих дій та застосування заходів примусового виконання (див. гл. 4 цього підручника).

Компенсаційна відповідальність зорієнтована не на відшкодування витрат, пов'язаних вчиненням виконавчих дій, а на покриття збитків, неправомірно завданих одним учасником виконавчого провадження іншому. Зокрема, при невиконанні боржником вимоги про поновлення на роботі звільненого або переведеного працівника судовий пристав-виконавець роз'яснює стягувачу його право звернутися до суду або інший орган, який прийняв рішення про поновлення на роботі, із заявою про стягнення з боржника середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за весь час з дня винесення рішення про поновлення на роботі по день виконання виконавчого документа.

Виконавський збір - грошове стягнення, що накладається на боржника у разі невиконання ним виконавчого документа у строк, встановлений для його добровільного виконання, а також невиконання виконавчого документа, що підлягає негайному виконанню, протягом доби з моменту отримання копії постанови судового пристава-виконавця про порушення виконавчого провадження .

Щодо того, що виконавський збір слід зараховувати до заходів відповідальності виконавчого права, вперше було сказано в Постанові КС РФ від 30.07.2001 № 13-П (див. Гл. 4 підручника).

Немайнова відповідальність у виконавчому провадженні спрямована на припинення правопорушення і відновлення належної процедурної форми, вона виражається через несприятливі правові наслідки та попередження.

У відповідності з Федеральним законом про виконавче провадження відповідальність у вигляді несприятливих правових наслідків виникає через невідповідність дій особи федеральному законодавству або небажання робити такі, її заходи охоплюють собою: повернення виконавчого документа стягувачу після порушення виконавчого провадження (ст. 46); відмова у порушенні провадження по надійшов виконавчим документом (ст. 31); відмова у поновленні або продовженні терміну (ст.18), припинення виконавчого провадження (ст. 43).

Попередження необхідно розглядати як попереднє повідомлення (застереження) судовим приставом-виконавцем осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні, про неприпустимість перспективних винних дій (бездіяльності). Так, коли боржник після закінчення строку, встановленого для добровільного виконання містяться у виконавчому документі вимоги про вселення стягувача, продовжує перешкоджати вселення, судовий пристав-виконавець виносить постанову про стягнення з боржника виконавчого збору і попереджає його про те, що вселення стягувача буде здійснено примусово без додаткового сповіщення боржника (ст. 108 Федерального закону про виконавче провадження).

Крім того, якщо виконання судового акта покладається на представника влади, державного або муніципального службовця, працівника комерційній або іншій організації, судовий пристав-виконавець у постанові про порушення виконавчого провадження попереджає зазначених осіб про кримінальну відповідальність, передбаченої ст. 315 КК за невиконання судового акта, а також перешкоджання його виконанню.

В цілому ж за наявності в діях особи, що порушує законодавство Російської Федерації про виконавче провадження, ознак складу злочину судовий пристав-виконавець вносить до відповідних органів подання про притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >