Звіти але цілям

Припустимо, необхідно зробити співробітнику Петрову Π. П. звіт по підвідомчим йому цілям. Як і раніше, йому слід спочатку ідентифікуватися: ГлавнаяНастройкі пользователяФІО. Далі слід в Навігаторі виділити мета, по якій необхідно зробити звіт. Припустимо, такою є "Збільшити чистий прибуток". Далі в Навігаторі за допомогою кнопки Звіти треба вказати Звіт по цілі (рис. 4.50).

Вибір виду звіту

Мал. 4.50. Вибір виду звіту

В результаті буде отриманий документ, наведений на рис. 4.51.

Якщо ж вказати позицію Стандартний звіт , то можна отримати розширений звіт по даній цілі (рис. 4.52).

Етап 3. Моніторинг показників.

Аналогічні дії слід виконати для аналізу показників. Припустимо, необхідно дізнатися значення показників, за які відповідає Петров Π. П., а також всіх відповідальних за цим показником. Для цього на головній панелі слід спочатку ідентифікувати співробітника Петрова Π. П., а потім викликати його показники: ГлавнаяНастройкі пользователяПетров П.П.Сохра- ніт'3акрить і далі ССПМоі показники. Буде отримана інформація, представлена на рис. 4.53.

Звіт по цілі "Збільшити чистий прибуток

Мал. 4.51. Звіт по цілі "Збільшити чистий прибуток

Розширений звіт п про мету "Збільшити чистий прибуток"

Мал. 4.52. Розширений звіт п про мету "Збільшити чистий прибуток"

Якщо вказати показник "Валовий прибуток" і натиснути кнопку Властивості , то можна отримати всіх відповідальних за його досягнення (рис. 4.54).

Для того щоб викликати індикаторну лінійку можна вчинити аналогічно викликом мети.

Вікно показників, від своїх підшефних Петровим Π.  П.

Мал. 4.53. Вікно показників, від своїх підшефних Петровим Π. П.

Перелік ответетвенних за показник "Валовий прибуток"

Мал. 4.54. Перелік ответетвенних за показник "Валовий прибуток"

Звіти за показниками

Припустимо, Петрову Π. П. необхідно зробити звіт по підвідомчим йому показниками. Нехай таким буде "Величина власного капіталу". Для цього слід в Навігаторі виділити показник, але з яким слід зробити звіт. Далі за допомогою кнопки Звіти вказати вид звіту: Значення показника за період (рис. 4.55).

В результаті буде отримана форма, наведена на рис. 4.56.

Якщо ж вибрати позицію Стандартний звіт , то буде отримана розширена форма звіту (рис. 4.57).

Мал. 4.56. Звіт за показником "Величина власного капіталу"

Стандартна форма звіту за показниками

Мал. 4.57. Стандартна форма звіту за показниками

Етап 4. Моніторинг бізнес-процесів.

Для того щоб менеджеру подивитися перелік показників, що характеризують зазначений процес, необхідно звернутися до Навігатору, де у вкладці Процеси , вказавши ім'я бізнес-процесу "Виготовлення вироби-1", натиснути кнопку Властивості . В результаті буде отримано перелік показників, що характеризують зазначений процес (рис. 4.58).

Для оцінки досягнення цілей необхідно вибрати в Навігаторі вкладку УправленіеПоказателі , а за тим виділити показник, наприклад "Матеріальні і трудові витрати". Після натискання кнопки Значення отримуємо оцінку досягнення мети за допомогою

Показники, що характеризують процес "Виготовлення вироби-1"

Мал. 4.58. Показники, що характеризують процес "Виготовлення вироби-1"

показника "Матеріальні і трудові витрати" в поточний момент часу (рис. 4.59).

Якщо необхідно отримати рівень досягнення мети, то необхідно через Навігатор в рубриці "Цілі" вказати мету і кнопкою Властивості викликати відповідне вікно (рис. 4.60).

Представлений варіант технології управління ефективністю бізнес-процесів є досить спрощеним, так як не містить результати зворотних обчислень для відділу бюджетування. Для організації такого роду обчислень слід про-

Вікно оцінки досягнення мети, що характеризує бізнес-процес

Мал. 4.60. Вікно оцінки досягнення мети, що характеризує бізнес-процес

повинен дерево цілей, визначивши відповідні прямі і зворотні залежності між показниками, які характеризують бізнес-процеси. При цьому всі наведені в підручнику методи можуть бути використані але аналогії.

 
< Попер   ЗМІСТ