Постанова про порушення виконавчого провадження

Рішення судового пристава-виконавця про порушення виконавчого провадження оформляється постановою. Нормативні приписи містять загальні вимоги, пропоновані до всіх рішень посадових осіб служби судових приставів (ст. 14 Федерального закону про виконавче провадження), і спеціальні - до постанови про порушення виконавчого провадження (ст. 30 даного Федерального закону).

Відповідно до загальних вимог постанову про порушення виконавчого провадження повинно містити:

 • - Найменування та адресу підрозділу судових приставів;
 • - Дату винесення постанови;
 • - Посада, прізвище та ініціали судового пристава-виконавця, який виніс постанову;
 • - Номер виконавчого провадження, його найменування;
 • - Питання, вирішення якого необхідно здійснити (порушувати виконавче провадження або відмовити);
 • - Підстави, за якими судовий пристав-виконавець приймає рішення, при цьому обов'язково посилаючись на нормативно-правові акти;
 • - Рішення, яке приймається;
 • - Порядок оскарження постанови.

Разом з тим, як було зазначено, в постанові про порушення виконавчого провадження необхідно вказувати:

 • - Строк для добровільного виконання боржником вимог виконавчого документа (за винятком вимог, які підлягають негайному виконанню);
 • - Повідомлення боржника про правові наслідки невиконання вимог у строк, встановлений для добровільного виконання, тобто про примусове виконання виконавчого документа, а також про стягнення з нього виконавчого збору і витрат на проведення виконавчих дій;
 • - У разі відмови стягувачу у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно боржника або про встановлення для нього обмежень, передбачених законом, судовий пристав має зазначити в постанові мотиви, за результатами яких він прийняв таке рішення;
 • - При виконанні вимог про виселення боржника або про вселення стягувача розумно вказати дату і час примусового виконання даних вимог;
 • - Попередити боржника, якщо такими є: представник влади, державний чи муніципальний службовець, службовець державного або муніципального установи, комерційної або іншої організації, про відповідальність за невиконання судового акта, а також перешкоджання його виконання згідно зі ст. 315 КК.

Постанова про порушення виконавчого провадження складається з трьох частин: вступної, описово-мотивувальної і резолютивної.

Вступна частина містить час і місце складання постанови; необхідні реквізити судового пристава-виконавця, стягувача та боржника; реквізити виконавчого документа, щодо якого ставиться питання про його прийняття і порушення виконавчого провадження.

Описово-мотивувальна частина містить в собі вимогу стягувача, дату надходження виконавчого документа до служби судових приставів, висновок про його відповідність всім вимогам, до нього пред'являються.

У резолютивній частині постанови формулюється остаточний висновок судового пристава-виконавця про порушення виконавчого провадження, встановлюється боржнику строк для добровільного виконання, якщо вимога не підлягає негайному виконанню; дозвіл клопотання стягувача, якщо воно було заявлено, про арешт майна боржника або обмеженнях для нього; попередження боржника про можливість примусового виконання зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат на проведення виконавчих дій, а також попередження про кримінальну відповідальність за правилами, викладеними в ч. 18 ст. 30 Федерального закону про виконавче провадження; строк і порядок оскарження постанови.

Копії постанови про порушення виконавчого провадження направляються на адресу стягувача та боржника, а також у юрисдикційний орган, який видав виконавчий документ, на наступний день після винесення постанови.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >