Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Російська модель

Російська модель ринку праці ще не набула чітких характеристик, так як знаходиться в стадії становлення. Однак з достатньою впевненістю можна стверджувати, що вона ближче до виду зовнішнього ринку праці і для цього є певні передумови:

 • 1) низька мобільність робочої сили внаслідок відсутності ємного ринку житла, в результаті адміністративних обмежень на переїзд в інші міста; високої монополізації економіки; жорсткого державного регулювання заробітної плати та слабкою її диференціації залежно від результатів праці;
 • 2) ліквідація на багатьох підприємствах соціальних фондів і пільг для працівників, тривалий час пропрацювали на одному підприємстві (житла, дитячих садків, дитячого відпочинку в спортивних таборах, безкоштовних або пільгових путівок у будинки відпочинку, санаторії, пільгового харчування). Раніше це прив'язувало працівників до підприємства, тепер - ні. Наявність подібних пільг на окремих благополучних акціонерних і приватних підприємствах сприяє закріпленню працівників і формуванню внутрішнього ринку праці;
 • 3) підготовка кадрів фахівців і кваліфікованих робітників відбувається переважно в державних навчальних закладах усіх типів і за державний рахунок;
 • 4) розукрупнення підприємств і поява дрібних фірм сприяє становленню зовнішнього ринку праці; передача соціальних об'єктів підприємств у власність муніципальних органів самоврядування також зміцнює зовнішній ринок праці.

Основою для формування і росту внутрішнього ринку праці є солідна база для підготовки кадрів безпосередньо на підприємствах, а також діяльність комерційних структур.

Дестабілізуючими факторами, що заважають формуванню та розвитку російського ринку праці, є:

 • o зростання прихованого безробіття;
 • o стихійна і поки малоефективна конверсія оборонних виробництв;
 • o слабко контрольована державою трудова міграція;
 • o недосконалість законодавчої бази в питаннях регулювання ринку праці;
 • o недостатній взаємозв'язок адміністративних і ринкових методів регулювання зайнятості;
 • o слабка інформованість населення про вакансії за межами місць проживання.

Сегменти ринку праці

Сегментація ринку праці - це його поділ на окремі частини, сектору (сегменти) за певними ознаками. Залежно від ступеня розвитку ринку, цілей і критеріїв аналізу на ринку праці виділяють різні сегменти.

За критерієм стабільності трудових відносин ринок праці ділиться на три сектори - ядро, периферія та безробітні.

Ядро - це первинний ринок праці; найбільш стійкий його сектор, де працівники мають стабільну зайнятість, працюють в режимі повного робочого часу, отримують високу зарплату; їм створені умови для професійного зростання та оволодіння суміжними спеціальностями; їх приваблюють в тій чи іншій мірі до управління виробництвом; на робочих місцях застосовуються прогресивні технології. У цьому секторі діють сильні профспілки.

Периферія - вторинний ринок праці; другий сектор, де працівники мають часткову зайнятість (протягом неповного робочого часу), сезонну роботу, роботу за короткостроковими контрактами; їх робочі місця не престижні, трудомісткі, примітивні, рівень оплати праці низький, а можливості для професійного зростання обмежені. У цьому секторі соціальний захист працівників слабка, а профспілки, як правило, відсутні.

Третій сектор об'єднує безробітних. Це трудовий резерв для поповнення рядів як первинного, так і вторинного ринку праці.

В основі поділу ринку праці на ці три сегменти лежать такі ознаки: 1) нерівномірність протікання науково-технічного прогресу (НТП) в різних галузях і видах діяльності; в точках росту виникають високотехнологічні виробництва, але при цьому зберігаються види діяльності з рутинною технологією, не порушені НТП; 2) циклічний розвиток виробництва, що супроводжується підйомом і спадом ділової активності, скороченням і зростанням безробіття; 3) дискримінація при прийомі і звільнення, зокрема, жінок, осіб старшого віку і підлітків, некорінних національностей.

За ступенем державного впливу на ринок праці виділяють два сегменти: а) ринок контрольований і регульований державною службою з праці та зайнятості; б) неконтрольований ринок робочої сили.

Перший сегмент включає всіх безробітних, зареєстрованих у Федеральній службі з праці та зайнятості, шукають роботу і потребують профорієнтації, підготовки та перепідготовки. Пропозицією праці безробітних протистоїть попит у вигляді вакантних робочих місць, зареєстрованих у центрах зайнятості, а також учнівських місць в системі професійної освіти, з якими укладено договір Федеральною службою з праці та зайнятості.

Другий сегмент ринку являє собою частину пропозиції робочої сили та вакантних робочих та учнівських місць, не охоплених послугами офіційних органів працевлаштування. Зайнятість цього контингенту забезпечується на основі безпосередніх контактів безробітних і роботодавців.

За критерієм формальної зайнятості, на умовах неповного робочого часу виділяють прихований ринок праці.

Цей своєрідний сегмент ринку праці включає частина осіб, формально зайнятих в офіційному секторі економіки, але використовуваних неповний робочий час через скорочення обсягу виробництва через зменшення попиту на продукцію; з перепрофілюванням, зміною структури виробництва. Частина працівників (зайва чисельність) в подібній ситуації могла б бути вивільнена без шкоди для виробництва.

Прихований ринок праці може бути поділені на дві частини: офіційну і неофіційну.

У офіційну частину, регистрируемую статистикою, включаються особи, змушені працювати неповний робочий час. Неофіційна частина прихованого ринку праці виявляється за допомогою соціологічних обстежень, експертних оцінок та іншими способами.

За критерієм статі, віку, здоров'я, характеру праці, рівня кваліфікації робочої сили виділяють і більш вузькі сегменти (сектори) ринку праці: а) сектора жіночої робочої сили; молодіжної робочої сили, включаючи підлітків; робочої сили осіб похилого віку; робочої сили інвалідів; б) сегменти фізичного, розумового, управлінського, інноваційного праці; в) сегменти висококваліфікованої праці, з кваліфікацією середнього рівня, малокваліфікованої; некваліфікованої праці.

Мобільність даних категорій працівників обмежена. Вони можуть переважати в окремих галузях і професіях, які, у свою чергу, можуть зосереджуватися в окремих регіонах, утворюючи замкнуті ринки праці. Держава змушена регулювати умови найму та праці зазначеної робочої сили спеціальними законодавчими актами або виділенням спеціальних розділів у загальних законах.

Таким чином, з урахуванням теорії і практики формування та функціонування ринку праці класифікація його видів може бути наступна.

 • 1. За масштабами - виділяють макроринок (міжнародний, національний, регіональний - СНД, Європейський) (він же зовнішній); мікроринок - ринок праці підприємства (він же внутрішній).
 • 2. По етапах розвитку - ринок праці може бути формується, розвиненим, зрілим.
 • 3. По адміністративно-територіальним охопленням - федеральним, республіканським, регіональним (територіальним), міським, крайовим (обласним), ринок праці мегаполісу, районним, сільським.
 • 4. По тимчасових параметрах - говорять про поточний, перспективному (потенційному), прогнозному ринку праці.
 • 5. За ступенем інтегрованості - ринок праці може бути інтегрованим (він же макроринок), локальним (територіальним та професійним).
 • 6. За ступенем еластичності - виділяють ринок праці гнучкий і жорсткий.
 • 7. За співвідношенням попиту і пропозиції праці - говорять про рівноважний (збалансованому), дефіцитному (пропозиція менше попиту), надмірній (попит менше пропозиції) ринку праці.

Крім того, економічна теорія праці досліджує кілька схем побудови ринків праці - моделі конкурентного ринку праці; монопсонии на ринку праці; нерівноважного ринку праці; попиту на працю в ситуації олігополії на ринку благ; попиту на працю в ситуації олігопсонії; двосторонньої монополії на ринку праці. Особливості побудови цих схем ринку праці показані в підручниках з економічної теорії праці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук