Рахунок утворення доходів

Рахунок утворення доходів відображає економічні операції, пов'язані з розподілом доданої вартості між основними учасниками процесу виробництва.

Відповідно до принципів побудови рахунків СНС вихідним елементом рахунку утворення доходів, що відображаються в його ресурсної частини, є балансує стаття рахунку виробництва у вигляді показника доданої вартості, яка визначається на валовий і чистої основі.

У частині використання ресурсів даний рахунок містить показники, які є елементами доданої вартості: оплата праці і чисті податки на виробництво і імпорт.

Балансують статтями рахунку утворення доходів є показники прибутку і змішаних доходів, які визначаються на валовий і чистої основі як різниця між відповідними показниками, представленими в ресурсної частини та частини їх використання (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Загальна схема побудови рахунку утворення доходів

Використання ресурсів

формування ресурсів

Оплата праці найманих працівників. Чисті податки на виробництво та імпорт

Валова додана вартість. Чистий додана вартість

Валовий прибуток і (або) валовий змішаний дохід.

Чистий прибуток і (або) чистий змішаний дохід

Рахунок розподілу первинних доходів

Даний рахунок відображає економічні операції, пов'язані з розподілом доходів, отриманих в результаті виробничої діяльності і використання власності.

Ресурсної основою рахунку є балансують статті рахунку утворення доходів у вигляді показників прибутку і змішаних доходів, розраховані на валовий і чистої основі.

В частині формування ресурсів як елементи в даному рахунку містяться показники оплати праці найманих працівників, податки на виробництво і субсидії, а також отримані доходи від власності.

У частині використання ресурсів рахунки містяться показники, що відображають витрати інституційних одиниць в звітному періоді за послуги, пов'язані з наданням в їх розпорядженні невироблених і фінансових активів, які є об'єктами власності інших одиниць.

Балансує статтею рахунку є показник сальдо первинних доходів або національний дохід, розраховані на валовий і чистої основі (табл. 4.4).

Таблиця 4.4

Загальна схема побудови рахунку розподілу первинних доходів

Використання ресурсів

формування ресурсів

Доходи від власності

Валовий прибуток і (або) валовий змішаний дохід.

Чистий прибуток і (або) чистий змішаний дохід

Валове сальдо первинних доходів і (або) валовий національний дохід. Чисте сальдо первинних доходів і (або) чистий національний доход

Оплата праці найманих працівників. Податки на виробництво.

Субсидії.

Доходи від власності

Рахунок вторинного розподілу доходів

У рахунку вторинного розподілу доходів відображаються економічні операції, пов'язані з отриманням і передачею поточних трансфертів.

Вихідною ресурсної основою рахунку є показник сальдо первинних доходів.

У ресурсної частини та частини використання ресурсів містяться аналогічні за складом показників, які стосуються в СНС до елементів поточних трансфертів: поточні податки на доходи, багатства і т.д., соціальні відрахування, соціальну допомогу, крім соціальних трансфертів в натуральній формі, а також інші поточні трансферти.

Балансує статтею рахунку є показник наявного доходу, який визначається на валовий і чистої основі і за змістом представляє собою сумарні доходи, які можуть бути використані на кінцеве споживання і накопичення без зменшення обсягів активів або збільшення відповідних зобов'язань (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Загальна схема побудови рахунку вторинного розподілу доходів

Використання ресурсів

формування ресурсів

Поточні податки на доходи, багатства і т.д.

Соціальні відрахування.

Соціальні допомоги, крім соціальних трансфертів в натуральній формі. Інші поточні трансферти

Валове сальдо первинних доходів і (або) валовий національний дохід.

Чисте сальдо первинних доходів і (або) чистий національний доход

Валовий наявний дохід. Чистий наявний дохід

Поточні податки на доходи, багатства і т.д.

Соціальні відрахування.

Соціальні допомоги, крім соціальних трансфертів в натуральній формі.

Інші поточні трансферти

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >