Фінансовий рахунок

Даний рахунок є замикаючим в послідовності базових рахунків СНС і відображає операції з фінансовими активами і зобов'язаннями, які здійснюються між інституційними одиницями.

У фінансовому рахунку відображаються фінансові та нефінансові операції, результатом яких є зміна фінансових активів і зобов'язань.

У загальній схемі побудови фінансового рахунку вихідні ресурси представлені показниками чистого кредитування або чистого запозичення. Відображаються у відповідних частинах рахунки результати операцій характеризуються загальними показниками, визначеними як "чисте придбання фінансових активів" і "чистий приріст фінансових зобов'язань".

У СНС в складі рахунку фінансових операцій відповідно до критеріїв ліквідності та особливостями економічних і фінансових відносин між суб'єктами виділяються певні групи фінансових активів, опис яких представлено в параграфі 4.3.

Фінансовий рахунок не має балансує статті, а різниця між значеннями показників чистого придбання фінансових активів і чистого зміни зобов'язань для економіки в цілому дорівнює значенню балансуючого показника рахунку операцій з капіталом, але має протилежний знак.

Загальна схема побудови фінансового рахунку представлена в табл. 4.10.

Таблиця 4.10

Загальна схема побудови фінансового рахунку

зміни активів

Зміни зобов'язань і чистої вартості власного капіталу

Чисте кредитування і (або) чисте запозичення

Чисте придбання фінансових активів

Чисте зміна зобов'язань

Крім рахунку операцій з капіталом і фінансового рахунку до складу рахунків накопичення включається рахунок переоцінки і рахунок інших змін активів. Показники даної групи рахунків використовуються в якості основи при побудові балансових таблиць, що характеризують динаміку вартості активів в звітному періоді.

Рахунок переоцінки

В даному рахунку відображаються зміни вартості активів в звітному періоді в результаті впливу цінового фактора. Отримані в результаті прибуток або збитки в СНС класифікуються як холдингові.

Холдингова прибуток може поширюватися на які виділяються в СНС матеріальні, нематеріальні, фінансові та нефінансові види активів.

У СНС в рахунку переоцінки рекомендується враховувати реалізовану і нереалізовану холдингову прибуток, що утворюється відповідно при реалізації або збереження у власності власниками їхніх активів в умовах спостережуваного зміни цін за період з моменту їх придбання або виробництва.

У складі реалізованої холдингової прибутку виділяється її нейтральна і реальна складові.

Формування нейтральної холдингової прибутку для окремих видів активів пов'язане з інфляційними процесами, які спостерігаються в економіці, і визначається загальною динамікою цін на товари і послуги.

Реальна холдингова прибуток утворюється у власників активів у вигляді додаткових доходів при спостерігається більш прискореної динаміки цін на даний вид активів у порівнянні із загальною динамікою цін на товари і послуги.

Відповідно до рекомендацій СНС нейтральну і реальну холдингову прибуток необхідно відображати в рахунку переоцінки СНС, в якому для цих цілей повинні бути виділені два відповідних субрахунки, які передбачають детальну класифікацію включаються до їх складу активів.

Показники рахунку переоцінки мають особливе значення як коригувальні елементи, які використовуються для оцінки змін вартості активів, що відображаються в окремих балансових таблицях СНС (таблиці національного багатства).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >