Рахунок вторинного розподілу доходів

Балансуючі статті рахунку у вигляді показників валового (ВРД) і чистого (ЧРД) наявного доходу формуються в результаті обліку поточних трансфертних операцій. Умовний приклад їх розрахунків наведено в табл. 4.15.

У загальному випадку значення показника наявного доходу визначається відповідно до рівняння

РД = БПД + ТТП - ТТВ,

де БПД - баланс первинних доходів, що є балансує статтею рахунку розподілу первинних доходів; ТТП - поточні трансферти, отримані секторами економіки в звітному періоді; ТТВ - поточні трансферти, виплачені секторами економіки в звітному періоді.

Склад враховуються показників при розрахунках відповідних балансують статей для окремих секторів економіки в даному рахунку визначається їх особливостями як суб'єктів трансфертних відносин, що є джерелами їх виплат або їх одержувачами.

Наприклад, для сектора державних установ до складу одержуваних трансфертів включаються фіксуються в ресурсної частини рахунку поточні податки на доходи, багатство та ін. (ТНДПгу), соціальні внески (СВПгу) та інші одержані поточні трансферти (ПТТПгу), а до складу виплачуються - фіксуються в частині використання ресурсів виплачені соціальні допомоги (без урахування трансфертів в натуральній формі) (СПВгу) та інші виплачуються поточні трансферти (ПТТВгу).

Відповідно для даного сектора економіки розрахункові рівняння для визначення балансують показників валового і чистого доходу представляються в наступному вигляді:

Для сектора домашніх господарств до складу одержуваних в звітному періоді поточних трансфертів включені одержувані соціальні допомоги ( ) та інші поточні трансферти, а до складу виплачуються трансфертів - виплати за поточними податками на доходи, багатство та ін. ( ), Соціальними внесками ( ) і іншим поточним трансфертів ( ) •

Відповідно для даного сектора економіки розрахунки балансують показників валового і чистого доходу будуть визначатися на основі наступних рівнянь:

Для економіки в цілому значення валового і чистого наявних доходів можуть бути визначені на основі наступних рівнянь:

Таблиця 4.15

Система показників рахунку вторинного розподілу доходів, ум. ден. од.

Використання ресурсів

Економічні операції і показники

формування ресурсів

решта світу

Економіка в цілому

Сектор національної економіки

Сектор національної економіки

Економіка в цілому

решта світу

НКО, які обслуговують домашні господарства

Домашні господарства

Державні установи

фінансові

корпорації

нефінансові

корпорації

нефінансові

корпорації

фінансові

корпорації

Державні установи

Домашні господарства

НКО, які обслуговують домашні господарства

Валові первинні доходи / Валовий національний доход

45

e

45

280

2

378

Чисті первинні доходи / Чистий національний дохід

18

4

39

272

1

334

1

42

35

2

5

1. Поточні податки на доходи, багатство та ін.

В тому числі:

43

43

39

34

1

4

41

41

3

1

1

1

2

2

65

65

2. Соціальні внески

В тому числі:

3

8

53

1

65

59

59

1

7

51

59

6

6

2

1

2

1

6

69

2

57

6

4

3. Соціальні допомоги без урахування трансфертів в натуральній формі

В тому числі:

69

69

46

46

46

46

6

5

1

6

6

7

2

1

1

3

7

7

10

10

10

10

2

71

4

17

33

12

5

4. Інші поточні трансферти

2

10

21

7

7

47

26

355

4

239

72

4

36

Валовий наявний дохід

311

3

231

66

2

9

Чистий наявний дохід

В даному рахунку також представлені показники, що відображають відносини резидентної економіки з рештою світу в частині реалізації операцій обміну поточними трансфертами. Згідно з наведеними даними в поточному періоді резидентної економікою було передано іншому світу інших поточних трансфертів на суму 26 ум. ден. од., а рештою світу резидентної економіці було передано у вигляді поточних податків на доходи, багатства і ін. та інших поточних трансфертів відповідно 1 і 2 ум. ден. од.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >