Рахунок перерозподілу доходів у натуральній формі

У відповідності до змісту операцій, що відображаються в даному рахунку, трансфертні операції в резидентної економіці, пов'язані з перерозподілом доходів па основі соціальних трансфертів в натуральній формі, обмежуються взаємозв'язками тільки частини її секторів, включаючи сектор державних установ, домашніх господарств і НКО, які обслуговують домашні господарства. При цьому перші два сектора розглядаються в якості джерел, а сектор домашніх господарств - як одержувач таких трансфертів. Тому побудова рівнянь для розрахунків відповідних балансових показників в даному рахунку має змістовне значення тільки для цих груп секторів, так як даний вид операцій не поширюється на сектор нефінансових і фінансових корпорацій і не впливає на формування загальноекономічних показників. Умовний приклад розрахунків наведено в табл. 4.16.

У загальному вигляді розрахунки балансують показників для даного рахунку здійснюються на основі рівняння

СРД = РД + СТНП - СТИВ,

де СРД - скоригований наявний дохід; СТНП - соціальні трансферти в натуральній формі отримані; СТНВ - соціальні трансферти в натуральній формі виплачені.

У складі даного показника в СНС виділяються такі елементи, як соціальну допомогу в натуральній формі і трансферти у вигляді індивідуальних неринкових товарів і послуг.

Наприклад, для сектора державних установ розрахунок відповідних балансують показників, що модифікуються залежно від використовуваної (валовий або чистої) основи оцінки, здійснюється на основі наступних рівнянь:

СВРДгу = ВРДгу - СТНВгу = 72 - 24 = 48;

СЧРДгу = ЧРДгу - СТНВгу = 66 - 24 = 42,

Таблиця 4.16

Система показників рахунку перерозподілу доходів у натуральній формі, ум. ден. од.

Використання ресурсів

Економічні операції і показники

формування ресурсів

решта світу

Економіка в цілому

Сектор національної економіки

Сектор національної економіки

Економіка в цілому

решта світу

НКО, які обслуговують домашні господарства

Домашні господарства

Державні установи

фінансові

корпорації

нефінансові корпорації

нефінансові

корпорації

фінансові

корпорації

Державні установи

Домашні господарства

НКО, які обслуговують домашні господарства

Валовий наявний дохід

36

4

72

239

4

355

Чистий наявний дохід

9

2

66

231

3

311

26

2

24

1. Соціальні трансферти в натуральній формі

В тому числі:

26

26

16

0

16

16

16

10

2

8

10

10

355

2

265

48

4

36

Скоригований валовий наявний дохід

311

1

257

42

2

9

Скоригований чистий наявний дохід

де - скоригований валовий наявний дохід сектора державних установ; - скоригований чистий наявний дохід сектора державних установ; - валовий наявний дохід сектора державних установ; соціальні трансферти в натуральній формі, виплачені сектором державних установ.

Для сектора домашніх господарств відповідні балансові показники можуть бути визначені на основі наступних розрахункових рівнянь:

де - соціальні трансферти в натуральній формі, отримані у звітному періоді сектором домашніх господарств.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >