Рахунки використання наявних і скоригованих наявних доходів

Дана група рахунків, що відображає процеси, пов'язані з кінцевим споживанням, ґрунтується на рівняннях, в яких балансують статтями є показники валових і чистих заощаджень. Включаються до складу розрахункових рівнянь елементи відповідають змісту вихідних показників валового (чистого) наявного і скоригованого валового (чистого) доходу , в яких відповідно відображені потенційні і фактичні ресурси, призначені для кінцевого використання і накопичення. Умовні приклади розрахунків наведені в табл. 4.17 і 4.18.

Для рахунку використання наявних доходів в загальному випадку розрахунок балансують статей, які визначаються в СНС як заощадження (СБ), ґрунтується на рівнянні

де РКП - витрати на кінцеве споживання.

Для рахунку використання скоригованих наявних доходів відповідне загальне розрахункове рівняння представляється у вигляді

де ФКП - фактичне кінцеве споживання.

У разі рівного розподілу значень балансують показників змістовні відмінності між використовуваними розрахунковими рівняннями в цих рахунках визначаються невідповідністю рівнів витрат на кінцеве споживання і фактичного кінцевого споживання, характерним для таких секторів, як державні установи, домашні господарства та некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства.

Таблиця 4.17

Система показників рахунку використання наявних доходів, ум. ден. од.

Використання ресурсів

Економічні операції і показники

формування ресурсів

Решта світу про

Економіка в цілому

Сектор національної економіки

Сектор національної економіки

Економно в цілому

решта світу

НКО, які обслуговують домашні господарства

Домашні господарства

Державні установи

фінансові

корпорації

нефінансові

корпорації

нефінансові

корпорації

фінансові

корпорації

Державні установи

Домашні господарства

НКО, які обслуговують домашні господарства

Валовий наявний дохід

36

4

72

239

4

355

Чистий наявний дохід

9

2

66

231

3

311

273

2

203

68

1. Витрати на кінцеве споживання,

В тому числі:

229

2

203

24

44

44

2

2

2. Коригування, пов'язані зі зміною чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах

2

2

82

2

38

4

2

36

валове заощадження

38

i

30

-2

9

чисте заощадження

Таблиця 4.18

Система показників рахунку використання скоригованих наявних доходів, ум. ден. од.

Використання ресурсів

Економічні операції і показники

формування ресурсів

решта світу

Економіка в цілому

Сектор національної економіки

Сектор національної економіки

Економіка в цілому

решта світу

НКО, які обслуговують домашні господарства

Домашні господарства

Державні установи

фінансові

корпорації

нефінансові

корпорації

нефінансові

корпорації

фінансові

корпорації

Державні установи

Домашні господарства

НКО, які обслуговують домашні господарства

Скоригований валовий наявний дохід

36

4

48

265

2

355

Скоригований чистий наявний дохід

9

2

42

257

1

273

229

44

1. Фактичне кінцеве споживання

В тому числі:

229

229

44

44

2

2

2. Коригування, пов'язані зі зміною чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах

2

2

82

2

38

4

2

36

валове заощадження

38

1

30

-2

9

чисте заощадження

Додатковим елементом, що враховуються в обох рахунках при побудові балансових рівнянь, є введений в якості коректування показник, що характеризує зміну чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах і пов'язаний з оцінкою різниці між виробленими відрахуваннями домашніх господарств в пенсійні фонди і відповідними виплатами з пенсійних фондів. Відповідно до економічного змісту даного показника його значення в даних рахунках відбивається для сектора домашніх господарств у їх ресурсної частини ( ), а для пенсійний фондів, що відносяться в СНС до сектору фінансових корпорацій, - в частині їх використання.

Відповідно до цими політиками і даними умовного прикладу значення балансують статей для рахунку використання наявних доходів, наприклад, для сектора домашніх господарств можуть бути визначені на основі рівнянь:

де - валове заощадження сектора домашніх господарств у звітному періоді; - чисте заощадження сектора домашніх господарств у звітному періоді.

Для рахунку використання скоригованих наявних доходів відповідні рівняння для сектора домашніх господарств можуть бути представлені у вигляді

де і - відповідно скоригований валовий і чистий наявний доходи; - фактичне кінцеве споживання домашніх господарств.

За аналогією на основі даних цих рахунків можуть бути побудовані відповідні рівняння для розрахунків балансують показників і для інших секторів економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >