Рахунок операцій з капіталом

У СНС рахунок операцій з капіталом є першим рахунком, які належать до групи рахунків накопичень, в яких на відміну від поточних рахунків, що містять операції, повністю завершуються в звітному періоді, відображені операції з активами, що використовуються в економіці в наступних періодах. Умовний приклад розрахунків наведено в табл. 4.19.

Таблиця 4.19

Система показників рахунку операцій з капіталом, ум. ден. од.

зміни активів

Економічні операції і показники

Зміни зобов'язань і чистої вартості

решта світу

Економіка в цілому

Сектор національної економіки

Сектор національної економіки

Економіка в цілому

решта світу

НКО, які обслуговують домашні господарства

Домашні господарства

Державні установи

фінансові

корпорації

нефінансові корпорації

нефінансові

корпорації

фінансові

корпорації

Державні установи

Домашні господарства

НКО, які обслуговують домашні господарства

чисте заощадження

9

-2

30

1

38

Баланс поточних операцій

-1

76

4

12

7

3

50

1. Валове нагромадження основного капіталу

В тому числі:

57

3

8

4

2

40

14

1

4

2

1

6

5

1

4

-44

-1

-8

-6

-2

-27

2. Споживання основного капіталу

2

1

1

3. Зміна запасів МОА

3

1

1

1

4. Чисті придбання цінностей

2

i

-3

5. Чисті придбання невироблених нефінансових активів

В тому числі:

1

1

-2

1

-1

6. Капітальні трансферти отримані

6

1

4

11

2

7. Капітальні трансферти передані

-5

-1

-2

-1

-1

-10

-3

-2

+2

-3

25

-6

-2

-12

Чисте кредитування (+) / Чисте запозичення (-)

Зміни чистої вартості власного капіталу в результаті накопичень і капітальних трансфертів

10

-1

-3

33

39

-2

Показники рахунку операцій з капіталом кореспондують з показниками рахунку товарів і послуг і рахунки зовнішньоекономічних операцій. Відповідно при його побудові забезпечується логічне відповідність значень приватних і підсумкових показників рахунки з показниками кoppecпондірующіх рахунків.

Відносно рахунку товарів і послуг таке відповідність забезпечується за всіма елементами показника валового нагромадження капіталу, а також за показниками змін запасів матеріальних оборотних активів (МОА) та чистим придбань цінностей, а для рахунку решти світу - за показниками поточного торгового балансу і капітальними трансфертами.

У першому випадку кореспондуючими є відповідні підсумкові показники рахунку операцій з капіталом, що формуються для сукупності секторів внутрішньої економіки. У другому - похідні показники, що відображають співвідношення між розташовуються ресурсами економіки у вигляді чистих заощаджень її секторів і їх використанням для формування нефінансових активів і визначають (при наявності надлишкових ресурсів) можливості кредитування або необхідність (при їх дефіциті) здійснення запозичень у решти світу.

Такі операції охоплюють результати поточних зовнішньоекономічних операцій, які в умовному прикладі для решти світу характеризуються негативним показником (-1 ум. Ден. Од.), Що свідчить про перевищення обсягів експорту товарів та послуг резидентної економіки по відношенню до обсягів імпорту та відповідно зворотним співвідношенням для нерезидентної економіки.

Одночасно в рамках даного рахунку повинні дотримуватися умови збалансованості:

  • • підсумкових значень показників заощадження капіталу (76 ум. Ден. Од.), Змін запасів матеріальних оборотних активів (2 ум. Ден. Од.) І чистих придбань цінностей (3 ум. Ден. Од.), Що відображаються в частині зміни активів, з підсумковими балансують показниками кореспондуючого рахунку товарів і послуг;
  • • загальних чистих заощаджень в резидентної економіці (38 ум. Ден. Од.) І балансу поточних операцій (-1 ум. Ден. Од.) Для решти світу і значення загального показника зміни чистої вартості в результаті заощаджень і капітальних трансфертів для резидентної (39 ум. ден. од.) і нерезидентної економіки (-2 ум. ден. од.);
  • • абсолютних сумарних значень показників обсягів отриманих (13 ум. Ден. Од.) І переданих (-13 ум. Ден. Од.) Трансфертів для резидентної і нерезидентної економіки;
  • • абсолютних обсягів чистого кредитування (2 ум. Ден. Од.) І чистих запозичень (-2 ум. Ден. Од.) У відносинах резидентної економіки з рештою світу.

У загальному випадку розрахунок балансує статті для рахунку операцій з капіталом здійснюється на основі рівняння

де ЧК (43) - чисте кредитування або чисте запозичення; ЧСБ - чисте заощадження; КТП, КТВ - капітальні трансферти відповідно отримані і виплачені; ВНК - валове нагромадження основного капіталу; ПОК - споживання основного капіталу; ІМОА - зміна запасів матеріальних оборотних активів; ЧПЦ - чисті придбання цінностей; ЧПНФА - чисті придбання невироблених нефінансових активів.

Наприклад, відповідна балансує стаття для сектора нефінансових корпорацій може бути визначена на основі наступного рівності:

Для сектора домашніх господарств значення балансує статті визначається на основі рівності

Для економіки в цілому

В даному рахунку також відображаються операції резидентної економіки з рештою світу в частині обміну капітальними трансфертами. Відбивані в частині змін зобов'язань і чистої вартості показники по рядках "Капітальні трансферти отримані" і "Капітальні трансферти виплачені" для сектора "Решта світу" характеризують відповідно обсяги отриманих ( для резидентної економіки виплачених) і виплачених (для резидентної економіки отриманих) капітальних трансфертів, які в наведеному прикладі представлені показниками, що мають різні знаки (2 і -3 ум. ден. од.).

Утворене в результаті негативне сальдо капітальних трансфертів сектора "Решта світу" по відношенню до резидентної економіці і негативний баланс поточних зовнішньоекономічних операцій (-1 ум. Ден. Од.) Визначають для даного сектора і негативне значення показника чистої вартості в результаті накопичень капіталу і капітальних трансфертів (-2 ум. ден. од) і відповідно необхідність компенсації нестачі ресурсів запозиченнями у резидентної економіки.

Значення цих показників кореспондують з відповідними значеннями загальних балансують статей рахунку операцій з капіталом (чистого кредитування і чистих запозичень) для економіки в цілому (2 ум. Ден. Од.) І решти світу (-2 ум. Ден. Од.), Які по змісту також відображають надлишок і дефіцит ресурсів цих суб'єктів при формуванні нефінансових активів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >