Джерела інформації про основні фонди

Джерелом інформації про основні фонди підприємств і організацій є дані бухгалтерського обліку і статистичної звітності, відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій усіх форм власності (ЕГРПО), а також матеріали вибіркових обстежень.

Якщо аналіз основних фондів проводиться зовнішніми структурами, то основним джерелом інформації є бухгалтерський баланс організації та додаток до нього. У балансі основні фонди (основні засоби та нематеріальні активи) відображаються в розділі "Необоротні активи", що відповідає їх ролі в процесі виробництва.

Найважливішою формою звітності при федеральному державному статистичному спостереженні за основними фондами юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів є форма № 11 "Відомості про наявність та рух основних фондів (основних засобів) та інших нефінансових активів", введена в дію постановою Росстату від 1 серпня 2005 р №51 "Про затвердження статистичного інструментарію для організації статистичного спостереження за основними фондами і будівництвом на 2006 рік". Форма № 11 має два різновиди: коротку форму (для некомерційних організацій) і повну (для всіх інших юридичних осіб).

Перший розділ форми № 11 по суті являє собою баланс основних фондів, в якому розкривається інформація про те, як змінилася повна облікова вартість основних фондів внаслідок:

 • 1) їх переоцінки, здійсненої на початок звітного року;
 • 2) створення нової вартості (введення в дію нових основних фондів, модернізації, реконструкції);
 • 3) придбання вживаних основних фондів;
 • 4) ліквідації основних фондів (в тому числі в зв'язку з втратами від стихійних лих, техногенних катастроф, пожеж, воєнних дій і т.д.);
 • 5) вибуття але іншим причинам;
 • 6) зносу і амортизації основних фондів.

Зазначена інформація про зміну вартості основних фондів видається в розбивці по наступним їх видами:

 • - Будівлі (в тому числі житлові);
 • - Споруди (в тому числі позаміські шосейні дороги, що складаються на балансі організацій всіх видів економічної діяльності);
 • - Машини та обладнання (виділяються машини і обладнання наступних типів: силові, робочі, інформаційні, в тому числі обчислювальна техніка);
 • - транспортні засоби;
 • - Робоча і продуктивна худоба;
 • - Багаторічні насадження;
 • - Виробничий і господарський інвентар;
 • - Інші види матеріальних основних фондів.

У розглянутій формі також передбачено розподіл основних фондів за видами економічної діяльності (відповідно до кодів КВЕД), що дозволяє провести аналітичну роботу з виявлення ефективності використання основних фондів за різними напрямками.

Другий розділ форми № 11 характеризує структуру готівки основних фондів. Із загальної вартості основних фондів на кінець року виділяються вартість будівель і споруд, які є пам'ятками історії та культури; дохідні вкладення в матеріальні цінності; основні фонди, узяті у фінансову оренду, враховуються на балансі орендаря; основні фонди, здані в оренду, враховуються на балансі орендодавця. Довідково показуються відомості про основні фонди, які обліковуються на позабалансових рахунках.

Третій розділ форми № 11 містить інформацію про основні фонди, па які не нараховується амортизація.

Четвертий розділ форми № 11 узагальнює інформацію про повну облікової вартості інших нефінансових активів на кінець року, серед яких:

 • - Земельні ділянки, що відображаються в бухгалтерському обліку в складі основних засобів (із зазначенням їх площі) і капітальні вкладення на їх докорінне поліпшення;
 • - Вартість об'єктів природокористування, відображена в бухгалтерському обліку в складі основних засобів;
 • - Обладнання, призначене до установки;
 • - Незавершене виробництво обладнання при тривалому циклі виробництва, призначене для власного використання або оплачений замовником;
 • - Об'єкти, не завершені будівництвом.

У цьому розділі також показана повна облікова вартість нематеріальних активів, що не враховуються в складі основних фондів. До них відносяться об'єкти інтелектуальної власності (виключне право на результати інтелектуальної діяльності); ділова репутація організації; організаційні витрати (витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи, визнані у відповідності з установчими документами частиною вкладу учасників (засновників) до статутного (складеного) капіталу організації), і нарахований за ним за рік знос.

Підприємства, в складі активів яких є тварини, показують також інформацію про вартість молодняку тварин, що вирощується для постійного або неодноразового використання - виробництва продуктів тваринництва (без забою), племінних цілей, застосування в якості тяглової сили, спорту і розваг, і про вартість кроликів, птиці, риби і бджіл, вирощуваних для постійного або неодноразового використання - для виробництва продуктів (без забою), племінних цілей і ін.

Крім того, у формі № 11 міститься інформація про нарахування амортизації на основні фонди відповідно до Податковим кодексом РФ, який передбачає розподіл основних фондів по 10 амортизаційних групах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >