Показники ефективності використання матеріальних оборотних активів і аналіз їх динаміки

Різноманітність показників, що характеризують матеріальні оборотні активи підприємств, дає можливість широко використовувати при їх аналізі статистичні інструменти.

Ефективність управління оборотним капіталом визначається цілою низкою чинників: об'ємом і складом поточних активів, їх ліквідністю, співвідношенням власних і позикових джерел покриття поточних активів, величиною чистого оборотного капіталу, співвідношенням постійного і змінного оборотного капіталу, оборотного і основного капіталу та іншими взаємопов'язаними факторами. Ці та інші ознаки можна використовувати при статистичному методі угруповань, в тому числі і багатовимірних; застосовувати як ознаки-фактори, що впливають на показники, що характеризують ефективність використання оборотних активів; як ознаки-результати при кореляційно-регресивному аналізі.

Практичне поширення набув індексний метод аналізу показників ефективності використання матеріальних оборотних активів.

По групі підприємств, об'єднаних за будь-яких суттєвого ознакою, розраховують середні показники, наприклад, середні коефіцієнти оборотності і закріплення матеріальних оборотних активів

де j - номер підприємства, що входить до групи (j змінюється від 1 до k).

Величина середнього коефіцієнта оборотності обумовлена значеннями самих коефіцієнтів по кожному підприємству ( ) і їх частками в загальній вартості оборотних коштів ( ). Вплив факторів можна оцінити відповідно індексом фіксованого складу і індексом впливу структурних зрушень

Сукупний вплив чинників показує індекс змінного складу

Аналіз динаміки коефіцієнта закріплення проводиться за такою ж схемою. Факторами, що впливають на середнє по групі підприємств значення коефіцієнта закріплення, є: власне коефіцієнти по окремих підприємствах групи ( ) і частки цих підприємств в сумарній виручці ( ). Індекси мають такий вигляд:

При цьому у всіх випадках дотримується взаємозв'язок індексів змінного складу, фіксованого складу та індексу впливу структурних зрушень:

Показники швидкості обороту оборотних активів є факторними величинами при формуванні сумарної виручки і сумарної вартості оборотних активів. Вплив кожного з факторів на результативні показники в абсолютному вираженні показують наступні моделі:

(5.34)

(5.35)

(5.36)

(5.37)

Формули (5.34) і (5.35) показують, як змінилася сумарна виручка підприємств під впливом змін ефективності використання оборотних активів і загальної суми залучених в оборот матеріальних ресурсів, а формули (5.36) і (5.37) - додаткову потребу (надлишок оборотних коштів), що виникла в результаті зміни ефективності їх використання на окремих підприємствах групи і зміни виручки.

Проілюструємо розрахунок за вказаними формулами.

Приклад 5.10. Нехай відомі дані про трьох підприємствах холдингу, представлені в таблиці.

Номер підприємства, що входить до холдингу

Виручка від продажу продукції, тис. Руб.

Середня вартість оборотних активів, тис. Руб.

базисний період

Звітний період

базисний період

Звітний період

1

6400

7600

1400

1800

2

7200

6300

1300

1100

3

8000

7800

2400

2300

Разом

21 600

21 700

5100

5200

Розрахуємо значення коефіцієнтів оборотності і закріплення, а також частки підприємств в загальній сумі виручки і оборотних активів холдингу. Отримані значення розмістимо в розрахункових таблицях, наведених нижче.

Номер підприємства, що входить до холдингу

Коефіцієнт оборотності ( )

Частка в загальній сумі оборотних активів ( )

базисний

період

звітний

період

базисний

період

звітний

період

1

4,57

4,22

0.245

0,346

2

5,54

5,73

0.255

0,212

3

3,33

3,39

0.470

0,442

Разом

4,24

4,17

1,000

1,000

Номер підприємства, що входить до холдингу

Коефіцієнт закріплення ( )

Частка в загальній сумі виручки ( _)

базисний період

Звітний період

базисний період

Звітний період

1

0,219

0,237

0,297

0,350

2

0,181

0,175

0,333

0,290

3

0,300

0,295

0,371

0,360

Разом

0,236

0,240

1,000

1,000

Згідно з даними, представленим в таблицях, в звітному і базисному періодах оборотні активи найефективніше використовувати на другому підприємстві; вони виконали відповідно 5,54 і 5,73 обороту. Для виробництва кожного рубля продукції найбільше оборотних активів потрібно на третьому підприємстві (в звітному періоді - в середньому 0,295 руб., В базисному - в середньому 0,300 руб.). На це ж (третє) підприємство припадала більша частина оборотних активів (в звітному періоді - 44,2%, в базисному - 47,0%).

Індекси, що характеризують динаміку середніх по холдингу значень коефіцієнтів ефективності використання оборотних активів, занесені в представлену нижче таблицю.

показники

Середній коефіцієнт оборотності ( )

Середній коефіцієнт закріплення (. )

Індекс змінного складу

0,983

1,017

Індекс фіксованого складу

0,986

1,012

Індекс впливу структурних зрушень

0,997

1,005

Отримані значення індексів говорять про те, що по холдингу в цілому ефективність використання оборотних активів знизилася в звітному періоді в порівнянні з базисним. Число оборотів, яке робили оборотні активи, скоротилося на 1,7%. Це було обумовлено змінами у використанні оборотних коштів на окремі підприємства (-1,4%) і перерозподілом оборотних активів між підприємствами холдингу (-0,3%). На виробництво кожного рубля продукції холдингу в звітному періоді було потрібно більше оборотних активів на 1,7%, ніж у базисному, в тому числі за рахунок зміни ефективності використання оборотних активів на окремих підприємствах холдингу на + 1,2% і за рахунок впливу структурних зрушень, відбулися в розподілі загальної суми виручки між підприємствами, на + 0,5%.

Виручка холдингу зросла на 100 тис. Руб. (21 700 - 21 600). Розглянемо вплив чинників на цю зміну:

тобто загальний приріст виручки холдингу в 100 тис. руб. - Це результат її зниження на 279 тис. Руб. за рахунок погіршення використання оборотних коштів на підприємствах холдингу і збільшення на 379 тис. руб. за рахунок розширення обсягу використовуваних оборотних активів.

Зміна загальної суми оборотних активів, які використовували підприємства для виробництва продукції, склало також +100 тис. Руб. (5200 - 5100):

тобто за рахунок зниження ефективності використання оборотних активів підприємствами холдингу додатково потрібно оборотних активів на суму 55,3 тис. руб., а потреба в ще 44,7 тис. руб. була обумовлена збільшенням обсягів виробництва, вираженому в зростанні виручки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >