Аналіз стану організації, ступеня загрози кризи і можливих його наслідків

Нижче мова йде не стільки про періодично проведених дослідженнях, скільки про використання методів експрес аналізу, оперативному цільовому застосуванні окремих методів та інструментів маркетингу. Необхідно здійснювати ранню діагностику можливостей виникнення кризових явищ в діяльності підприємства, визначати напрямки і силу їх прояви. Якщо вони вже виникли, то треба визначити, в якій стадії кризи перебуває підприємство - на початку зниження обсягу продажів або є ознаки банкрутства.

Дана діагностика спрямована, перш за все, на аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Тут головне - визначення сили впливу сприятливих і несприятливих чинників, ймовірності їх прояви і розподіл їх впливу в часі. Крім того, треба виявити і оцінити внутрішні чинники, що сприяють і перешкоджають прояву кризових явищ усередині організації, що допомагають їх подолати. Цим цілям сприяє проведення SWOT-аналізу [1] кризової ситуації. За результатами діагностики необхідно переглянути стратегії організації, її стратегічних господарських одиниць (СГО) і функціональних напрямків діяльності (стратегій в області фінансів, продажів, маркетингу, виробництва). Для цього проводиться оцінка зміни ключових показників діяльності організації та її окремих функціональних напрямків. Акцент при проведенні SWOT-аналізу рекомендується зробити на тому, як найефективніше використовувати свої сильні сторони для зменшення негативних наслідків кризових явищ. При проведенні SWOT-аналізу з усього різноманіття факторів, які аналізуються традиційно, треба виділити і розглянути тільки ті фактори, які дійсно мають пріоритетне значення для оцінки і подолання кризової ситуації.

Аналіз отриманої інформації буде сприяти об'єктивній оцінці ймовірних змін умов ведення бізнесу, допоможе вчасно помітити ознаки кризових явищ і заздалегідь вжити необхідних заходів.

Критична переоцінка організації ринкового попиту і своїх споживачів

Мається на увазі проведення обмеженого маркетингового дослідження. Основна його мета - визначення потенційного ринкового попиту, оцінка ситуації в області обсягів продажів. Необхідно виявити також і зміни в споживчих перевагах щодо окремих груп товарів, торгових марок і деяких атрибутів продуктів. Це дозволить відмовитися від незатребуваних продуктів і визначити напрями вдосконалення характеристик продуктів, що випускаються,

Необхідно уточнити, що саме приваблює споживачів в умовах кризової ситуації: низькі ціни, висока якість продуктів, їх широкий асортимент, рівень обслуговування (витрати часу на обслуговування, придбання покупки; зручний графік роботи; можливість отримати консультацію у продавця; зручне розташування магазину, сервісної організації і т.п.).

Оцінюється купівельна спроможність організацій і населення. Отримані оцінки допомагають скорегувати використання окремих інструментів маркетингу. Зокрема, в умовах кризи має місце переорієнтація споживачів на придбання більш дешевих продуктів. Більше покупок виробляється в діськаунтерах, на оптових ринках, спостерігається відмова від більш дорогих продуктів, меншим, наприклад, стає споживання м'ясних продуктів, спостерігається заміна послуг ресторанів на відвідування точок швидкого харчування, інші прояви впливу кризи на споживчі переваги.

Переоцінка організацією своїх споживачів та використання добутої інформації сприятимуть збереженню (збільшення) обсягів продажів, у тому числі за рахунок залучення споживачів, раніше обслуговуються конкурентами.

  • [1] SWOT (strength - сила; weakness - слабкість; opportunities - можливості; threats - загрози).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >