Вивчення намірів споживачів

Ряд організацій проводить або організовує проведення прямого опитування споживачів про їхні плани на покупки протягом певного періоду. Наміри зробити покупку можуть розглядатися на двох рівнях: на загальному і на рівні певної продуктової категорії.

На загальному рівні оцінюються настрій або ступінь впевненості споживачів, їх уявлення про добробут і їхнього наміру зробити покупку продуктів тривалого користування. Для цього в багатьох країнах проводяться регулярні опитування, що оцінюють ступінь впевненості споживачів у стані економіки.

На більш конкретному рівні категорій продуктів багато організацій регулярно організовують опитування щодо ймовірності здійснення покупки, особливо при проведенні тестів на прийняття нових концепцій продуктів. При розробці анкет в даному випадку зазвичай використовуються такі поведінкові критерії:

  • • я виразно куплю цей продукт;
  • • можливо, я куплю даний продукт;
  • • існує певна ймовірність покупки даного продукту;
  • • сумніваюся в тому, що я куплю даний продукт;
  • • я не куплю даний продукт.

На цих принципах складено запитальник "Чи збираєтеся ви придбати автомобіль протягом найближчих шести місяців?" (Табл. 3.18).

Таблиця 3.18. Приклад опитувальника про намір зробити покупку

Ні в якому разі

малоймовірно

непогана ймовірність

Велика ймовірність

досить імовірно

упевнений

(0)

(0,20)

(0,40)

(0,60)

(0,80)

(1,00)

Частота позитивних відповідей, що відповідають двом останнім розподілам шкали намірів, може бути корисна для оцінки потенціалу ринку і для прогнозування часткою ринку для різних марок.

Дослідження намірів здійснити покупку стосовно конкретного продукту певної марки часто виявляються недостатньо надійними. Кращі результати виходять, коли мова йде про товари (послуги), придбання яких покупці повинні планувати заздалегідь, що справедливо по відношенню до дорогих покупок типу автомашини, будинку або туристичної путівки.

Заявлений намір укласти угоду, зробити покупку і т.п. ще не означає, що цей намір буде реалізовано. Споживач може при покупці змінити раніше продекларовані намір. У сучасному світі далеко не все декларації про наміри реалізуються на практиці.

У табл. 3.19 наводяться результати дослідження намірів споживачів купити певний продукт (побутова електроніка, кредитні карти, новий автомобіль, персональні комп'ютери, програмне забезпечення) і їх реальних покупок.

Таблиця 3.19. Зв'язок між заявленою ймовірністю покупки і фактичним поведінкою (дані опитування округлені до цілих величин)

Заявлена ймовірність покупки,%

Фактична ймовірність покупки,%

10

5

20

10

40

20

60

30

70

40

80

45

90

60

100

75

З табл. 3.19 випливає, що з тих, хто з упевненістю заявляє про готовність зробити покупку, реально купують зазвичай не більше 75%. У міру зниження заявленої ймовірності покупки цей показник зменшується, правда, не з постійним темпом. Причому чим нижче заявлений намір, тим менше йому можна вірити. Це вимагає введення певних коригувань для кожного рівня заявленої ймовірності, що перетворюють результати анкетування в оцінки ймовірного поведінки [4, с. 239-240]. Ці обставини необхідно враховувати при практичному використанні результатів дослідження намірів, доповнюючи їх даними інших досліджень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >