Дослідження конкурентоспроможності організації в цілому (окремих її стратегічних господарських одиниць)

Можливості завоювати міцні позиції в конкурентній боротьбі багато в чому визначаються конкурентоспроможністю організації в цілому. Конкурентоспроможність організації - це її здатність виробляти конкурентні продукти без зниження рівня оплати і соціальних пільг для своїх співробітників. По суті справи, при оцінці конкурентоспроможності тут розмова йде про збір та аналіз інформації про потенціал (науково-технічному, виробничо-технологічному, фінансово-економічному, маркетинговому, організаційно-кадрове) організацій-конкурентів і рівні його використання.

Вивчення позицій і можливостей організацій-конкурентів в цілому припускає пошук відповідей на чотири основні групи питань, навколо яких будується структура системи спостереження за конкуренцією.

 • 1. Які основні цілі конкурента - отримання високого прибутку, збільшення показника ринкової частки, забезпечення технологічного лідерства або лідерства в сфері післяпродажного сервісу і т.п.?
 • 2. Які поточні стратегії досягнення цих цілей?
 • 3. Якими засобами мають конкуренти, щоб реалізувати свої стратегії?

Відповіді на перші три групи питань повинні забезпечити вихідні дані для відповіді на наступне питання.

4. Які можливі майбутні стратегії конкурентів?

Крім того, можна оцінювати конкурентоспроможність окремих СГО, що володіють можливістю самостійно вести виробничо-збутову діяльність в певній сфері, що здійснюється за рахунок власних або позикових коштів на свій ризик і під свою майнову відповідальність. В рамках однієї організації можуть об'єднуватися кілька СХЕ, що приносять організації різну прибуток, але істотно доповнюють один одного і знижують ризики. Для оцінки конкурентоспроможності СГО і організації використовуються одні й ті ж методичні підходи.

Пропонується визначати конкурентоспроможність організації в такий спосіб.

Вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності організації зручно представити в форматі табл. 3.23, в якій замість атрибутів маркетингу представлені атрибути СХЕ або організації в цілому. Нижче наводиться можливий перелік атрибутів конкурентоспроможності. У даному переліку також представлені найважливіші узагальнені атрибути конкурентоспроможності маркетингової діяльності. Їх рекомендується використовувати, якщо не проводилася розгорнута оцінка конкурентоспроможності маркетингу, розглянута вище. Якщо така оцінка проводилася, то використовуються її результати.

Маркетинг

 • 1. Репутація організації та продуктів.
 • 2. Ринкова частка.
 • 3. Якість продуктів.
 • 4. Рівень сервісу.
 • 5. Виробничі витрати.
 • 6. Ринкова ціна.
 • 7. Витрати на розподіл.
 • 8. Ефективність просування.
 • 9. Ефективність роботи збутовиків.
 • 10. Можливості з проведення маркетингових досліджень та стратегічного маркетингового аналізу.

Фінанси

 • 1. Розмір власних фінансових ресурсів.
 • 2. Можливість залучення фінансів з боку.
 • 3. Фінансова стабільність.
 • 4. Рівень прибутковості.
 • 5. Рентабельність інвестицій.
 • 6. Коефіцієнт ліквідності.
 • 7. Ціна акцій.
 • 8. Рейтинг організації на внутрішньому і зовнішньому ринках.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >