Поєднання результатів АВС і XYZ-аналізу

Для суміщення отриманих результатів будуємо поєднану матрицю. Найбільш простий варіант суміщення - це впорядкувати обидва файли з результатами аналізу по індексному полю, потім скопіювати стовпець з групами з одного файлу в інший. Краще з XYZ в АВС, так як фактичне значення частки обороту об'єкта має більше практичне значення, ніж коефіцієнт варіації.

В результаті даного суміщення за двома показниками: ступеня впливу на кінцевий результат (АВС) і стабільності / прогнозованості цього результату (XYZ), отримуємо дев'ять груп об'єктів аналізу (рис. 4.19).

Групи XYZ-аналізу

X

Y

Z

Групи ABC-аналізу

А

АХ

AY

AZ

В

ВХ

BY

BZ

З

СХ

CY

CZ

Мал. 4.19. Суміщена матриця

У табл. 4.21 дається характеристика товарів і окремих позиціях асортиментної політики для різних клітинок суміщеної матриці.

Товари груп А і В забезпечують основний товарообіг компанії. Тому необхідно, щоб вони постійно були в наявності. Загальноприйнятою є практика, коли по товарах групи А створюється надлишковий страховий запас, а по товарах групи В - достатній. Використання XYZ - аналізу дозволяє розробити більш точну асортиментну політику і за рахунок цього знизити сумарний товарний запас. Товари груп АХ і ВХ відрізняють високий товарообіг і стабільність. Необхідно забезпечити постійну наявність товару, але для цього не потрібно створювати надлишковий страховий запас. Витрата товарів цієї групи стабільний і добре прогнозується. Товари груп AY і BY при високому товарообігу мають недостатню стабільність продажів, і як наслідок, для того щоб забезпечити їх постійну наявність, потрібно збільшити страховий запас.

Таблиця 4.21. Табличне представлення результатів АВС і XYZ- аналізу

Групи

X

Y

Z

А та В

Товари груп АХ і ВХ відрізняються високим товарообігом і стабільністю. Необхідно забезпечити їх постійну наявність, але для цього не потрібно створювати надлишковий страховий запас. Витрата товарів цих груп стабільний і добре прогнозується

Товари груп AY і BY при високому товарообігу мають недостатню його стабільність. Щоб забезпечити постійну наявність товару, потрібно збільшити його страховий запас

Товари груп AZ і BZ при високому товарообігу відрізняються низькою про- гнозіруемостью обсягу продажів. Спроба забезпечити гарантовану наявність всіх товарів даних груп тільки за рахунок надлишкового страхового товарного запасу призведе до того, що середній товарний запас компанії значно збільшиться. За цими групами слід переглянути систему замовлень

C

Для товарів групи СХ можна використовувати систему замовлень з постійною періодичністю і знизити страховий товарний запас

По товарах групи СУ можна використовувати систему замовлень з постійною сумою (обсягом) замовлення, але при цьому формувати страховий запас, виходячи з наявних у компанії фінансових можливостей

До групи товарів CZ потрапляють все нові товари, товари непостійного попиту, що поставляються під замовлення і (або) для вивчення реакції ринку. Частина з них можна безболісно виводити з асортименту, а іншу частину потрібно регулярно контролювати, так як саме з товарів цієї групи виникають неліквідні або Важкореалізовані запаси, через які компанія зазнає збитків

Товари груп AZ і BZ при високому товарообігу відрізняються низькою прогнозованістю продажів. Спроба забезпечити гарантовану наявність по всім товарам даної групи тільки за рахунок надлишкового страхового товарного запасу призведе до того, що середній товарний запас компанії значно збільшитися. По товарах даної групи слід переглянути систему замовлень. Частина товарів потрібно перевести на систему замовлень з постійною сумою (обсягом) замовлення. За деякими товарам необхідно забезпечити більш часті поставки, вибрати постачальників, розташованих близько до складу (тим самим знизити суму страхового товарного запасу), підвищити періодичність контролю, доручити роботу з даною групою товарів найдосвідченішому менеджеру компанії і т.п. [8].

Товари групи С складають до 80% асортименту компанії. Застосування XYZ-аналізу дозволяє значно скоротити час, який менеджер витрачає на управління і контроль над товарами даної групи.

По товарах групи СХ можна використовувати систему замовлень з постійною періодичністю і знизити страховий товарний запас.

По товарах групи СУ можна перейти на систему з постійною сумою (обсягом) замовлення, але при цьому формувати страховий запас, виходячи з наявних у компанії можливостей.

До групи товарів CZ потрапляють все нові товари, товари спонтанного попиту, що поставляються під замовлення і т.п. Частина цих товарів можна безболісно виводити з асортименту, а іншу частину потрібно регулярно контролювати, так як саме з товарів цієї групи виникають неліквідні або Важкореалізовані товарні запаси, від яких компанія зазнає збитків. Виводити з асортименту необхідно залишки товарів, взятих під замовлення або вже не випускаються.

У табл. 4.22 представлений приклад поєднання результатів АВС і XYZ-аналізу.

Матрицю суміщеного аналізу можна також застосовувати для раціоналізації використання праці співробітників. Товари категорії АХ повинні обслуговуватися найбільш досвідченими і кваліфікованими співробітниками, а групу товарів, що потрапили в категорію CZ, можна довірити новачкам. Їм буде нескладно працювати з категорією, де замовлення відбуваються рідше, допуски за відхиленнями вище і жорстко лімітується лише сума, що витрачається на цієї товарної позиції за певний період. Якщо доручити роботу з товарами групи AZ новому і недосвідченому співробітнику, є ризик зазнати втрат в той період, коли він напрацьовує необхідний досвід. Якщо доручити йому товари групи СХ, то він, відпрацювавши рік, навчиться натискати клавіші на комп'ютері і відсилати заявки постачальнику. Якщо доручити йому товари групи CZ, то він і досвід швидко набере, і компанія від його експериментів сильно не постраждає, але кожен крок його необхідно буде контролювати [4].

Отже, використання суміщеного АВС і XYZ-аналізу дозволить:

 • • підвищити ефективність системи управління товарними ресурсами;
 • • підвищити частку високоприбуткових товарів без порушення принципів асортиментної політики;
 • • виявити ключові товари і причини, що впливають на кількість товарів, що зберігаються на складі;
 • • перерозподілити зусилля персоналу в залежності від його кваліфікації і наявного досвіду. До переваг розглянутих методів аналізу можна віднести наступне.
 • 1. ABC-аналіз дозволяє просто і наочно вивчати велику сукупність економічних даних. Даний метод аналізу отримав великий розвиток завдяки своїй універсальності і ефективності. Він може застосовуватися як в діяльності оптових і роздрібних торгових підприємств, так і в діяльності організацій - виробників товарів (послуг).
 • 2. Результати ABC-аналізу дозволяють надалі раціоналізувати діяльність з управління асортиментом. Простіше і легше контролювати і підтримувати асортимент 20 позицій, ніж 100. Тим більше, коли ці 20 позицій дають 80% прибутку. В результаті необхідно лише вести, скажімо, щоденний асортиментний і кількісний контроль наявності товарів, що відносяться до групи А. У той же час виявляються не тільки прибуткові товари, а й товари, що користуються підвищеним попитом, часто дешеві.
 • 3. ABC-аналіз дозволяє зробити досить швидку, але в той же час ефективну оцінку стану справ на складі, і раціонально вирішувати питання управління запасами.
 • 4. Регулярне порівняння нового і старого АВС-індексу дозволяє побачити, на скільки позицій (вгору або вниз за класифікацією) просувався товар. Результатом цієї класифікації є можливість побачити, які товари користуються все більшою популярністю (знаходяться в стадії росту по етапах життєвого циклу товару), а які - в фазі занепаду.

Таблиця 4.22. Поєднання результатів АВС і XYZ-аналізу на основі результатів діяльності роздрібної мережі за I квартал 2013 р

Найменування постачальника

Обсяг продажів за січень, одиниць товару

Обсяг продажів за лютий, одиниць товару

Обсяг продажів за березень, одиниць товару

Разом за I квартал, одиниць товару

Частка в обороті, %

Частка в обороті з накопичувальним підсумком,%

АВС група

XYZ- група

поєднання

Всього по постачальникам

38 519 083

42 453 248

49 228 309

130 200 640

100

Постачальник 1

76 386

113 454

97 262

287 102

0,2

93,4

з

Y

CY

Постачальник 2

40 666

53 960

68 855

163 481

од

97,0

те ж

те ж

те ж

Постачальник 3

20 662

21 614

60 892

103 168

0,1

98,1

// - //

Z

CZ

Постачальник 4

93 630

79 715

123 497

296 842

0,2

92,7

// - //

Y

CY

Постачальник 5

232 124

256134

298 476

786 735

0,6

81,1

// - //

те ж

те ж

Постачальник 6

58 170

52 785

63 288

174 243

0,1

96,8

// - //

X

СХ

Постачальник 7

132 032

96 026

181 301

409 360

0,3

89,7

// - //

Z

CZ

Постачальник 8

12 546

12 606

9780

34 931

0,0

99,8

// - //

Y

СУ

Примітка. Даний скорочений приклад складений на основі роботи [3].

5. Застосування ABC-аналізу допомагає вирішувати завдання сегментування споживачів, вивчення попиту, вибору ефективних маркетингових інструментів, раціонального використання праці співробітників.

У той же час можна відзначити наступні недоліки даних методів.

 • 1. Можливість потрапляння в групу С товарів-новинок. Виникають труднощі в разі динамічно мінливої ситуації, наприклад при виведенні на ринок нового товару (аналогами якого компанія досі не торгувала) або одноразового придбання якихось товарних позицій. Коли кількість продажів новинки щотижня зростає, XYZ-аналіз нічого не дасть, товар неминуче потрапить в "нестабільну" групу Z.
 • 2. XYZ-аналіз позбавлений сенсу і для підприємств, які працюють на замовлення, подібні прогнози їм просто не потрібні.
 • 3. На сегментах ринку, на яких розкид значень щоденних продажів протягом місяця може становити 50% і більше, застосування XYZ-аналізу може виявитися марним, оскільки всі товари потраплять в категорію Z [9].
 • 4. Як АВС, так і XYZ-аналіз орієнтовані на їх використання в відносно стабільних умовах зовнішнього середовища. Кризові явища, істотні зміни курсу валют, зміна конкурентної ситуації та ін. Різко зменшують прогнозну цінність отриманих результатів. Особливо це стосується XYZ-аналізу, оскільки навіть у стабільній ситуації робити прогнозні висновки на основі даних для трьох - п'яти тимчасових періодів треба з великою обережністю. Слід також визнати, що фактичне значення частки обороту об'єкта має більше практичне значення, ніж коефіцієнт варіації.

Незважаючи на зазначені недоліки, АВС і XYZ-аналіз є сучасним інструментом маркетингу, спільне застосування яких з іншими методами аналізу допомагає вирішувати питання асортиментної і цінової політики, вибору ринкових сегментів і каналів збуту, управління запасами, підвищення ефективності використання інструментів маркетингових комунікацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >