Економіка природокористування

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН У СИСТЕМІ "ПРИРОДА - СУСПІЛЬСТВО" Екологія та економіка в сучасному світі Закони природокористування Природні ресурси і ліміти Ресурсний цикл як антропогенний кругообіг речовини Забруднення і порушення природних ресурсів Моніторинг в системі "природа - суспільство" Тенденції коеволюції людини і природи Технологічні і еколого-економічні принципи раціонального природокористуванняСистемний підхід до проблем природокористування і охорони навколишнього середовищаОптимізація біосфериОптимізація природокористуванняГармонізація відносин природи і технікиКонцентрація виробництваЕкологізація виробництва ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР Типи еколого-економічного розвитку Природно-продуктова система Пріродоемкость Екологізація економічного розвиткуСтруктурна перебудова економікиЗміна експортної політикиКонверсія Актуальність економічної оцінки природи Загальна характеристика методів економічної оцінки природних благ Методологія оцінки економічної ефективності природокористування ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Природоохоронні витрати підприємства Збиток від забруднення навколишнього середовища Економічний оптимум забруднення навколишнього середовища Екологічна складова витрат виробництва Зовнішні ефекти та їх роль в економіці природокористування Природне середовище як благо загального користування Облік екстерналій в глобальних екологічних процесах РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ВАРТОСТІ РЕСУРСІВ Основні підходи до оцінки ресурсів Теоретичні основи оцінки вартості природних ресурсів Економіко-правові засади оцінки вартості земліЗемля як об'єкт оцінкиМайнові права на землю та інші природні ресурси як об'єкти оцінки вартостіПриродні об'єкти як нерухоме майноЗемельна ділянка як об'єкт нерухомостіЕкологічні функції екосистем Оцінка ринкової вартості земліОсобливості землі як товаруНегативна вартість земліФактори, що впливають на ринкову вартість земліМетоди оцінки ринкової вартості земліМетод порівняння продажівМетод розподілуМетод виділенняМетод залишкуМетод передбачуваного використанняУзгодження результатів оцінки вартості землі Оцінка земель сільськогосподарського призначенняФактори, що впливають на вартість земель сільськогосподарського призначенняОб'єкти оцінкиЗемлі сільськогосподарського призначенняОсновні методи і особливості оцінки земель сільськогосподарського призначенняКапіталізація орендних платежів за землюКапіталізація чистого операційного доходуОцінка різних видів угідьБагаторічні насадженняКадастрова вартість землі Оцінка лісових ресурсівОсобливості оцінки лісових ресурсівЛісова рента і методи її розрахункуОцінка лісових земель, які використовуються для видів лісокористування, не пов'язаних з заготівлею деревиниВзаємодоповнююче використання лісових земель Оцінка мисливських угідь Оцінка вартості родовищ корисних копалинОб'єкти оцінкиНадраДілянки надр як нерухоме майноПридбання прав на користування надрамиВартісна оцінка надрМетоди оцінки вартості родовищ корисних копалинОцінка родовищ методом дохідного підходуОцінка витрат на охорону і відновлення навколишнього середовища при оцінці родовищ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Методологічні основи оцінки збитків Економічна оцінка збитків від забруднення атмосфери Економічна оцінка збитку водному середовищі Економічна оцінка збитку біоресурсів Економічна оцінка збитку землям Економічна оцінка збитку від фізичних факторів Деякі регіональні аспекти оцінки екологічного збитку Визначення розміру шкоди від забруднення, захаращення і деградації земель Оцінка середовища існування рідкісних видів тварин Оцінка збитку від знищення середовища перебування тваринПорядок розрахунку сум відшкодування шкоди (компенсаційних платежів) Визначення збитків від пошкодження і знищення зелених насаджень Визначення збитків середовищі від забруднення поверхневих водних об'єктів Визначення збитків від забруднення повітря Рекомендації з оцінки збитків від будівництва автомобільних дорігЛісові екосистемиЗахисні лісосмуги і озеленені території населених пунктів Визначення збитків від порушення природоохоронного законодавства Оцінка соціально-економічних наслідків запланованій діяльностіОцінка потенційного екологічного збитку Приклади та практичні завдання УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Методологія управління стійкістю екологоекономічних систем Основні положення системного аналізу еколого-економічних систем Особливості аналізу екологоекономіческіх систем Аналіз витрат в еколого-економічних проектах Принципи моделювання екологоекономіческіх системМоделювання процесівКритерії оцінок результатівМожливі ситуації при виборі критеріївРекомендації по вибору критерію ефективностіЗначення витрат Основи функціонально-екологічного підходу до аналізу і проектування систем Алгоритм проведення функціональноекологіческого проектування технічних систем МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Розвиток екологічної ситуації Основи процесу прогнозування Побудова прогностичного сценарію Інфляція як фактор прогнозного фону Класифікація методів прогнозування Надійність і довірчий інтервал прогнозу Стратегічні рішення в системі прогнозування Прийняття рішень при прогнозуванні екологоекономіческіх систем МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Прогнозування на основі індексації характеристик Прогнозування еколого-економічних систем на основі орієнтованих графів Гіпотези розвитку екосистем Прогнозування розвитку екологоекономіческой системи на основі зважених графів Структуризація проблем охорони навколишнього середовища Експертні оцінки при розробці програми Економічна оцінка предотвращаемого шкоди ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ Екологічний аналіз стану виробництва Аналіз діяльності підприємства Аналіз екологічної діяльності підприємстваВиробничий екологічний моніторинг Методи екологічного аналізуМатеріальні і енергетичні баланси Показники економічної ефективності Оптимізація набору природоохоронних заходів Формування природоохоронної програми Оцінка ефективності природоохоронної програми Аналіз чутливості економічної ефективності природоохоронної програми Вплив зовнішнього середовища на процес реалізації природоохоронної програми МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Адміністративні методи управління Економічні методи управління Ринкові методи управління Порівняльний аналіз методів управління Система платежів за забруднення навколишнього середовища в Росії Плата за викиди від стаціонарних джерел Плата за викиди від пересувних джерел Плата за скиди у водні об'єкти Плата за зберігання та розміщення відходів Визначення плати за збереження соціальних функцій лісівПлата за право користування Регулювання природокористування Приклади та практичні завдання ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ Загальні положення Порядок розробки техніко-економічних обґрунтувань природоохоронних заходів Вибір бази порівняння Техніко-економічні показники природоохоронних заходів Склад природоохоронних витрат Приведення різних природоохоронних заходів до порівнянної увазіПриведення до порівнянної увазі варіантів, що розрізняються по впливу на навколишнє середовищеПриведення до порівнянної увазі варіантів з різними обсягами виробництваПриведення до порівнянної увазі варіантів з не повністю збігається асортиментом продукції, що випускаєтьсяПриведення до порівнянної увазі варіантів з різною структурою витрат і результатів їх здійснення в часіПриведення до порівнянної увазі варіантів з різними значеннями показників якості продукції Аналіз економічної ефективності одноцільових природоохоронних заходівАналіз економічної ефективності застосування типової природоохоронної техніки на діючому або проектованому підприємствіАналіз економічної ефективності вдосконалення технології виробництва продукції з метою зменшення забруднення навколишнього середовища Аналіз економічної ефективності багатоцільових природоохоронних заходівАналіз економічної ефективності розробки і впровадження технології очищення промислових стоків і газів, що відходять з рекуперацією корисних речовинАналіз економічної ефективності розробки і впровадження технології утилізації відходівАналіз економічної ефективності розробки і впровадження нової технології виготовлення продукції з поліпшеними технологічними та екологічними характеристикамиАналіз економічної ефективності розробки і впровадження маловідходних технологічних процесів і виробництваАналіз економічної ефективності розробки і впровадження безвідходних технологічних процесів і виробництв Практичні завдання і завданняРозрахунок питомих наведених витрат базового варіантуРозрахунок питомих наведених витрат нового варіанту технологіїПриведення варіантів до порівнянної увазі СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Оцінка життєвого циклу продукції Системи екологічного менеджменту та їх міжнародна сертифікація на відповідність вимогам стандарту ISO 14000 Екологічний аудит Екологічний облік на підприємстві Стратегія "чистого виробництва" Екологічне страхування "Зелений маркетинг" Інвестиційні проекти природоохоронного призначенняПроцедури відбору та оцінки інвестиційних проектівПорядок відбору проектів Еколого-економічна діагностика підприємств
 
Наст >