Навігація
Головна
 
Головна arrow Екологія arrow Економіка природокористування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Пріродоемкость

Важливим показником ефективності функціонування природно-продуктової системи є пріродоемкость. Цей показник добре характеризує тип і рівень еколого-економічного розвитку. Величина природоемкости залежить від ефективності використання природних ресурсів у всьому ланцюзі, що з'єднує первинні природні ресурси, продукцію, одержувану на їх основі, і безпосередньо кінцеві стадії технологічних процесів, пов'язаних з перетворенням природної речовини.

Можна виділити два типи (рівня) показників природоемкости:

  • - Макрорівень, рівень всієї економіки;
  • - Продуктовий, галузевий рівень.

На першому рівні можуть бути показники природоемкости, що відображають макроекономічні показники: витрати природних ресурсів (або ресурсу) на одиницю валового внутрішнього продукту (ВВП), національного доходу і т.д. Вимірювання цих показників може проводитися як у вартісній формі (руб / руб.), Гак і в натурально-вартісної (т / руб. І т.д). Наприклад, на макрорівні показник природоемкости е р валового внутрішнього продукту можна визначити як витрати використовуваних природних ресурсів (або ресурсу) рна одиницю ВВП або показник природоемкости е Z як обсяги забруднення Z на одиницю ВВП:

(2.4)

Найбільш агрегований показник природоемкости повинен представляти співвідношення вартісної оцінки всіх використовуваних в сферах виробництва і споживання природних ресурсів і макроекономічного показника (ВВП та ін.). В якості тимчасового інтервалу можна брати рік (для більш-менш стабільних виробництв) або більш тривалі періоди часу (наприклад, 5 років для згладжування річних разбросов врожайності в аграрному секторі).

На жаль, ніде в світі немає адекватної вартісної оцінки природних ресурсів. Звичайно, можна оцінити вартість використаних за рік природних ресурсів на основі, наприклад, ринкових цін. Однак для умов централізовано планованої системи і для ринку загальним є недооцінка використовуваних природних ресурсів, заниження їх ціни. При цьому показник природоемкости на макрорівні виходить явно заниженими.

Як приватні показників природоемкости на макрорівні для ВВП і національного доходу можна розглядати показники енергоємності, металоємності, матеріаломісткості і т.д.

Другий тип показників природоемкости (продуктовий або галузевий рівень) визначається витратами природного ресурсу Р в розрахунку на одиницю кінцевої продукції V, виробленої на основі цього ресурсу (наприклад, площа землі, необхідної для виробництва 1 т зерна; обсяг лісу, необхідного для виробництва 1 т паперу , і т.д.), або об'ємом забруднення Z на одиницю ресурсу, території, населення H :

(2.5)

Фактично це оцінка ефективності функціонування природно-продуктової вертикалі, що з'єднує первинний природний ресурс з кінцевою продукцією. Чим менше показник природоемкости, тим ефективніше процес перетворення природного речовини в продукцію, менше відходи і забруднення.

В даний час вітчизняна економіка надзвичайно природоемкого і вимагає значно більшого питомої витрати природних ресурсів на виробництво продукції в порівнянні з вже існуючими економічними структурами інших країн та сучасними технологіями.

Так, енергетичні витрати (енергоємність) на одиницю кінцевої продукції в Росії більше за аналогічний показник Японії в 11 разів, Німеччини - в 7 разів, США - в 4 рази. Звичайно, Росія - північна країна, і витрата енергії повинен бути вище, ніж в більш південних країнах. Однак такий колосальний розрив у показниках енергоємності явно не можна пояснити тільки географічним місцем розташування.

Досить характерна для російської економіки картина витрачання лісових ресурсів на виробництво паперу та картону. За витратами лісових ресурсів на 1 т паперу Росія перевершує розвинені країни в 4-6 разів, тобто для випуску одиниці паперової продукції та картону необхідно зрубати в кілька разів більше лісу, ніж це потрібно але сучасним технологіям.

Для аграрного сектора нашої країни відставання обслуговують сільське господарство галузей і видів діяльності обертається 2-3-разовим перевищенням витрат земельних ресурсів па отримання одиниці кінцевої продукції сільськогосподарського походження в порівнянні з розвиненими країнами.

У статистиці досить широко поширений показник, зворотний коефіцієнту природоемкости, - показник природного ресурсоотдачі О, яке виражається формулою

Аналогічні показники природоемкости і природного ресурсоотдачі можуть визначатися на мікрорівні - рівні підприємств, об'єднань, фірм, концернів і т.д.

Зниження природоемкости має органічно пов'язувати два процеси в народному господарстві: скорочення або певну стабілізацію споживання природних ресурсів, з одного боку, і зростання макроекономічних показників (випуску продукції) в результаті вдосконалення технологій, впровадження малоотходного і ресурсозберігаючого виробництва, використання вторинних ресурсів і відходів - з іншого . Обидва ці напрямки передбачають докорінну структурну перебудову економіки на користь природозберігаючих і наукомістких видів діяльності.

Наголошуючи на важливості зниження природоемкости як необхідної умови переходу до сталого розвитку, звичайно, слід розуміти, що воно не є достатньою умовою такого переходу. Тут необхідний також облік багатьох соціальних, екологічних, економічних умов та обмежень, повний перелік яких неможливо уявити в силу глобальності і слабку вивченість теорії сталого розвитку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук