Вартісна оцінка надр

Вартісна оцінка надр визначається економічною цінністю містяться в них мінеральних ресурсів. Ринкову і інвестиційну вартість дана цінність набуває в момент вилучення корисної копалини з надр. Ринкова та інвестиційна вартості дорівнюють доходу, який розраховується як різниця між реалізаційною ціною і витратами на витяг корисних копалин. Залежно від цілей оцінки в розрахунках можуть використовуватися як світові, так і внутрішні ціни на мінеральну сировину.

При оцінці надр може визначатися: 1) ефективність різних варіантів освоєння родовищ і проведення геолого-розвідувальних робіт; 2) вартість права надрокористування - ліцензії, що є у компанії; 3) інвестиційна вартість родовищ корисних копалин і ділянок надр; 4) вартість гірського майна; 5) вартість акцій гірських компаній; 6) вартість або економічна цінність родовища для власника.

Оцінки можуть проводитися на макроекономічному, регіональному і локальному рівнях. Об'єктами оцінки можуть виступати певні території і регіони, запаси мінеральної сировини, окремі родовища, а також їх ділянки та геологічні блоки.

Так, об'єктом оцінки для цілей визначення національного багатства є запаси всіх видів корисних копалин, що містяться в надрах Росії. Об'єктом оцінки ринкової вартості родовища - все родовище або його частина, наприклад ліцензійна ділянка, що передається видобувному підприємству.

Методи оцінки вартості родовищ корисних копалин

У Росії основними методами оцінки родовищ корисних копалин є методи дохідного підходу, переважно капіталізації потенційних доходів або дисконтування грошового потоку.

Оцінка родовищ методом дохідного підходу

Вартість родовища оцінюється за формулою

де Ц - вартість родовища корисних копалин; Т - розрахунковий період експлуатації родовища; - Товарна вартість мінеральної сировини чи валовий дохід від реалізації мінеральної сировини з урахуванням попутно видобутих компонентів, обчислений в ринкових цінах; З t - майбутні експлуатаційні та капітальні витрати, що здійснюються в t-м році експлуатації родовища; r - ставка дисконтування.

Товарна вартість мінеральної сировини Цс

де Q - обсяг видобутку корисних копалин в t -му році або запаси корисних копалин, що враховуються при оцінці; До 1 - коефіцієнт вилучення мінеральної сировини з надр; До 2 - коефіцієнт вилучення концентрату (для металевих корисних копалин); Цк - ціна кінцевого (першого товарного) продукту на міжнародному або внутрішньому ринках.

Ставка дисконтування приймається рівною прийнятною для інвестора нормі доходу або віддачі на капітал, тобто на такому рівні, який дозволить інвестору не тільки компенсувати ризик, але і отримати необхідну прибуток. Для високоліквідних корисних копалин (наприклад, нафта і газ) зазвичай застосовуються знижені ставки відсотка, що визначаються міжнародними ринками кредитних ресурсів (наприклад, ставки ЛІБОР).

До складу витрат, що враховуються при розрахунку вартості родовища, можуть включатися витрати на геолого-розвідувальні роботи, що проводяться за рахунок коштів інвестора, витрати на транспортування сировини до станції або порту відвантаження, витрати на рекультивацію земель, а також витрати на компенсацію екологічної шкоди і страхування ризиків заподіяння шкоди природному середовищу.

Структура витрат за основними елементами:

 • - Матеріали;
 • - Паливо;
 • - Енергія, пар, вода;
 • - заробітня плата;
 • - амортизаційні відрахування;
 • - транспортні витрати;
 • - Послуги з капітального ремонту;
 • - Послуги з поточного ремонту;
 • - Прокат, лізинг, оренда;
 • - Інші.

Залежно від цілей оцінки до складу витрат або включаються, або не включаються податки та інші платежі, пов'язані з видобутком і використанням корисних копалин.

Методичними рекомендаціями щодо техніко-економічного обгрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ твердих корисних копалин (крім вугілля і горючих сланців), рекомендується при проведенні оцінки з метою визначення ефективності роботи гірничорудних підприємств проводити розрахунок в двох варіантах:

 • - Без урахування податків, відрахувань і платежів для визначення обсягу потенційних виплат державі (розглядається як базовий варіант економічної цінності для власника);
 • - З урахуванням податків, відрахувань і платежів для визначення інвестиційної вартості родовища (середня світова або внутрішня ринкова ціна корисної копалини без податку на додану вартість; коефіцієнт зміни рівня світових цін; експортне мито; коефіцієнт зміни рівня експортних мит; видобуток корисних копалин з урахуванням технологічних втрат на експорт; середній вміст металу в руді і т.д.).

Слід зазначити, що права користування надрами, зазвичай підтверджуються або засвідчуються ліцензіями, є нематеріальними активами гірських компаній, які отримали ці ліцензії. Активи подібного типу класифікуються міжнародними та європейськими стандартами оцінки як невловиме майно, а економічними аналітиками вони зазвичай розглядаються як основний актив компанії.

Оцінка витрат на охорону і відновлення навколишнього середовища при оцінці родовищ

Ці витрати можуть включати наступні види витрат:

 • - Початкові капітальні вкладення в заходи з охорони навколишнього середовища;
 • - Додаткові капітальні вкладення у заходи з охорони навколишнього середовища;
 • - експлуатаційні витрати;
 • - Витрати на страхування від прогнозованих шкідливих впливів гірського виробництва;
 • - Різного роду компенсаційні платежі як відшкодування завданої екологічної шкоди.

Початкові капітальні вкладення в заходи з охорони навколишнього середовища можуть включати витрати на лісовідновлення, на водовідведення та охорону водних об'єктів, на охорону повітряного басейну, на рекультивацію земель та інші витрати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >