Приведення різних природоохоронних заходів до порівнянної увазі

Приведення варіантів до порівнянної увазі за складом витрат у основних і пов'язаних виробництвах і галузях але рівнями використовуваних цін і тарифів.

Охоплення різних видів витрат за варіантами повинен бути однаковим, як щодо участі в них пов'язаних підприємств і галузей, так і складу витрат кожного підприємства чи галузі. До складу витрат доцільно включати переважно ті витрати, які будуть різними хоча б у двох варіантів технічних рішень після їх приведення до порівнянної увазі з усіх розглянутих вище факторів.

При розрахунку витрат і економічних оцінок слід виходити з порівнянних цін і тарифів.

Приведення до порівнянної увазі варіантів, що розрізняються по впливу на навколишнє середовище

При вирішенні природоохоронних завдань порівнювані заходи можуть характеризуватися:

  • 1) однаковими значеннями параметрів навколишнього середовища на всіх стадіях процесу "виготовлення предметів праці - виробництво продукції - споживання продукції";
  • 2) різними значеннями параметрів стану навколишнього середовища хоча б на одній стадії процесу з можливістю доведення цих параметрів до однакового рівня з застосуванням стандартної природоохоронної техніки;
  • 3) різними складом і значеннями параметрів навколишнього середовища хоча б на одній стадії процесу при відсутності можливості стандартними засобами домогтися для всіх варіантів однакового впливу на навколишнє середовище.

У першому випадку має місце екологічна рівноцінність варіантів, і їх можна порівняти з витратами без приведення до порівнянної увазі.

У другому випадку розглядаються варіанти повинні бути приведені до порівнянної увазі за складом і рівнем впливу на навколишнє середовище. При порівнянні декількох варіантів для кожного з них повинні бути передбачені додаткові поточні і капітальні витрати, що дозволяють із застосуванням типової (стандартної) природоохоронної техніки довести склад і значення параметрів навколишнього середовища до рівня кращого за цими показниками варіанту. Вирівнювання залишкових збитків (при порівнянності по всім іншим факторам) робить можливим проводити порівняння різних технічних рішень за приведеними витратами:

Якщо величина залишкового збитку U нижче додаткових природоохоронних витрат, то

У третьому варіанті, якщо відсутня можливість стандартними засобами скорегувати склади і значення характеристики стану навколишнього середовища, то порівняння варіантів здійснюють за приведеними витратами з урахуванням збитку:

Слід мати на увазі, що розглядається захід або повністю ліквідувало шкідливий вплив і тоді , або повне попередження забруднення неможливо і залишковий збиток .

Приведення до порівнянної увазі варіантів з різними обсягами виробництва

Якщо порівнювані природоохоронні заходи відповідають виробництвам з різними обсягами випуску продукції V, а за всіма іншими показниками ці виробництва можна порівняти, то:

- При виборі з декількох варіантів найкращого наведені витрати кожного з них наводяться до максимального обсягу випуску:

або одиничного за обсягом виробництва і тоді

де - зіставний об'єм;

- При порівнянні пропонованого варіанту з базовим наведені витрати базового варіанту перераховуються на обсяг пропонованого варіанту, тобто

як для i -го, так і для базового і пропонованого варіантів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >