Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Екологія arrow Економіка природокористування

Приведення до порівнянної увазі варіантів з не повністю збігається асортиментом продукції, що випускається

Якщо в силу специфіки виробництва або внаслідок відмінності порівнюваних природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів підприємства характеризуються частково збігаються асортиментом продукції, що випускається, то витрати таких варіантів повинні бути приведені до порівнянної увазі. Нехай (для простоти) по збігається частини асортименту ці варіанти повністю співставні. Тоді може бути застосований один з двох способів приведення цих варіантів до порівнянної увазі. Відповідно до першим способом наведені витрати кожного з варіантів зменшуються на вартість реалізованої продукції додаткового асортименту, яку можна обчислити в кадастрових цінах (замикаючих витратах).

Кадастрові ціни являють собою гранично допустимі з економічної точки зору наведені витрати на отримання одиниці розглянутого продукту в перспективі. Якщо замикають витрати не встановлені, то замість них можуть бути використані питомі приведені витрати на виготовлення аналогічної продукції на найменш економічно ефективних об'єктах, які забезпечують істотну частку приросту продукції (10-15%) в планованому періоді.

Другий спосіб орієнтований на однакове за асортиментом і обсягами забезпечення споживачів продукцією при реалізації будь-якого з варіантів. Витрати (економічні оцінки), необхідні для отримання саме ті видів продукції, обчислюються в питомих приведених витратах, відповідних найбільш поширеною стандартної технології. Розрахунок ведеться на обсяг виробництва, якого бракує до максимального випуску даної продукції в розглянутих варіантах.

Якщо проводиться розрахунок економічного ефекту, тобто пропонований варіант порівнюється з деяким базовим, то приведення цих двох варіантів до порівнянної увазі здійснюється аналогічним чином.

Приведення до порівнянної увазі варіантів з різною структурою витрат і результатів їх здійснення в часі

Якщо капітальні вкладення здійснюються протягом декількох років або поточні витрати і результати роботи підприємства зазнають рік від року суттєвих змін під впливом мінливих умов використання нової техніки, то з'являється необхідність у приведенні витрат до порівнянного виду за фактором часу. Ця мета досягається за допомогою раніше розглянутого механізму дисконтування.

Під час розгляду варіантів з різною структурою витрат і результатів за часом можливі різні ситуації.

А. Періоди будівництва (реконструкції), а також проектні терміни експлуатації природоохоронних споруд і пристроїв розрізняються не більше ніж на 3 роки, величини витрат і результатів під час експлуатації істотно не змінюються. Такі варіанти природоохоронних заходів можуть порівнюватися з приведеними витратами без приведення до порівнянної увазі але фактору часу.

Б. Періоди будівництва (реконструкції) природоохоронних об'єктів відрізняються більш ніж на 3 роки; терміни пуску об'єктів в експлуатацію збігаються, після початку експлуатації додаткових капітальних вкладень не проводиться, а величини поточних витрат і результатів істотно не змінюються; повні терміни експлуатації об'єктів досить близькі. У цьому випадку в якості розрахункового можна прийняти рік початку експлуатації об'єкта.

В. Періоди будівництва (реконструкції) об'єктів відрізняються більш ніж на 3 роки; терміни пуску об'єктів в експлуатацію близькі, але не збігаються; в період освоєння об'єкта здійснюються додаткові капітальні вкладення; результати роботи в період освоєння різні за варіантами та але років, а після освоєння відбувається їх стабілізація в часі. Як розрахунковий року в більшості випадків використовується перший рік після завершення освоєння об'єкта, що має найбільш пізній термін освоєння.

Г. Порівнюються природоохоронні об'єкти з різними термінами будівництва і експлуатації, що характеризуються тривалим періодом здійснення заходів і досягнення ефекту і значно змінюються в часі витратами і результатами (відновлення лісових насаджень, рекультивація земель, впровадження інших природоохоронних заходів). Як розрахунковий року, до якого здійснюється приведення різночасових витрат, приймають початок року або терміну, в якому намічається впровадження розглянутих заходів, або найбільш пізній термін введення природоохоронних об'єктів в експлуатацію. Наведені витрати розраховуються на максимальний період експлуатації об'єктів.

Приведення до порівнянної увазі варіантів з різними значеннями показників якості продукції

Якщо впровадження багатоцільових природоохоронних заходів впливає не тільки на значення параметрів стану навколишнього середовища, але і позначається на споживчих характеристиках продукції, що випускається, то витрати порівнюваних варіантів слід приводити до порівнянної увазі за якістю продукції.

А. Варіанти з различающимися нормами витрати і термінами служби продукції у споживача. Відмінності в нормах витрати і термінів служби продукції у споживачів впливають на величину потреби в ній економіки. Обсяг виробництва продукції повинен бути таким, щоб, незалежно від її якості, залишалася незмінною потреба в якості цієї продукції.

Цей спосіб приведення варіантів до порівнянної увазі може застосовуватися і при порівнянні технічних рішень, які відрізняються лише нормами витрати продукції у споживача або тільки термінами служби.

Б. Варіанти з различающимися якісними характеристиками засобів праці довгострокового користування. Аналіз економічної ефективності досліджень, спрямованих на розробку нових засобів праці довгострокового користування (природоохоронного устаткування, технологічних апаратів, приладів та інших технічних засобів з поліпшеними якісними характеристиками), здійснюється також тільки після приведення варіантів до порівнянної увазі. До числа поліпшуються характеристик можна віднести продуктивність створюваного устаткування, довговічність технічних засобів, норми витрат сировинних і паливно-енергетичних ресурсів при застосуванні розглянутих засобів праці та ін.

Приведення варіантів до порівнянної увазі за якістю виробленого і використовуваного обладнання здійснюється виходячи з умови обов'язкового виконання планового завдання користувача технічних засобів незалежно від типу використовуваного обладнання.

Облік екологічного відмінності варіантів здійснюється шляхом включення в наведені витрати економічних збитків від забруднення навколишнього середовища при використанні обладнання різного типу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук