Навігація
Головна
 
Головна arrow Екологія arrow Економіка природокористування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інвестиційні проекти природоохоронного призначення

Процедури відбору інвестиційних проектів, що містять природоохоронні заходи (ПОМ), безумовно включають оцінку проекту з точки зору ООС. При цьому мова йде не тільки про вкладення в проекти, безпосередньо пов'язані з природоохоронними аспектами. Оцінка екологічності планованих і реконструйованих об'єктів обов'язкове незалежно від галузевої приналежності.

Оцінка інвестиційних проектів включає формальні і неформальні процедури, причому неформальні процедури можуть грати іноді вирішальну роль при виборі альтернативних варіантів вкладень і взагалі при прийнятті рішення про інвестування.

Діагностика підприємств з метою встановити його інвестиційну привабливість і доцільність інвестування коштів в його розвиток має включати і природоохоронні аспекти.

Процедури відбору та оцінки інвестиційних проектів

Неформальний аналіз передбачуваного об'єкта інвестицій є невід'ємною частиною інвестиційного процесу на всіх його стадіях. Особливої актуальності такий аналіз набуває при інвестиціях в природоохоронні заходи, оскільки оцінка вигод від їх будівництва важко визначається через відсутність чітко вираженого економічного, соціального та естетичного ефекту.

Всякий проект оцінюється декількома видами характеристик (інтегральні і питомі еколого-виробничі показники, показники, пов'язані з фінансовими потоками і т.д.).

Відповідно до методичних рекомендацій при ухваленні рішення про інвестування типові пріоритети ПОМ доцільно розглядати в такій послідовності:

 • - Відповідність цілям і завданням інвестора;
 • - Відповідність фінансовим можливостям інвестора (виділені цільові кошти на ООС);
 • - Суспільна значущість проекту;
 • - Вплив на імідж інвестора;
 • - Період окупності проекту;
 • - Прибуток (якщо вона можлива);
 • - Екологічність і безпеку проекту;
 • - Відповідність законодавству і вимогам місцевих природоохоронних органів.

Процедура відбору інвестиційних проектів базується на участі як держави в якості організатора (ініціатора) нових організаційних форм, посередника, так і інвестора.

Відбір проектів проводиться на конкурсній основі методами експертної оцінки. Проекти, що претендують на пріоритетність, повинні аналізуватися на базі багатосторонньої експертизи. Рішення приймається з урахуванням безлічі різних, часто суперечливих характеристик проекту і його учасників, що носять кількісний або якісний характер. Частина цих характеристик відноситься до економічних, екологічних і соціальних наслідків реалізації проекту в економіці, регіоні, галузі.

Обов'язкові критерії відбору інвестиційних проектів поділяються (умовно) на наступні групи: цільові критерії; зовнішні та екологічні критерії; критерії підприємства, що здійснює проект; критерії науково-технічної перспективності; комерційні критерії; виробничі критерії; ринкові критерії; критерії регіональних особливостей реалізації проекту.

Невиконання обов'язкових критеріїв тягне за собою відмову від участі в проекті. Для природоохоронних проектів особливого значення набувають такі критерії.

Цільові критерії. Склад цільових критеріїв визначається соціально-економічної та екологічної ситуацією в країні. Деякі цільові критерії можуть перетинатися з критеріями інших груп. Це пов'язано з тим, що критерії цього типу використовуються тільки на стадії відбору пріоритетних напрямків інвестування.

Зовнішні та екологічні критерії включають:

 • - Правову забезпеченість проекту, його несуперечність чинному природоохоронному законодавству і нормативній базі по ООС;
 • - Можливий вплив перспективного законодавства і зміни нормативно-методичної документації в природокористуванні на проект;
 • - Можливу реакцію громадської думки на здійснення проекту;
 • - Вплив шкідливих продуктів і виробничих процесів за результатами ПОМ (позитивне, негативне, нейтральне) на компоненти природного середовища і людини;
 • - Вплив проекту на рівень зайнятості населення;
 • - Можливість використання регіональних і державних екологічних фондів і податкових пільг.

Критерії підприємства , що реалізує проект, включають:

 • - Навички управління в природоохоронній діяльності, кваліфікацію керівного персоналу, компетентність і зв'язку;
 • - Дані про фінансову спроможність і стабільності;
 • - Досягнуті результати природоохоронної діяльності та їх тенденції;
 • - Дані про потенціал зростання підприємства;
 • - Наявність кваліфікованого персоналу по ООС.

Науково-технічні критерії мають на увазі:

 • - Перспективність використовуваних науково-технічних рішень;
 • - Патентоспроможність використовуваних технічних рішень;
 • - Перспективність застосування отриманих результатів в майбутніх розробках;
 • - Позитивний вплив на інші природоохоронні проекти, що представляють державні, регіональні та місцеві інтереси.

Критерії регіональних особливостей реалізації проекту. Незважаючи на єдність економічного простору в Росії, автономні утворення застосовують ряд місцевих природоохоронних регіональних актів, які суттєво впливають на вимоги до ПОМ по регіонах Росії.

Необхідно також враховувати загальну екологічну і соціальну обстановку, ресурсні можливості регіонів, ступінь соціальної нестабільності, стан інфраструктури (комунікації, банківське обслуговування) та інші фактори.

Порядок відбору проектів

Відбору проектів передують дві попередні процедури:

 • - Формування переліку пріоритетних напрямків;
 • - Формування програм реалізації пріоритетів.

При відборі проектів в першу чергу перевіряються обов'язкові критерії. Якщо всі вони виконуються, то можливий подальший аналіз проекту [11].

Кожному з використовуваних критеріїв експерт дає оцінку за заздалегідь визначеною шкалою. У разі існування узагальнюючих критеріїв частина критеріїв групи може бути замінена узагальнюючим (інтегральним) критерієм.

Для всіх груп критеріїв, крім комерційних, визначаються середній бал і критерій прохідного балу.

Для проектів, що пройшли по некомерційним критеріям, розраховуються показники економічного ефекту і ефективності (для кожного проекту або за вибором).

Проекти з високим фінансовим ризиком розглядаються для пріоритетних напрямків інвестування тільки за умови високого середнього бала по некомерційним критеріям.

Точніші (хоча і більш трудомісткі) методи відбору проектів засновані на оціночному або квалиметрическим підході. У цьому випадку широко використовуються відносні (питомі) показники.

Соціальні результати в більшості випадків піддаються вартісній оцінці і включаються до складу загальних результатів проекту в рамках визначення його економічної ефективності.

Оцінка соціальних результатів проекту передбачає відповідність проекту соціальним нормам, стандартам та умовам дотримання прав людини.

До основних видів соціальних результатів проекту, пов'язаних з ПОМ і підлягають відображенню в розрахунках ефективності, відносять:

 • - Зміна числа робочих місць в регіоні;
 • - Поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників;
 • - Зміна умов праці працівників;
 • - Зміна структури виробничого персоналу;
 • - Зміна надійності постачання населення регіонів і населених пунктів окремими видами ресурсів;
 • - Зміна рівня здоров'я працівників та населення.

У вартісній оцінці соціальних результатів враховується тільки їх самостійна значимість. Витрати, необхідні для досягнення соціальних результатів проекту або обумовлені соціальними наслідками реалізації проекту (наприклад, зміна витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності або по безробіттю), враховуються в розрахунках ефективності в загальному порядку та у вартісній оцінці соціальних результатів не відображаються.

Вплив реалізації проекту на зміну умов праці працівників оцінюється в балах але окремим соціально-гігієнічним і психофізіологічних елементів умов праці. Для оцінки задоволеності працівників умовами праці можуть використовуватися також дані соціологічних опитувань.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук