Інвестиції

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВАФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ІНВЕСТУВАННЯЕкономічна природа капіталуОсновні підходи до формування капіталуСередньозважена і гранична вартість (ціна) капіталуНайважливіші аспекти використання показника вартості капіталу підприємстваПринцип попередньої поелементної оцінки вартості капіталуПринцип інтегральної (узагальнюючої) оцінки вартості капіталуПринцип сумісності власного і позикового капіталуПринцип динамічної оцінки вартості капіталуПринцип взаємозв'язку оцінки поточної, майбутньої вартості та середньозваженої вартості капіталуПринцип визначення кордону ефективності використання додаткового залученого капіталу Критерієм тут є гранична ефективність капіталу (ПЕК):Моделі розрахунку оптимальної структури капіталуЕкономічна природа, склад і структура основного капіталуЗагальна характеристика оборотного капіталуУПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ І ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯПринципи та методи управління основним капіталомМетоди оцінки вартості основного капіталуУправління оновленням основного капіталуУправління оборотним капіталом в процесі виробничого і фінансового циклівВибір стратегії фінансування оборотних активівВизначення політики комплексного оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннямиЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙІнвестиції як економічна категоріяВиди і форми інвестиційКласифікація довгострокових інвестицій в основний капіталОцінка і планування (прогнозування) розвитку ринку інвестиційних товарівІнвестиційна політика організації (підприємства)Правове регулювання діяльності організацій (підприємств), які здійснюють інвестиційну діяльність у формі капітальних вкладеньБАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇЕкономічна природа банківських інвестиційВиди інвестиційної діяльності банківПроектне кредитування як напрямок інвестиційної діяльності банківДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙОсобливості формування фінансових ресурсів організацій (підприємств) на цілі інвестуванняЗагальна характеристика джерел фінансування довгострокових інвестицій в основний капіталСклад капітальних витрат федерального і регіональних бюджетівОптимізація джерел формування інвестиційних ресурсівАНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВЗміст, мета і завдання управління портфелем реальних інвестиційПравила інвестуванняПоняття і класифікація інвестиційних проектівЗміст інвестиційного плану (бізнес-плану) інвестиційного проектуОсновні принципи прийняття довгострокових інвестиційних рішеньКритерії ефективності інвестиційних рішеньОсновні параметри оцінки одиничного інвестиційного проектуГрошові потоки інвестиційного проектуДисконтування грошових потоківІнтегральні показники оцінки ефективності інвестиційних проектівПорівняльний аналіз фінансової спроможності інвестиційних проектівАналіз і оцінка проектних ризиківОперативне управління портфелем реальних інвестиційОРГАНІЗАЦІЯ ПІДРЯДНИХ ВІДНОСИН В БУДІВНИЦТВІРоль капітального будівництва в реалізації капітальних вкладеньСклад і порядок розробки проектносметной документаціїТехнологія визначення вартості будівельної продукціїДоговірні (ринкові) ціни на продукцію будівництваДоговірні відносини в будівництвіФормування підрядного ринкуФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬМетоди фінансування капітальних вкладеньПрактика фінансування капітальних вкладень в Російській ФедераціїДовгострокове кредитування капітальних вкладеньІнвестиційний податковий кредитФінансування ремонту основних засобівФінансування інвестицій в нематеріальні активиОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙХарактерні особливості фінансових інвестицій (вкладень)Характеристика основних інструментів ринку цінних паперівОцінка вартості фінансових вкладеньІнвестиційні якості емісійних цінних паперів і показники їх оцінкиФорми рейтингової оцінки емісійних цінних паперівФОРМУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ (ФОНДОВИМ) ПОРТФЕЛЕМПоняття і типи інвестиційного портфеляПринципи та етапи формування інвестиційного (фондового) портфеляТехнологія управління фондовим портфелем організаціїОцінки прибутковості портфеля цінних паперівМоніторинг фондового портфеляВиди і методи зниження ризику портфеля цінних паперівНОВІ ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯФінансова оренда (лізинг) як метод фінансування капітальних вкладеньПроектне фінансування як форма інвестуванняФінансування довгострокових інвестицій на основі емісії облігаційІнновації та венчурне фінансуванняОрганізація державно-приватного партнерстваІНВЕСТИЦІЙНЕ БЮДЖЕТУВАННЯІнвестиційне планування в системі бюджетування організаціїНеобхідність і можливість впровадження системи бюджетного управління в організаціїМета і завдання інвестиційного бюджетуванняІнформаційна база для складання інвестиційного бюджетуЗміст інвестиційного плану (бюджету) підприємства
 
Наст >