Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції

Принцип сумісності власного і позикового капіталу

У процесі оцінки вартості капіталу доцільно враховувати, що складові його елементи відображають в балансі неоднаково. Наданий підприємству позиковий капітал оцінюють у цінах, наближених до ринкових. Власний капітал, як правило, оцінюють за цінами нижче ринкових. У зв'язку із заниженою оцінкою величини використовуваного власного капіталу його вартість в процесі фінансових розрахунків штучно завищують.

Для забезпечення порівнянності розрахунків величина середньозваженої вартості капіталу в його власній частині повинна бути виражена в поточній ринковій вартості.

Для цього спочатку визначають вартість чистих активів підприємства, що виражають ту частину майна, яка утворилася за рахунок власного капіталу:

Чисті активи = Активи, що приймаються до розрахунку (актив балансу) - Зобов'язання, що приймаються до розрахунку (пасив балансу).

На другому етапі встановлюють склад чистих активів. На практиці виходять з того, що за рахунок власного капіталу покривають необоротні активи та частина оборотних активів (запаси):

Запаси = Чисті активи - Необоротні активи.

На третьому етапі здійснюють переоцінку (індексацію) балансової вартості необоротних активів та запасів з урахуванням поточних ринкових цін. Сума активів після переоцінки і буде характеризувати поточну ринкову вартість власного капіталу (чистих активів), яка використовується в порівнянних розрахунках середньозваженої вартості капіталу.

Принцип динамічної оцінки вартості капіталу

Фактори, що впливають на середньозважену вартість капіталу, дуже мінливі. Тому в зв'язку з коливанням вартості окремих елементів капіталу слід вносити постійні корективи і в середньозважену вартість капіталу. Для оцінки вартості сформованого капіталу використовують фактичні (звітні) показники, пов'язані з оцінкою окремих його елементів. Оцінка прогнозної вартості капіталу носить імовірнісний характер, який обумовлений прогнозом кон'юнктури фінансового ринку, динаміки фінансових результатів, власної платоспроможності, рівня ризику і ін. Для прогнозу можна скористатися параметрами, наведеними в бюджеті по балансовому листу.

Принцип взаємозв'язку оцінки поточної, майбутньої вартості та середньозваженої вартості капіталу

Такий взаємозв'язок забезпечують за допомогою показника граничної вартості капіталу (Marginal Cost of Capital, MCC). Він характеризує приріст середньозваженої вартості капіталу до суми кожної нової його одиниці, додатково залучається підприємством. Гранична вартість (ціна) капіталу (ПСК) висловлює ті витрати, які підприємство змушене буде понести для відтворення необхідної структури капіталу при сформованих на фінансовому ринку умовах.

Наприклад, підприємство передбачає реалізувати новий інвестиційний проект з освоєння родовища. Для цього необхідно залучити додаткові джерела фінансування. Їх можна отримати тільки на фінансовому ринку. В даному випадку прогнозна вартість капіталу, яка і буде вважатися граничної, може значно відрізнятися від поточної ринкової оцінки.

Розрахунок граничної вартості капіталу здійснюється за формулою

де ДССК - приріст середньозваженої вартості капіталу в прогнозний період,%; ΔΚ - приріст всього капіталу в прогнозний період,%.

Залучення додаткового капіталу за рахунок власних і позикових коштів на кожному етапі розвитку підприємства має свої межі. Так, зростання власного капіталу за рахунок прибутку обмежений її обсягом. Збільшення випуску емісійних цінних паперів сверхемкості фондового ринку можливо тільки при високому рівні дивідендних і процентних виплат акціонерам (власнику) і кредиторам.

Залучення додаткового банківського кредиту супроводжується підвищенням кредитного та процентного ризиків для кредиторів. Крім того, кредитні ресурси комерційних банків не безмежні.

Граничну вартість капіталу рекомендують порівнювати з очікуваною нормою прибутку за окремими операціями і проектам, для здійснення яких потрібне залучення додаткового капіталу. Правило в даному випадку застосовується наступне: очікувана норма прибутку повинна бути вище граничної вартості капіталу.

Принцип визначення кордону ефективності використання додаткового залученого капіталу Критерієм тут є гранична ефективність капіталу (ПЕК):

де - приріст рівня рентабельності всього капіталу,%; ЛССК - приріст середньозваженої вартості капіталу,%.

Наведені принципи оцінки дозволяють вибрати систему основних показників, що виражають вартість (ціну) капіталу і критерії ефективності його використання в поточному і в майбутньому періодах.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук